Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv tartalomjegyzéke

A Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv HTML változatának tartalomjegyzéke. 2010-10-12

A linkeket fokozatosan fogom átcserélni. ( “Eddigkész” jelzi a cserehatárt)

Előszó                                                                                                                                    2

Módszer( Félkész)                                       10

Pedagógiai alapvetés                                                                         10

A vizuálpedagógus szerepei                                                              13

A tananyag tervezése, a tanterv, a tanmenet                                    16

Didaktikai alapvetés                                                                          23

Tantárgyspecifikus problémák                                                         39

A gyermekrajz                                                                                             46

A tantárgy története                                                                       93

A hazai vizuálpedagógia fontos műhelyei ( megkezdett )                 105

Kugler Erika

A gyerekek viszonya a rajzórákhoz                                                       114

Gyermekpályák                                                                               114

Tanulói utak a Széchenyi Krt-i Általános Iskolában.

A legjobbak (Elkezdett)

5-8. o tanmenete a legjobb képekkel szemléltetve                       118

Gyenge órai teljesítmények                                                                                133

A leggyengébb tanulók iskolai pályafutása képekben. (Félkész)  135

5-8.o tanmenete a leggyengébb munkákkal szemléltetve (Megkezdett, igyekszem mielőbb befejezni.)

Egyéb képek. (Nem jók, nem rosszak, de érdekes karakterűek.)

Hogyan oldják meg ugyanazt a feladatot különböző életkorú gyerekek? ( elkezdett)

Általános iskolai tanmenetek                                                                                                              174

1.1   Kerettanterv alapján készült Tanmenet az általános iskola 1 – 4. o részére.    (2010)                            174

Szabadon készült tanmenet ajánlat 1-4. osztály részére ( 2010-ben művészeti osztálybeli tapasztalatokra építve, átdolgozásra szorul.)

Tanmenet a felső tagozat számára ( 1990 körüli)

Alapfokú művészeti iskolai tanmenetek

Előképző 1-2. osztály 2010
Óvodás csoport 2005-6.
Tanmenet előkészítő nélküli csoportoknak (7-8évesek)1-6. osztály
Tanmenet előkészítős csoportoknak. 1-6. osztály
A GYIK műhely tanmeneteinek felhasználásával készült tanmenet.  1-6. osztály

1-12. osztály 2007-8

1-10. o Nagy Dénes

Egy lehetséges felsős tanmenet. 5-8. o.

 Alapfeladatok

Alapfeladatok 5. osztály
Alapfeladatok 6. osztály
Alapfeladatok 7. osztály
Alapfeladatok 8. osztály

Kiegészítő feladatok                                                                       580

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

Egyéb feladatok

Általános feladatok. Mindenféle életkor számára

Félretett feladatok Még nem tartottam meg. Kidolgozásra szorulnak.

Csoportosan megoldható feladatok.

Video feladatok

Játékkészítés

Ajándék készítés………………………………………………………………………………………………… 800

Egyéb fejezetek                                                                                                         801

Játékgyűjtemény                                                                            802

A művészettörténet tanítása (elkezdett)

A fotó (megkezdett)                                                                        840

Felvételtechnikai és laborálási tanácsok                                        847

Az illusztráció (elkezdett)                                                                     893

A szakkör, a képzőművészeti tábor

Közös feladatok, csoportmunka (elkezdett)

Technikák                                                                                               889

A technikák (félkész)

A linómetszés

Kézműves műhely munkaterve

A szakterem

Eszközkészítés

Gazdálkodás

Szemléltető képek jegyzéke                                                                     1111

A szemléltető képeket, kérésre óriásfájlként ( 3 GB) el tudom küldeni.

Művészettörténeti képgyűjtemény

Gazdasági vállalkozások (elkezdett)                                                 1156

A módszer bevezetésének költségei                                                    1157

Hasznos címek     (Ez már elavult)                                                                          1162

A Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv programba bekapcsolódott iskolák település név szerinti sorrendben                                                                 1164

Az iskolai arculat (megkezdett)                                                          1

Szöveggyűjtemény

Versek
Szórakoztató irodalom
Pedagógiai publicisztika

Kőrösi Ferenc: A művészi nevelés. Különlenyomat a Néptanítók Lapja  1928-29. évfolyamaiból. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Bp, 1929. Nem fért fel a pdf kép, óriásfájlként el tudom küldeni.

Iskolakép.pdf
Etikai tartalmú olvasmányok

Egyeb tudomány
Egyéb próza
Egyébpedagógia

Mesék                                                                                                 1332

Etikai illetve emberismeret tartalmú szövegek                                 1350

Egyéb tudományok                                                                              1366

Csányi Vilmos: Az emberi természet                                                 1366

Popper Péter: Hazugság nélkül                                                    1378

Beszélgetés Lust Iván pszichiáterrel, a Faludi utcai gyermekklinika igazgatójával

Pedagógiai szöveggyűjtemény                                                             1388

Angelusz Iván: Táncoskönyv                                                      1388

Vinkler Márta: Jeleink                                                                  1403

 1. D. Laing: Gubancok 1406

Boreczky Ágnes Kultúraazonos pedagógia                                1408

Gesztesi Zsuzsa: LENGYEL “IMPORT”-PEDAGÓGIA ADAPTÁLÁSA A SZENTLŐRINCI MŰVÉSZETI NEVELÉS PROGRAMJÁBA* 1419

Alex Comfort: A sex öröme                                                         1424

? Ki a jó tanár?                                                                                1439

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyereknek?                     1440

Esztétika                                                         1443

GYÖRGY PÉTER ENIGMA                                                       1443

ERDÉLY MIKLÓS A TITOKRÓL                                             1445

Vizuálpedagógiai szövegek                                    1472

Leonardo da Vinci: A festészetről                                               1472

Kőrösi Ferenc: A művészi nevelés. Sajnos túl nagy a PDF fájl, kérésre el tudom küldeni.

Bak Imre: PROGRAMTERV KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS TÁRGYFORMÁLÓ SZAKKÖR SZÁMÁRA                                                               1479

Dávid Frenc: Gyermek ikonosztáz Művészet, 1982/12

A Gyik műhely munkatervei:                                                      1493

Szabics Ágnes, Szarvas Ildikó: Ellentétek ( Tűz – víz – föld – levegő)……….. 1493

Gömbvilág……………………………………………………………………………………………………. 1494

Szarvas Ildikó, Szabics Ágnes…………………………………………………………………….. 1494

Torma Edit, Hegedűs Miklós: Tárgy……………………………………………………………… 1495

Seres Edina, Tatai Erzsébet: Önarckép……………………………………………………….. 1496

Stílusgyakorlatok                                                                          1496

Önarckép és stílusgyakorlatok ( Összefoglalás)                         1496

Kalmár István – Sinkó István: Önarcmás……………………………………………………… 1497

Játék a művészettel……………………………………………………………………………………… 1497

Szabics Ágnes, Turcsányi Mária: Színek és ellentétek……………………………….. 1497

Makoldi Sándor: Meseillusztrációk – ahogyan a gyermek csinálja 1499

Sípos Endre…………………………………………………………………………………………………. 1505

Vizuális kultúra, mozgóképkultúra emberismeret……………………………………….. 1505

Sipos Endre…………………………………………………………………………………………………. 1508

A vizuális – esztétikai kultúra alapjai……………………………………………………………. 1508

Tantervi program a fővárosi középfokú kollégiumok számára…………………….. 1508

Lantos Ferenc: A “gyerekrajzról”                                                1511

Kerékgyártó István: Képességfelszabadító művészetpedagógia ( Dombyné Szántó Melánia)                                                                                         1512

PLATTHY ISTVÁN:ÁLLAMI GONDOZOTT GYERMEKEK ÉS FIATALOK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSE A KÉPZŐMŰVÉSZET ESZKÖZEIVEL 1517

BARANYAI ZOLTÁNNÉ – BARANYAI ATTILA: KREATIVITÁSFEJLESZTÉS VIZUÁLIS NEVELÉSSEL Kivonat egy tanulmányból            1529

Bodóczky István: A rajz és vizuális kultúra tantárgy a kerettantervben      1531

Szabados Árpád: Tőmondatokban a GYIK műhelyről             1537

Földi Péter: Világképrendező gyermekrajzok                            1544

Forgács Péter: Kreativitás, ízlés, konfliktusok                           1555

Csapó Benő – Varsányi Zoltán: A rajzkészség fejlesztésének vizsgálata középiskolai tanulóknál. (Kárpáti Andrea: Vizuális képességek fejlődése)   1562

Kárpáti Andrea: ALAPMŰVELTSÉGI VIZSGA                      1574

Vollner Judit: Hauser Beáta gobelinművész                               1655

Lábas Zoltán: Kollektív rajzolás az Erdély-Maurer csoportban
Megjelent a Mûvészet 1978/9. számában (14-15. o.)

Sugár János
Az INDIGÓ csoport AKTUÁLIS KÉPZÔMÛVÉSZETI AKCIÓ-ja

Pedagógiai publicisztika

Csányi Vilmos Szegény iskola! Szegény család!

Beszélgetés a szexualitásról – Lévai Katalin interjúja Hadas Miklóssal és Madarász Imrével

Mérő Lászó: Matek, torna, memoriter.

 1. MIKUS EDIT: A PEDAGÓGUS SZEMÉLYE A NEMI ÉLETRE NEVELÉSBEN

Szávai István: A minőségbiztosításról

Iskolakép 2000 1/1 Tanárnaplók

 

Egyéb tanmenetek

1

Előzetes szempontok a Szolnoki Alternatív Gimnázium vizuálpedagógiai tananyagtervezéséhez ( 1994-es? szöveg)

Vázlatok az iskoláról Készülő tanulmány

Részletes tartalomjegyzékét lásd hátrébb.

Akadályverseny 94, forgatókönyv tanárok részére!                  2121

A tanár a gyermek szemével(felmérés)                                    2135

Magyarország Gyermekszemmel Kerékpáros linómetsző országjárás      2211

Az országjárás linómetszetei: www.freeweb.hu/metszokormagyogye

 1. Pedagógiai napló 1994. / A személyiségi jogokat sértő részek törlésével./

Egy sítábor oktató és szabadidős programja (Sajnos mindenféle szakmai lektorálás nélkül!)                                                                                              2230

Medgyesegyháza.                                                                               2241

A Metszőkör rövid története                                                       2255

 

 

 

Video feladatsorok (Épp csak elkezdve)                                           2313

Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben színes metszetekkel

Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben színes metszetekkel

Egész osztályos teljesítmények eddig kész a hivatkozások szerkesztése.

Gioconda zsírkrétával készült munkák az 5.b-től                   2248

Olajfestmények az ötödikes év végéről

Viaszkaparások a művészeti iskola harmadikosaitól

Első linómetsző óra a hatodikosoknál

Verseink könyve gyerekek versei saját metszetekkel.               2294

Egész osztályos montázs linók

Egész osztályos teljesítmények a linómetsző órákon

Kocka látvány utáni rajza 6. o.                                                    2333

Legkedvesebb verseink                                                                1356

Egész csoportos fejmintázás a művészeti iskola harmadik osztályában

A kiskondás. A mese eljátszása, fotózás, a művészeti iskola elsős csoportjában.

A kiskondás. illusztrációs foglalkozás a művészeti iskola elsős csoportjában.

Az én Szolnokom. Kubista rajzok fotók felhasználásával.

Néhány művészeti iskola bemutatása ( Még nincs feltéve, óriásfájlként tudom elküldeni.)

Alternatív Közgazdasági Gimnázium

Udvardi Művészeti Iskola,

Gyik Műhely

Szarvasi Művészeti Iskola Szarvas

Önálló Vizuális Alapiskola Szolnok-Törökszentmiklós- Kengyel- Kunszentmárton – Martfű

Óbudai Képzőművészeti Szakközépiskola

Országos művészeti iskolai versenyek, kiállítások.

 

Csoportvezetés a művészeti iskolában

Jegyzetek egy kolléga tanmenet tervéhez

A Montázs Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Kengyel) helyi tantervei 2003

A művészeti iskolában használt anyagok-eszközök jegyzéke

A művészeti iskola beszerzési terve

A művészeti iskola szaktermi felszerelései

Vélemények a kapcsoskönyvről, a széchenyi krt-i iskola rajzóráiról, illetve a Metszőkörről…………

1.1   Takács Géza: A Kapcsoskönyvről

1.2   Hadas Miklós: EX LIBRIS

1.3   Takács Géza: Magyarország gyermekszemmel

1.4   Esterházy Péter: A Nagy Szolnoki Álldogálás

Be nem szerkesztett szövegek

A Word, képszerkesztők, egyéb programok használatát segítő tanácsok

L. Menyhért László művészettörténeti törzsfája

Játékkészítés a makettműhelyben

A Szolnoki Metszőkör Egyesület dokumentumai

Dokumentumjegyzék

Alapszabály

Leltár

Akciók:

Méta- Baseball – krikett szabályok

Művészetek Völgye foglalkoztatási program

A Kalevala metszet története

A Kalevala képei: www.freeweb.hu/metszokor itt: Élet a műhelyben / alkotások / Kalevala

 

Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában megtalálható tantervek. ( Tantárgytörténeti emlékek kutatók számára.)

– Apáczai Kiadó tanterv 1-10. –

Gyakorló iskolai Tárgy- és környezetkultúra 1-6

“Eszterházy” Vizuális kultúra 1-10

Vizuális kultúra, Győri műhely 1-10

Rajz, vizuális kultúra 5-10  Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola

A mûvészetek építõkockái 4-6.  A tanterv a KOMP jelû tantervi család része

Kerettanterv az általános iskola 1-8. o. számára RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

Vizuális kultúra (1-10) – Nyíregyházi tantervcsalád –

Osztatalan kisiskolai tanterv 1-4.

Mûvészet 1-6. Szentlőrinc

Vizuális kultúra 1-10  – Szinva tanterv –

Tölgyfa Program Vizuális Kultúra 1-10

Vizuális kultúra 1-4, osztatlan, óvodaiskolai – Vasi Osztatlan Elemi Iskola –

 

Részletes tartalomjegyzék

 

A tartalomjegyzék a Kapcsoskönyv Word változatából készült. Az egyes dokumentumok helyét is mutatja. A könyvtárszerkezet eltér a PDF kiadványétól.

Néhány könyvtárat közben már átszerkesztettem, de itt még nem javítottam. Ezek a  fejezetek egy régi tartalmat mutatnak, a linkek sem  működnek.  A részletes tartalomjegyzék tehát inkább csak tájékoztató jellegű, mi van az egyes fejezeteken, feladatokon belül. A hivatkozások újraszerkesztése egyelőre reménytelenül meghaladja az erőmet, tehát alábbiakban nem működnek

Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv 1.                                                                                              1

Előszó                          2

A szerző rövid pályaképe                                                                    4

A könyv használata, szerkezete                                                 10

Technikai tanácsok:                                                                                                                                              10

Felhasználási tanácsok                                                                                                                                         10

Pedagógiai, didaktikai alapvetés                                                      10

Pedagógiai alapelvek                                                                                                                                             11

Didaktikai alapelvek                                                                                                                                              11

Klasszikus módszer                                                                                                                                                11

Gyik módszer                                                                                                                                                          11

A vizuálpedagógus szerepei                                                              13

Intellektuálisan képző                                                                                                                                           13

Képcsináló                                                                                                                                                               13

Lélekgondozó                                                                                                                                                          13

A céhmester                                                                                                                                                             13

Versenyeztető                                                                                                                                                          14

Idomító                                                                                                                                                                    14

A diktáló                                                                                                                                                                   14

A padlón lévő                                                                                                                                                          14

A kártékony                                                                                                                                                             14

A csodabogár effektus                                                                                                                                          15

A gyerek túlfuttatása                                                                                                                                             15

Életgyávaságra nevelés                                                                                                                                         15

A kudarcok leggyakoribb okai:                                                                                                                           15

A program határvonalai a fenti szerepek megvalósításában.                                                                       15

Kerülhet-e padlóra a feladatokat alkalmazó kolléga?                                                                                   16

A tananyag tervezése, a tanterv, a tanmenet                                    16

Kell-e tanterv, tanmenet a tanításhoz?                                                                                                              16

Tervezés a nagykönyv szerint                                                                                                                              17

Tervezés a gyakorlatban                                                                                                                                       18

Kezdő tanmenetek.                                                                                                                                                18

Iskolai szintű tervezés                                                                                                                                            18

Kultúraazonos tervezés                                                                                                                                         19

Személyiségfüggő tervezés                                                                                                                                   19

A tanmenet                                                                                                                                                              20

Mit mond a tantervünk?                                                                                                                                       21

Didaktikai alapvetés                                                                          23

A látvány után történő rajzolás.                                                                                                                          25

A térábrázolás problémái                                                                                                                                      25

A perspektíva                                                                                                                                                          25

A képi – logikai feladatok.                                                                                                                                     26

Kreatív feladatok                                                                                                                                                   26

A technikák.                                                                                                                                                           27

Hogyan vezessünk be egy új technikát?                                                                                                            27

Munkáltató, vagy alkotó művészettörténeti feladatok                                                                                  28

Mentő feladatok                                                                                                                                                     28

A helyettesített óra                                                                 28

A tanítási stratégia – tanári attitűd                                                                                                                      29

A didaktikai program                                                                                                                                             30

Kell-e szakterem?                                                                                                                                                   31

Eszközkészítő tevékenység                                                                                                                                  32

Kényszerből                                                                                                                                                             32

Szórakozásból                                                                                                                                                         32

Pedagógiai célokból                                                                                                                                               32

Óratípusok                                                                                                                                                               32

Szigorúan frontálisan vezetett órák.                                                                                                                   32

Frontálisan vezetett órák                                                                                                                                      32

Többfeladatos óravezetés                                                                                                                                    32

Önálló kísérletező – kutató óra                                                                                                                             33

Játékkal indított óra                                                                                                                                               33

Címszó feldolgozások                                                                                                                                           33

Projektek                                                                                                                                                                  33

Vezetés, korrektúra.                                                                                                                                               33

Osztálykorrektúra                                                                                                                                                   33

Egyéni korrektúra.                                                                                                                                                  33

Értékelés                                                                                                                                                                   35

Zsűrizés                                                                                                                                                                     39

Osztálytípusok                                                                                                                                                        39

Tantárgyspecifikus problémák                                                         39

A motiválatlan gyerek                                                                                                                                           39

A rétegkultúrák harca                                                                                                                                            40

Egy példa a rétegkulturák termékeinek fogadására                                                                                        40

“Fogyasztói idiotizmus”                                                                                                                                        41

A “bepörgött” gyerek                                                                                                                                             41

Lelkesültség – fanatizmus                                                                                                                                     41

Az intimitás                                                                                                                                                              41

Az érzékiség                                                                                                                                                             42

Tanár-diák szerelem                                                                                                                                              45

Mi való a gyereknek?                                                                                                                                            45

A gyermekrajz   46

A gyermek rajztevékenységének szakaszai                                     46

A firkakorszak                                                                                   46

Nyomhagyás                                                                                                                                                           46

Lengővonalas firka                                                                                                                                                46

Fészek firkák                                                                                                                                                           47

A szórványos utánzás, (forma firkálás) szakasza                                                                                           47

Hogyan rajzol a gyerek?                                                                                                                                       49

Mit rajzol a gyerek?                                                                                                                                               52

A gyermekrajz tere                                                                                                                                                 59

Miért rajzol a kisgyerek?                                                                                                                                       61

Miért rajzol a felnőtt?                                                                                                                                            64

Egy különösen tehetséges kisfiú rajzai.                                                                                                             71

Jegyzetek                                                                                                                                                                  86

Gerő Zsuzsa: A gyermekrajzok esztétikuma.                                                                                                   86

Az óvoda (Nagyon régi szöveg, újraírandó)                                                  86

A kisgyermekkori rajzolás                                                                86

Színkeverési gyakorlatok:                                                                                                                                    88

Építés:                                                                                                                                                                       88

Soralkotás térben:                                                                                                                                                  88

Ritmusképzés:                                                                                                                                                         89

Plasztikai munka során szerezhető tapasztalatok:                                                                                          89

Műveletek:                                                                                                                                                               89

Plasztikai munkafogások.                                                                                                                                    89

Tájékozódás a kép síkján.                                                                                                                                   89

Anyagok viselkedése.                                                                                                                                            90

Technikai tapasztalatok:                                                                                                                                      90

Műveletek:                                                                                                                                                               90

Környezetalakítás során szerezhető tapasztalatok.                                                                                        90

Műveletei:                                                                                                                                                                90

Vizuális játékok                                                                                                                                                      90

Formatartó levegőrajzok                                                                                                                                      90

Mozgásutánzás: ( tükörkép )                                                                                                                               90

Megfigyelést fejlesztő játék                                                                                                                                  91

Szétdarabolt kép összerakása.                                                              91

Képek egy óvodából:                                                                                                                                            91

A tantárgy története                                                           93

A céhes idők elit oktatása.                                                                                                                                    93

Az ipari forradalom nyomán megjelenő tömeges igény.                                                                                93

Geometrikus segédábrák                                                                                                                                      93

Az élmény-vezérelt rajztól a látvány utáni rajzig.                                                                                             94

Az avantgarde és a gyermekrajz                                                                                                                         100

Alkotásközpontú oktatás                                                                                                                                   100

Formanyelvi tanulmányok, a tanulók sajátos igényeihez alkalmazkodó stratégiák                             101

Vizuális kommunikáció                                                                                                                                      101

A hazai vizuálpedagógia fontos műhelyei ( megkezdett )                 105

Barcsay kör, Dombiné Szántó Melánia                                                                                                           107

Földi Péter                                                                                                                                                              107

Gyik műhely                                                                                                                                                          108

Győri Műhely ( Baranyay Zoltánné)                                                                                                                108

Lantos Ferenc                                                                                                                                                       108

Leonardo program                                                                                                                                               108

Koltai Magdolna                                                                                                                                                  108

Molnár V. József                                                                                                                                                  109

Morvai László                                                                                                                                                       109

Kísérleti műhelyek és iskolák viszonya                                                                                                           109

A gyerekek viszonya a rajzórákhoz                                                    114

Gyermekpályák                                                                               114

A szabadon fejlődő, belülről vezérelt gyerek                                                                                                  114

A mesterkedő, míveskedő rajzolás útját választó gyerek.                                                                           115

Emlékkönyv festegetés, rajzolgatás, látvány utáni illuzionisztikus rajzolgatás.                                     115

A személyiségében sérült, jól rajzoló gyerek                                                                                                  115

A személyiségében sérült, nyelvét vesztett gyerek                                                                                         115

Az értelmiségi kultúrába tartó, abban gyökerező gyerek.                                                                            115

Az ide tartó, de csak protokolláris érintkezési pontokkal rendelkező, “fogyasztói” gyerek.                116

A kézműves kultúrába tartó gyerek                                                                                                                 116

A lassan érő gyerek                                                                                                                                              116

A   nyelvében gátolt, visszamaradt gyerek                                                                                                     116

A nyolcadik után megtérő gyerek                                                                                                                     116

A szubkultúrák gyerekei.                                                                                                                                    116

A később érkezett gyerek                                                                                                                                    117

A “szürkék”                                                                                                                                                           117

Tanulói utak a Széchenyi Krt-i Általános Iskolában. Néhányan a legjobbak közül. ( Engedélyezték nevük szerepeltetését.)

Barabás János 118

Farkas Tibor 127

Novotny Nóra                                                                                                                                                       129

Enyedi T.amás                                                                                                                                                         129

Fecsó Andrea                                                                                                                                                             129

Egyéb képek                                                                                                 133

A leggyengébben teljesítő tanulók iskolai pályafutása képekben. (Félkész)

R M.                                                                                                                                                        135

B. 139

Ö. Z.                                                                                                                                                                        140

Hogyan oldják meg ugyanazt a feladatot különböző életkorú gyerekek? ( elkezdett)

 1. A legjobb- munkákból összeállított tanmentek képei 143

Legjobb munkák EGYEB/SORSOK/jokepek98.docEGYEB/SORSOK/JOKEPEK98. doc                                                                                                        143

Hetedik osztály                                                                                                                                                     162

 1. osztály 164

Gyenge képek sorozata (Megkezdett) EGYEB/SORSOK/roskepk.docEGYEB/SORSOK/ROSKEPK98. doc     166

Tanmenetek                                                                                                                   174

A lemezen található, általam is használt általános iskolai tanmenetek ( Művészeti iskolai tanmenetek hátrébb): 174

1.1   Tanmenet.az általános iskola 1 – 4. o részére. ALAPOZ / tanmenetszabad 1-4.docALAPOZ/tanmenetszabad1-4. doc                                               174

1.2   Első osztály                                                                                     174

Firkák (A kisgyermekkori rajznyelv megerősítése.)                    174

Nonfiguratív firkák                                                                                                                                              174

Gyermekrajzok                                                                                                                                                     174

Történet rajza                                                                                                                                                       175

Firkák szabadon                                                                                                                                                   175

Érzelmeket hordozó firkák                                                                                                                                 175

Kép sok vonalból                                                                                                                                                 177

Érzelmek kifejezése vonalakkal                                                                                                                       177

Érzelmeket hordozó firkák egyszerűbben:                                                                                                      177

Folt firkák                                                                                                                                                              178

Figuratív rajzok, festmények                                                                                                                             178

Rajz egy vonallal.                                                                                                                                                180

Kik vagyunk?                                                                                  181

Önarcképek                                                                                      181

Arcképpel kezdve                                                                                                                                                 181

Csoportkép rajza                                                                                                                                                  183

Önarcképek résztanulmányokkal kezdve                                                                                                       184

Az én nevem                                                                                                                                                         184

Kik vagyunk? Agyagmintázás                                                       184

Mintázás szabad próbálkozással                                                                                                                      184

Maszk mintázás                                                                                                                                                   185

Kik vagyunk mi? Maszk mintázás “betanítása.”                                                                                         185

Az én nevem… mintázás                                                                                                                                   185

Ki vagyok én?                                                                                  186

Bokrok között.                                                                                 186

Kompozíciós változat                                                                                                                                         186

Száll a világ lepkeszárnyon.                                                                                                                               186

Nyomhagyási gyakorlatok agyagban.                                            186

1.1.1.1                           Nyomhagyási gyakorlatok más eszközökkel 188

Figuratív nyomatok                                                                                                                                             188

1.1.1.2                                                                        Sablonnyomatok 189

Sablonnyomatok az előző óra motívumaiból                                                                                               189

Sablonnyomatok háttérrel.                                                                                                                                189

Többszörözött nyomatok.                                                                                                                                  189

Közös sablonnyomatok                                                                                                                                     189

Papírkivágat nyomatok.                                                                                                                                     189

Továbbfestés                                                                                                                                                        189

1.1.1.3                                                                       Rajzoljunk mesét. 190

Illyés Gyula: a kiskondás                                                                                                                                   190

A kóró és a kismadár                                                                                                                                           191

Rajz forgó                                                                                                                                                              193

Technikai tanulmányok                                                                  194

A kifejezés.                                                                                                                                                            194

Vers illusztráció mozgásjátékkal indítva                                      194

Évszakok                                                                                          195

Évszakok színei                                                                                                                                                    195

Az évszakok formái.                                                                                                                                           195

Az évszakok eseményei.                                                                                                                                     195

Fák rajza-festése ( lásd 5.o)                                                            195

Hogyan képzelsz el egy fát?                                                                                                                              195

Fa rajza, festése képzeletből                                                                                                                              195

Elágazó vonalrendszer festése                                                                                                                           196

Fa látvány utáni rajza                                                                                                                                         196

Fa fúvás                                                                                                                                                                 196

Fák festése.                                                                                                                                                            196

Kéz-fa                                                                                                                                                                    198

Kézből fa és egyebek                                                                       198

Mi van a fán?                                                                                                                                                       198

Csongor és Tünde                                                                            199

Képzeletünk képei ( lásd 5. o.)                                                       199

Belelátás, belefestés                                                                                                                                             199

Szimmetrikus Rorschach nyomkodás kettéhajtással. /lepke/ Ördög, stb. /                                              199

Pálcára ragasztás.                                                                                                                                                199

Tenyérnyomat kiegészítése képpé.                                                                                                                   199

Ujjfestés.                                                                                                                                                                199

Virág-e a lepke?                                                                               199

A bohóc (lásd 5. o)                                                                          199

Jégvirágok, hópihék.                                                                       199

Épület rajzok                                                                                    200

Házak. Gipsz dombormű öntés.                                                     201

Közös munka                                                                                                                                                       201

Terrakotta készítése agyag lapokból.                                                                                                              201

Dombormű szabadon mintázva                                                                                                                       201

Építmény készítése agyag lapokból.                                                                                                                203

Papír épületek                                                                                                                                                       203

Bújócska                                                                                           203

Más országok házai                                                                         203

A házak belülről                                                                              203

A Seholnincs vár                                                                             203

Első “várjáték”                                                                                                                                                     203

Fessük meg az odavezető utat.                                                                                                                         203

A vár lakóinak megmintázása.                                                        203

Természetes formák a várban.                                                        203

Mesterséges formák a várban                                                         204

Gépek                                                                                               204

Tárgykészítés                                                                                   204

A vár szobái.                                                                                    204

A vár makettezése                                                                            204

Várjáték                                                                                            204

2.Második osztály                                                                                204

Mese rögtönzése.                                                                             204

Tájkép, a lépték                                                                               205

Építkezés                                                                                          205

A mi utcánk                                                                                      205

Építmény rajza                                                                                 205

Dobozváros a szabadban.                                                                                                                                  205

Babalakás dobozból.                                                                                                                                          205

Bababútorok a lakásba.                                                                                                                                     205

Járművek papírból dobozokból.                                                                                                                       206

Útkereszteződés a járműveknek.                                                                                                                      206

Vendégem érkezett                                                                          206

Alattunk is laknak-felettünk is laknak ( Színkeverés)                 206

Plasztikai megoldás                                                                         206

Lélek magasa, mélye                                                                        206

Önarcképem tárgyakból                                                                                                                                     206

Önarcképem tárgyakkal                                                                  207

Emberi alak                                                                                      207

Jelmezterv. Jelmezkészítés                                                              207

Ugráló képek                                                                                    207

Egy mese mozduló képei                                                                207

Mozdulatok                                                                                      207

Akvárium színespapírból, átlátszó fóliából.                                 207

Kontrasztok                                                                                      207

Hideg – meleg színek                                                                       208

Színek vetélkedése                                                                          208

Gyümölcsök megfestése hideg ill. meleg környezetben.                                                                               208

Fesd meg színfoltokkal egy kirándulás emlékeit!                                                                                          208

Színdominó                                                                                      208

Táj – színkép                                                                                    208

Fesd meg a színmanók birodalmát a négy évszakban.                                                                                208

Készítsetek közösen képet egy meseországbeli utazásról!                                                                          208

Fess meg egy-egy eseményt, ami viharos, illetve jó időben történt – vagy történhetett volna – veled! 208

Épület gyűjtés                                                                                  208

Napszakok                                                                                        208

Egy történet képei                                                                           208

Életre keltett betűk                                                                          208

A madárkirály                                                                                  208

Az erdő                                                                                             208

Egy növény élete                                                                             209

Figyeljétek meg egy növény fejlődését, vagy egy termés érését!                                                                209

Az erdő állatai                                                                                  209

Mozgás                                                                                             209

Tárgytervezés                                                                                   209

Nézőpontok                                                                                     209

 1. osztály 209

Műalkotások narratív tartalmának eljátszása.                               209

Válasszatok ki egy sok alakos festményt, álljatok be az egyes szereplők helyére,                                209

játsszátok tovább a jelenetet, majd fessétek meg a játék egyik részletét! Rajzfilmet, képregényt is tervezhettek!                209

Az évszak díszei ( virágai?)                                                            209

Kerttervezés                                                                                     209

Virágok az asztalon                                                                         209

Ez a divat                                                                                          209

Az osztály élete                                                                                209

Egy emlékmű                                                                                   210

Restaurálási gyakorlat.                                                                    210

Tájelemzés                                                                                        210

A szent hely                                                                                     210

Az én múzeumom                                                                            210

Élővé varázsollak                                                                            210

Emberi alak                                                                                      210

Emberi alak elöl, hátul, oldalnézetének megrajzolása. ( Lásd 5. o.)                                                          210

Emberi alakok 2.                                                                             210

Közös utcakép alakokkal.                                                                                                                                 210

Körben álló alakok ábrázolása, tetszés szerinti térben.                                                                                210

Emberi alakok 3.                                                                             211

Rajzold meg magad ahogy fejlődtél.                                                                                                               211

Rajzold le magad, milyen leszel később, felnőttként!                                                                                   211

Mozgásban lévő alakok ábrázolása                                                                                                                211

Jelmeztervek                                                                                    211

Jelmezterv. Jelmezkészítés                                                                                                                                 211

Csoportkép a legszebb jelmezekből.                                                                                                                211

Szobor varrott, ragasztott textilből, Kivágott, hajlított, ragasztott papírból, műanyag térépítő játékból.  211

Öltöztetős baba.                                                                                                                                                   211

Babaruha varrás.                                                                                                                                                 211

Képregény                                                                                        211

A kis gömböc növekedése képregényben.                                                                                                      211

Animációs gyakorlatok                                                                   211

Mozgó kép papírcsíkkal, ceruzával.                                                                                                                211

Háttér előtt elhúzott celofánra rajzolt alakok.                                                                                               211

Mozgatható ízületű sikbáb.                                                                                                                               211

Rajzfilmterv egyszerű mozdulatsorokról. ( lásd 6. o. kezek feldolg.)                                                         211

Akvárium színes papírból, átlátszó fóliából.                                211

Fesd meg színfoltokkal egy kirándulás emlékeit!                        211

Színdominó                                                                                      211

Táj – színkép                                                                                    211

Fesd meg a színmanók birodalmát a négy évszakban.                                                                                211

Készítsetek közösen képet egy meseországbeli utazásról!                                                                          211

Fess meg egy-egy eseményt, ami viharos, illetve jó időben történt veled!                                                211

Házépítés                                                                                          211

Napszakok                                                                                        211

Napszakokra jellemző színskála előállítása és alkalmazása narratív képen.                                         211

Egy történet képei                                                                           211

Életre keltett betűk                                                                          212

Menyasszonykérő                                                                           212

A madárkirály                                                                                  212

Temperanyomat levelekről. Közéjük madár festése.                                                                                   212

Repülő papírhajtogatás.                                                                                                                                     212

Papírsárkány sótartókból.                                                                                                                                  212

Az erdő                                                                                             212

Tanulmányrajz szőlőtőkéről.                                                                                                                             212

Folytasd a tőkét!                                                                                                                                                  212

Mi történik a fa körül?                                                                                                                                        212

Készíts egyetlen formát, ami kifejezheti az erdőt.                                                                                        213

Figyeljétek meg egy növény fejlődését.                                                                                                           213

Rajzold, fesd meg egy alma növekedését!                                                                                                      213

Egy fa tavasztól télig. Sorozatrajz, festés.                                                                                                       213

Az erdő állatai                                                                                  213

Mozgás                                                                                             214

Tárgytervezés                                                                                   214

Negyedik osztály                                                                                  214

fény                                                                                                   214

Az árnyék                                                                                         214

Játék a fénnyel                                                                                 215

Pozitív – negatív formák a síkon                                                    215

Fotogrammok                                                                                  215

A fényképezőgép kezelése.                                                             215

A fény, árnyék szerepe a fotózásnál.                                              215

Színes fotók készítése.                                                                    215

“Tárgymesék “                                                                                 215

A fotódokumentációk.                                                                    216

Portévariációk.                                                                                 216

Saját fotók.                                                                                       216

Mozgásábrázolás.                                                                            216

Azonos téma öt képben.                                                                  216

Tárgyak portréja                                                                              216

A fotóval is lehet hazudni.                                                              216

Sorozatfotók az uzsonnáról, elfogyasztásáról.                              216

“Titkos felvételek”                                                                          216

Makro és mikrofotók.                                                                     216

A cipő.                                                                                              216

Egy lehetséges felsős tanmenet változat. Tanmenet/TANMENET98. Doc tanmenet/TANMENET98. doc

 1. osztály
 2. osztály
 3. osztály

8.osztály.

 

Fődokumentum 2. Alapfeladatokfodokumentum2. doc

Ötödik osztály törzsanyaga Torzs/otodik/TOR51AL98.doc             176

Felmérés AF1TORZS/otodik/TOR51AL98. doc                         177

Rajz emlékezetből…………………………………………………………………………………………. 177

Rajz látvány után…………………………………………………………………………………………… 177

Történet rajzban…………………………………………………………………………………………….. 178

Mentő feladatok……………………………………………………………………………………………… 178

Képzeletünk képei AF 2                                                                 179

Ábra A Nonfiguratív foltfestés………………………………………………………………………… 180

Ábra B Irányított véletlen………………………………………………………………………………… 180

Újrafestés………………………………………………………………………………………………………. 180

+ Összehajtott alap………………………………………………………………………………………… 181

Más technikával is megismételheti a képet…………………………………………………… 181

Centrifuga képek…………………………………………………………………………………………… 181

Egy kép eljátszása…………………………………………………………………………………………. 181

Tenyérnyomatok megfestése………………………………………………………………………… 181

A ceruza AF 3Tor/otodik/TOR52AL98.docTORZS/otodik/TOR52AL98. doc 183

Egyéb technikai órák. A vízfesték. AF 4                                       189

Növények rajza AF 5TORZS/OTODIK/TOR53al98.docTORZS/otodik/Tor53al98. doc                                                                                                    194

Fák “tervezése” AF 7                                                                      199

+ Elágazó csövek…………………………………………………………………………………………… 199

Fák rajza AF 6                                                                                 203

Mesebeli növények TORZS/OTODIK/ TOR54al98.docTORZS/otodik/TOR54AL98. doc                     208

/”A”  változat Önállótlanabb, vagy humán beállítottságú gyerekeknek/………………………………………… 208

+B  változat /Önálló, realisztikus szemléletű gyerekeknek/……………………………………………………………… 209

A madár AF 9                                                                                  212

Bátortalanabb osztályok számára…………………………………………………………………………………………………… 212

Madár rajzolása bekötött szemmel………………………………………………………………… 212

Látványból indítva………………………………………………………………………………………………………………………….. 213

Épület tervek AF 12 TORZS/ OTODIK/ tor55al98.docTORZS/otodik/TOR55AL98. doc                         222

Portré AF l3                                                                                     229

Fej tanulmány……………………………………………………………………………………………….. 229

+ Gipszfej rajza……………………………………………………………………………………………… 231

+Önarckép akvarellel, pasztellel vagy zsírkrétával…………………………………………. 231

+ “Érzelmes önarcép”……………………………………………………………………………………. 231

+ “Érzelmes sorozat”……………………………………………………………………………………… 231

+ Groteszk sorozat…………………………………………………………………………………………. 231

+ Technikázás……………………………………………………………………………………………….. 231

+ Mesebeli fej………………………………………………………………………………………………… 231

Emberi alak rajza AF14                                                                  236

Mesebeli emberek AF15                                                                 239

Mesebeli világ AF 16 TORZS/OTODIK/tor56al98.docTORZS/otodik/TOR56AL98. doc 246

 1. változat / Önállótlan osztálynak/…………………………………………………………………………………………………. 246
 2. változat /nagyon gyenge osztálynak/………………………………………………………………………………………….. 250
 3. változat /Jól dolgozó osztálynak/………………………………………………………………………………………………… 250

Vázlatok a táblaképek festéséhez AF17                                       255

Kis színvázlatok festése………………………………………………………………………………… 255

Nagyobb vázlat festése………………………………………………………………………………….. 255

Egy részlet felnagyítása akvarellel………………………………………………………………… 255

Olajfestő technikai tanulmányok                                                   257

Néhány A/3-as kis olajkép…………………………………………………………………………….. 257

Olajképek festése                                                                             258

Mintázás AF18                                                                                259

Tematikus mintázás AF l9                                                              262

Törzsanyag 6. O. TORZS/HATODIK – Tor61al98                           264

A látvány utáni rajz vonalai AF 19TORZS/HATODIK/Tor61al98. doc    265

+Tematikus rajz vonalak témára……………………………………………………………………. 267

Látvány utáni rajz………………………………………………………………………………………….. 267

+ Ösvény……………………………………………………………………………………………………….. 267

Vonalak a fán………………………………………………………………………………………………… 267

Korábbi munka befejezése……………………………………………………………………………. 267

Szabad rajz……………………………………………………………………………………………………. 267

+ Pontos vonalvázlatot, a középponti perspektíva szabályai szerint……………… 268

+ Vonalvázlatot, az egyes épületek összerendezése nélkül…………………………. 268

+ Tónusos tömegvázlatot a térbeliség jelzése nélkül…………………………………….. 268

+ Nonfiguratív kompozíciót……………………………………………………………………………. 268

A tónusos rajz AF 20                                                                      270

Pontok összekötése………………………………………………………………………………………. 272

Folyosórajz…………………………………………………………………………………………………….. 272

Síklapok a teremben……………………………………………………………………………………… 272

Fantáziarajz síklapokból kiindulva………………………………………………………………… 272

Közös pontösszekötés…………………………………………………………………………………… 272

Vonal – kiengedés játék…………………………………………………………………………………. 272

“Alattomosan ejt sebet ez a csupa él Mindenféle”………………………………………… 272

Csukott szemmel készített – belső vagy külső teret alakokkal ábrázoló – rajz tónusozása.         272

Lehajtott fülű papírcsík rajza AF 21                                             275

A/ változat Egy pont helyzetei a térben és a síkon……………………………………….. 275

Papírcsík rajza……………………………………………………………………………………………….. 276

Tónusos rajz………………………………………………………………………………………………….. 278

Talpra állított papírcsík……………………………………………………………………………………. 279

Új, bonyolultabb modell…………………………………………………………………………………. 279

Játék a fénnyel………………………………………………………………………………………………. 279

Tónusredukció………………………………………………………………………………………………. 279

Túlzott fény-árnyék………………………………………………………………………………………… 279

Fázisrajzok egy origami készítéséről……………………………………………………………… 279

Titok-kép………………………………………………………………………………………………………… 279

Jut eszembe………………………………………………………………………………………………….. 279

Korábbi félbehagyott feladatok befejezése……………………………………………………. 279

Az ellipszis, a henger AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.docTORZS/HATODIK/Tor62al98. doc 284

Ellipszisek……………………………………………………………………………………………………… 284

Hanglemez……………………………………………………………………………………………………. 284

Kis henger……………………………………………………………………………………………………… 284

Csíkos henger……………………………………………………………………………………………….. 285

Jut eszembe………………………………………………………………………………………………….. 285

A henger tónusos rajza…………………………………………………………………………………. 286

Tónusos henger különböző irányú megvilágításban……………………………………. 287

Tónusos henger filctollal……………………………………………………………………………….. 287

A fekvő henger                                                                                290

Hengercsoport rajza AF 24.                                                            291

Papírszalag rajza AF 25.                                                                 293

Trükkrajz tussal, szénnel……………………………………………………………………………….. 294

+ Tematikus munka szalag témára………………………………………………………………. 294

Nonfiguratív kompozíció a tekeredő vonalak témájára………………………………….. 294

+ Összegyűrt papír…………………………………………………………………………………………. 294

+Spirál, faforgács rajza………………………………………………………………………………….. 294

Bonyolult papírhajtogatás rajza……………………………………………………………………… 294

Várfalat imitáló papírcsík rajza……………………………………………………………………….. 295

Várfal tervezése…………………………………………………………………………………………….. 295

Térbe emelkedő papírlap rajza………………………………………………………………………. 295

A gömb AF 26. TORZS/ HATODIK/ Tor63al98.docTORZS/HATODIK/Tor63al98. doc                    298

+Gömb tónusos rajza szénnel………………………………………………………………………. 299

Gömb fekete lapra fehér krétával…………………………………………………………………… 300

 1. Ábra Gömb háttérrel…………………………………………………………………………………… 300

Gömb akvarellel, pasztellal……………………………………………………………………………. 300

+ Gömbszerű modellek rajza…………………………………………………………………………. 300

+ Gömbfantáziák……………………………………………………………………………………………. 300

+ Szétszóródás………………………………………………………………………………………………. 300

+ Gömb bábok készítése textilből…………………………………………………………………… 300

+ Gömb csonkolás…………………………………………………………………………………………. 300

Gömbre vetődő rácsrendszer megrajzolása………………………………………………….. 300

Fotók a gömbről…………………………………………………………………………………………….. 302

Szemléltetéshez használható fotók:……………………………………………………………… 303

Tónusfejlesztési gyakorlatok AF 27.                                             305

Rávezető feladat az előző óra kudarcos tanulói részére……………………………….. 305

Grafikai tanulmányok…………………………………………………………………………………….. 305

Törött tojások filccel, rajztollal vagy ceruzával. KF ?………………………………………. 306

Egyéb apró tárgyak rajza raszteres technikával…………………………………………….. 306

Színes raszterezés………………………………………………………………………………………… 306

Síkkompozíció raszteres technikával…………………………………………………………….. 306

Tematikus munka………………………………………………………………………………………….. 306

Korábbi munka újraalkotása………………………………………………………………………….. 306

Kis üvegek AF 28.                                                                           309

Fekvő üveg……………………………………………………………………………………………………. 310

Különlegesebb üvegek látvány utáni rajza……………………………………………………. 310

Üveg rajza természetes hátterével együtt………………………………………………………. 310

Tónusos üvegrajz………………………………………………………………………………………….. 310

Üveg akvarell…………………………………………………………………………………………………. 310

Különleges üvegtervek………………………………………………………………………………….. 310

Zsúfolt forgástest csoport rajza AF 28 TORZS/ HATODIK/ Tor64al98.docTORZS/HATODIK/Tor64al98. doc                    313

Egyensúlyi kompozíciók vízszintes csíkban AF 29.                   315

Üvegcsoport szembenézeti képéből épülő síkkompozíció (csíkban)…………….. 315

Játékos foltkompozíció…………………………………………………………………………………… 315

Jelgyűjtés kompozíciók készítéséhez.                                                  316

 1. Tárgyszerű  változat. Részletes előkészítés, kevésbé művészi érdeklődésű osztálynál……………….. 316
 2. Műelemző indítás. Kubista képek elemzése………………………………………………………………………………… 316
 3. Műelemző indítás az előző óra munkái alapján………………………………………………………………………….. 318
 4. Zenei felvezetés……………………………………………………………………………………………………………………………. 318
 5. Zenei kompozíciók szerkesztése………………………………………………………………………………………………….. 318
 6. Üveggyárban (Gyenge, és nem megfelelően motivált osztályok részére.)……………………………………. 318

Kompozíció építése nagy háttérfoltokból……………………………………………………….. 318

Kompozíció építése nagy háttérfoltokból AF 29/A                     321

 1. Igen gyenge képességű osztályok részére…………………………………………………………………………………….. 321
 2. Jobb osztályok részére………………………………………………………………………………………………………………….. 322
 3. Önállótlan, nehézkes, vagy reálszemléletű osztályok részére………………………………………………………. 322
 4. Árnyjáték változat……………………………………………………………………………………………………………………….. 323

Szabad kompozíciók AF 29/B                                                       326

Szabad kompozíciók……………………………………………………………………………………… 326

Címszó köré gyűjtött motívumok……………………………………………………………………. 326

Önéletrajzi építményem………………………………………………………………………………… 326

Falfirkák…………………………………………………………………………………………………………. 326

Csukott szemű tematikus rajzok……………………………………………………………………. 326

 1. óra Tanulmányrajz termésekrõl AF 30 TORZS/ HATODIK/ tor65al98.doc . doc332
 2. Csigák rajza AF 32 342
 3. változat. Részletes felvezetés………………………………………………………………………………………………………. 342

Elõkészítõ feladatok………………………………………………………………………………………. 342

Térbeli formák rajza……………………………………………………………………………………….. 356

A drapéria AF 37 TORZS/ HATODIK/ tor66al98.docTORZS/HATODIK/TOR66al98. doc                   364

Csíkos drapériák rajza AF 38                                                         369

Drapéria feldolgozása AF 39                                                          373

A  változat . Játék a drapériával. (KF ? )………………………………………………………………………………………….. 373

A kompozíció szûkítésének szemléltetése…………………………………………………….. 373

Fejfedõ terv……………………………………………………………………………………………………. 373

Frizuraterv síkban………………………………………………………………………………………….. 375

Játék a kendõvel……………………………………………………………………………………………. 375

Történet rögtönzése textilek témájára……………………………………………………………. 375

A kendő átváltozásai……………………………………………………………………………………… 375

 1. változat . Szabad címszó feldolgozás…………………………………………………………………………………………. 376
 2. változat. Kompozíciós feldolgozás diasor alapján…………………………………………………………………….. 376

D  változat Ellentétek……………………………………………………………………………………………………………………….. 377

Fantáziarajz a látvány formatömegébõl kiindulva…………………………………………. 377

Fantáziarajz a párhuzamosan futó vonalak, csíkok témájára……………………….. 377

Nonfiguratív kompozíció párhuzamosan futó csíkokból……………………………….. 377

Plasztikai feldolgozás (Agyag, papír, textil plasztika.)……………………………………. 377

Csendélet rajza AF 4O.                                                                   380

Csendélet akvarell AF 40/A                                                           382

A kéz AF 41 TORZS/ HATODIK/ tor67al98.docTORZS/HATODIK/TOR67al98. doc                                                                                                    383

Kéz körülrajzolása…………………………………………………………………………………………. 384

Kéz mozdulatai……………………………………………………………………………………………… 384

 1. Ábra Doboz, cső, drót kezek………………………………………………………………………. 384

Fonallal betekert kéz……………………………………………………………………………………… 384

Mozdulatok…………………………………………………………………………………………………….. 385

Láb tanulmányok…………………………………………………………………………………………… 385

Ujjlenyomat……………………………………………………………………………………………………. 385

Röntgen felvétel rajza……………………………………………………………………………………. 385

Tónusos kézrajz…………………………………………………………………………………………….. 385

A kezek feldolgozása AF 43.                                                          388

 1. változat – szabad feldolgozás……………………………………………………………………………………………………… 388

Látvány utáni rajzok………………………………………………………………………………………. 390

Átalakítás……………………………………………………………………………………………………….. 390

Történet a kezekkel………………………………………………………………………………………… 391

Ez elment vadászni……………………………………………………………………………………….. 391

Kompozíció egymásra rajzolt kezekbõl………………………………………………………….. 392

Fotó a kézrõl, kezekrõl…………………………………………………………………………………… 392

Kassák Lajos: Kezek……………………………………………………………………………………… 393

Rajzfilm színespapírból kivágott kezek témájára…………………………………………… 393

Szabad feldolgozás……………………………………………………………………………………….. 393

Alapfeladatok 7. o. Torzs/hetedik/tor71al98.doc                               394

A kocka AF 44 TORZS/ HETEDIK/ tor71al.docTORZS/HETEDIK/Tor71al98. doc                                                                                                    396

Gyengébb osztályban………………………………………………………………………………………………………………………. 396

Jobb osztályokban:………………………………………………………………………………………………………………………….. 397

Választható feladatok:……………………………………………………………………………………. 400

Pontos látvány utáni rajz a közelrõl, két szemmel nézett kockáról………………… 400

Kézbe fogott kocka………………………………………………………………………………………… 400

Új mozdulat a kockáról………………………………………………………………………………….. 400

Meghökkentõ kocka. KF 106…………………………………………………………………………. 400

Falra akasztott nagy drót – kocka……………………………………………………………………. 400

Rajz a lakóteleprõl. / Az ablakból/………………………………………………………………….. 400

Átlátszó kocka rajzolása AF 45.                                                     404

Kis modellek rajza…………………………………………………………………………………………. 404

Nagy drót kocka környezettel…………………………………………………………………………. 404

Hogy el ne kockásodjunk………………………………………………………………………………. 404

Mértani testek rajza                                                                         407

Tónusos mértani testek…………………………………………………………………………………. 407

Tónusos monokróm akvarell…………………………………………………………………………. 407

Korábban elkezdett munka folytatása……………………………………………………………. 407

Szabályosan rendezett testcsoport rajza                                        409

Mértani testek rajza. A távpontok (Tapasztalati bevezetés)         411

Mértani testek tónusos rajza AF 48                                               414

 1. Jobb rajzolók részére 418

Vetületi ábrázolás, axonometrikus rekonstrukció AF 49TORZS/HETEDIK/TOR72AL98. doc                                     420

Centrális perspektíva                                                                       425

Két iránypontos perspektíva.                                                         426

Eltolások AF 53 TORZS/ HETEDIK/ tor73al.docTORZS/HETEDIK/TOR73AL98. doc                      429

Jelek származtatása AF 54.                                                             432

Egyszerû mûveletek a jelekkel                                                       435

Sorolás                                                                                              437

Permutáció                                                                                       438

Csúsztatás                                                                                         440

Témazáró feladat.                                                                            441

Kompozíciók                                                                                   448

A szék TORZS/ HETEDIK/ tor74al.doc-TORZS/HETEDIK/TOR74AL98. doc                                                                                                          449

Különös székek tervezése.                                                              452

Szék árnyékai………………………………………………………………………………………………… 452

Történetek a székkel                                                                        454

Belsõ tér rajza                                                                                  459

Épületrajz                                                                                         461

 1. O. alapfeladatok TORZS/NYOLCADI/TOR81AL98. doc

Fák, ceruzarajz /kréta, stb. / TORZS / NYOLCADI / tor81al.doc 467

Fák, akvarell, pasztell.                                                                     470

Impresszionista akvarell                                                                 473

Új expresszionizmus……………………………………………………………………………………… 483

A fej/ TORZS / NYOLCADI / tor82al98.docTORZS/NYOLCADI/TOR82AL98. doc                                                                                                    487

Arckifejezések                                                                                 493

Fej szabad feldolgozása                                                                  494

Fej mintázása                                                                                   501

Mozdulatvázlatok                                                                            503

.Modell belső térben, ceruza                                                           509

Cezanne / TORZS / NYOLCADI / tor83al98.docTORZS/NYOLCADI/TOR83AL98. doc              509

A posztimpresszionista festészet                                                    514

Matisse és a Fauves/ TORZS / NYOLCADI / tor84al98.doc/ TORZS/NYOLCADI/TOR84AL98. doc                                      520

Analitikus kubizmus                                                                       523

Szintetikus kubizmus                                                                      527

Kubista plasztikák/ TORZS / NYOLCADI / tor85al98.docTORZS/NYOLCADI/TOR85AL98. doc              531

Absztrakció /A mondriani út /                                                        532

Absztrakció /Kandinszkij/                                                              538

A szürrealizmus                                                                               542

Szürrealista montázsok                                                                   549

Frottázs / TORZS / NYOLCADI / tor86al98.docTORZS/NYOLCADI/TOR86AL98. doc              555

Másolat a montázsról…………………………………………………………………………………….. 555

Átvilágító asztalon készült másolat………………………………………………………………… 555

Fénymásolat színezése…………………………………………………………………………………. 555

Fénymásolat tovább fejlesztése…………………………………………………………………….. 556

Pausz másolat……………………………………………………………………………………………….. 556

Frottázs………………………………………………………………………………………………………….. 556

A montázs szabad feldolgozása……………………………………………………………………. 556

Objet/Tárgy átalakítás/                                                                    560

Tárgyak gyűjtése……………………………………………………………………………………………. 560

Akciófestés. (Pollock)                                                                     565

Festékezési akció tervek                                                                 569

Tűzfestmények, tűzplasztikák……………………………………………………………………….. 569

Fényszobrok………………………………………………………………………………………………….. 569

Kalligráfiák…………………………………………………………………………………………………….. 569

A minimális jel ( Minimal Art )                                                     570

Performance                                                                                     574

Fődokumentum 2. tartalomjegyzéke                                             574

1.1   Kiegészítő feladatok fodokumentum3. docfodokumentum3       580

A véletlen kép KIEG / kieg5198.docKIEG/Kieg5198. doc        580

Próbapapírok továbbfestése………………………………………………………………………….. 580

Véletlen frottázs…………………………………………………………………………………………….. 580

Véletlen monotípiák………………………………………………………………………………………. 580

Törlőrongy nyomatok…………………………………………………………………………………….. 581

Megfestett törlőrongyok………………………………………………………………………………….. 581

Festés alappapírokra……………………………………………………………………………………… 581

Gyűrt papír nyomatok…………………………………………………………………………………….. 581

Szívólapok kiegészítése………………………………………………………………………………… 582

Monotípiába rajzolás……………………………………………………………………………………… 582

Véletlen linómetszetek………………………………………………………………………………….. 582

Bio art…………………………………………………………………………………………………………….. 582

Gipszfaragás………………………………………………………………………………………………….. 582

Mintázás agyagból…………………………………………………………………………………………. 582

Mintázás papírpépből…………………………………………………………………………………….. 583

Tus úsztatás…………………………………………………………………………………………………… 583

Tus úsztatás víz felszínén……………………………………………………………………………… 583

Zománcfesték úsztatás………………………………………………………………………………….. 584

Palettaképek………………………………………………………………………………………………….. 584

Adok egy jelet                                                                                  585

Rejtvény jel……………………………………………………………………………………………………. 586

Technikai tanulmány bevezetője…………………………………………………………………… 586

Színespapír foltok kiegészítése képpé                                           587

Csukott szemü firka                                                                        588

Közös ragasztás                                                                                590

Csontváry/Csontváralja polgárai.Turcsányi Márta feladatsora/  592

Csontváry ( Rövidebb/                                                                   593

l.foglalkozás…………………………………………………………………………………………………… 593

Csontváry 2. foglalkozás                                                                595

Frottázs                                                                                             596

Véletlen frottázsok…………………………………………………………………………………………. 596

Szerkesztett frottázsok…………………………………………………………………………………… 596

Színesceruza frottázs…………………………………………………………………………………….. 596

Frottázs kollázsok………………………………………………………………………………………….. 597

Nagy méretű frottázsok………………………………………………………………………………….. 598

Hamisítás………………………………………………………………………………………………………. 598

Egy hamisítás sorozat                                                                          598

Frottázsból fejlesztett dombormű…………………………………………………………………… 599

Frottázs óra játékosabban                                                               600

Fejrajz csukott szemmel………………………………………………………………………………… 600

Felületek gyűjtögetése…………………………………………………………………………………… 600

Rajz rögtönzése a gyűjtött felületekből………………………………………………………….. 600

A csukott szemű rajz satírozása…………………………………………………………………….. 600

Kép fejlesztése véletlen foltokra……………………………………………………………………. 601

Kollázs a gyűjtött foltokból……………………………………………………………………………… 602

Egy rajz újraalkotása dörzsölés nélkül………………………………………………………….. 602

Ceruzarajz külső térben a ceruza technika óra után.                    603

Jobb megoldások                                                                                603

Akvarell külső térben az akvarell technika óra után.                   604

Technika: akvarell.                                                                          604

Tanulmánylap pongyola pitypangról (Nagy bakszakáll,vagy más hasonló fészkesvirágzat/                                                                                605

Fa tanulmányok Leonardo útmutatásai alapján.                           606

1.2   823. A fák ágazatáról                                                                     606

Fasor                                                                                                 607

Vonalképzési játékok                                                                      610

Vonal játékok térben.                                                                      611

Sors-fák…………………………………………………………………………………………………………. 612

 • ………………………………………………………………………………………….. Milyen fát rajzoltam? 612

Weöres Sándor: Galagonya                                                            613

Grafikai átirás…………………………………………………………………………………………………. 613

Egy növény élete                                                                             614

Tus fúvás-fa KIEG / kieg5298.docKIEG/Kieg5298. doc            617

Akvarell fúvás………………………………………………………………………………………………… 617

Növények sablon spray                                                                  619

Fotogramm növényi részekből                                                       620

Mesebeli erdő                                                                                  621

21.Bio art                                                                                         622

Közös fa                                                                                           623

Sorozat madárfejekről                                                                     623

Madaras fa, madaras ablak                                                              623

Madaras ablakok……………………………………………………………………………………………. 624

Tanulmányrajz                                                                                 625

Ékszermadarak                                                                                 625

Bio madár készítő játék.                                                                  625

Repülő szerkezetek                                                                          625

Drót madár…………………………………………………………………………………………………….. 626

Papirplasztika………………………………………………………………………………………………… 626

Mesebeli madár és növény dombormű…………………………………………………………. 627

Állatkert………………………………………………………………………………………………………….. 627

Papírhajtogatás……………………………………………………………………………………………… 627

Spray-vel festett madarak                                                               628

Makettek                                                                                          628

Sátor………………………………………………………………………………………………………………. 628

Házak tanulmányrajza                                                                     629

Térbeli forma rajza                                                                          631

Árnyékportré                                                                                   631

Grimaszok                                                                                        632

Portré fotogramm                                                                            632

Arcfestés.                                                                                          633

Papirmetszet báb                                                                              634

Alakjaink átöltöztetése                                                                    634

A pók és a lepke találkozása (Bodnár Éva nyomán/                   635

Barlang előtt állok.                                                                          640

Bemozdulásos fotók                                                                        641

Alaktervek Bakó Ilona ruháihoz                                                    642

Gipsz figurák                                                                                   642

Ruha átalakitások                                                                            642

Táj-fotogramm                                                                                 642

Téralakítási készség felmérése                                                        643

Különös alakok                                                                               646

Érzékelő játék                                                                                  646

Egyéb anyagok a mintázásban                                                       646

Kiegészítő feladatok 6. o.                                                                    647

Játék a vonalakkal KIEG /HATOD / kieg6198.docKIEG/HATOD/Kieg6198. doc                                                                                                          647

Különböző karakterű vonalak rajzoltatása…………………………………………………….. 647

Ábrázoló motívum rajza………………………………………………………………………………… 647

A feladatok ismétlése megszakítás nélkül húzott vonalakkal……………………….. 647

Közös rajz címszóra………………………………………………………………………………………. 647

Csapatrajz……………………………………………………………………………………………………… 647

A játék emléke……………………………………………………………………………………………….. 648

Ösvényrajz                                                                                       649

Rajzolás csuklóból                                                                          651

Összekapcsolások                                                                            652

Közös rajz………………………………………………………………………………………………………. 652

Csillagos ég…………………………………………………………………………………………………… 652

Kapcsolatok…………………………………………………………………………………………………… 652

A folyosó                                                                                         653

Történetek a folyosóban………………………………………………………………………………… 653

Síklapok akvarellel.                                                                        656

Kompozíciók körre és ellipszisre.                                                  656

Ellipsziskörző                                                                                  656

Tilalom tábla                                                                                    656

Csőben                                                                                              656

Csíkos papírlapok                                                                           656

Escher-szalag                                                                                   657

Papírplasztikák (Szabados Árpádtól gyűjtött feladat                  657

Gömb festés kompresszorral, spray-vel.                                        658

Fotók a gömbről                                                                              658

Behálózás                                                                                         659

A tojás                                                                                              659

Furcsa tojások……………………………………………………………………………………………….. 660

Illusztrációk……………………………………………………………………………………………………. 661

Törött tojások………………………………………………………………………………………………….. 661

Tojáséj…………………………………………………………………………………………………………… 662

Különös üvegek                                                                               662

A tükör                                                                                             663

Indítás mozgásjátékkal………………………………………………………………………………….. 663

Rajz törött tükörről………………………………………………………………………………………….. 663

Vízben tükröződő formák………………………………………………………………………………. 664

Szimmetrikus rajz fejlesztése………………………………………………………………………… 664

Pilinszky János: Kórkép és hattyúdal……………………………………………………………. 664

Tükörkép fotók……………………………………………………………………………………………….. 664

Szabad tematikus munkák……………………………………………………………………………. 665

Akvarell az üvegről                                                                         666

Fotók az üvegről                                                                              666

Kompozíció építése nagy háttérfoltokból üzenet játék után.      666

Kollázs…………………………………………………………………………………………………………… 667

Nonfiguratív térkompozíciók                                                         668

Figuratív térkompozíciók építése nagy háttérfoltokból.              668

A szoborfestés alapelemei (Archipenko)                                       669

Forgástest hasonlatok                                                                      670

Hasonlatok táblázat……………………………………………………………………………………….. 670

Jel karakter tábla KIEG /HATOD / kieg6298.docKIEG/HATOD/Kieg6298. doc                                                                                                          671

Jelstaféta                                                                                           674

Figuratív jelekkel játszunk……………………………………………………………………………… 675

Szöveges üzeneteket küldünk………………………………………………………………………. 675

Üzenetek egy falon……………………………………………………………………………………….. 675

Láncmese……………………………………………………………………………………………………… 675

Staféta rajz kötött vonalakkal…………………………………………………………………………. 675

Az alapelemek (Vázlatos)                                                               677

Alapelemek vizsgálata gesztenye látvány utáni rajzából kiindulva. ( Boros Anikó diplomamunkája alapján. )     678

A gesztenye…………………………………………………………………………………………………… 678

Néhány kép a diplomamunkából………………………………………………………………….. 678

Tanulmánylap termésekről, szerkezeti tanulmányokon át. Szabad formakeresés.                               680

Tanulmánylap……………………………………………………………………………………………….. 680

Szerkezeti tanulmányok………………………………………………………………………………… 680

“Síkba lapítás”………………………………………………………………………………………………… 680

Kompozíciós tanulmányok……………………………………………………………………………. 680

Variációk………………………………………………………………………………………………………… 680

Tabló……………………………………………………………………………………………………………… 680

Alapelemek elvont vizsgálatai                                                                                                                           681

A pont                                                                                               681

Érzékelő játék………………………………………………………………………………………………… 681

Pont helyzete a síkon…………………………………………………………………………………….. 681

Egy kicsi pont………………………………………………………………………………………………… 682

A vonal                                                                                             683

Vonalak húzása különböző vonalképző eszközökkel…………………………………… 683

Vonalkarakterek…………………………………………………………………………………………….. 683

Érzelmek……………………………………………………………………………………………………….. 683

Térkonstrukciók……………………………………………………………………………………………… 683

A vonal mint fotótéma……………………………………………………………………………………. 684

Vonalak mesélik……………………………………………………………………………………………. 684

A folt………………………………………………………………………………………………………………. 685

Szemléltető képek:………………………………………………………………………………………… 685

A térbeli folt                                                                                     686

Látszólagos teret érzékeltető foltok………………………………………………………………… 686

A térbe emelkedő folt…………………………………………………………………………………….. 686

A jelentést hordozó folt………………………………………………………………………………….. 686

Kompozíció jelentést hordozó foltokból…………………………………………………………. 686

Ezzel a korábbi alapfeladat sorra térünk…/../TORZS/HATODIK/Tor64al98.doc – Kompozíció  686

A faktúrák………………………………………………………………………………………………………. 687

Tanulmányfoto faktúra témára………………………………………………………………………. 687

A színek                                                                                            688

Kontrasztok                                                                                      688

Kontrasztok változatos eszközhasználattal……………………………………………………. 689

(Kisímítva, összegyűrve, stb)                                                         689

Kompozíció vázának újraalkotása                                                 690

A montázs                                                                                        692

Pauz montázs                                                                                   696

Térbeli montázsok                                                                           698

Változatok                                                                                        699

A spirál                                                                                             709

Spirális szerkesztése……………………………………………………………………………………… 709

Spirális kompozíciók……………………………………………………………………………………… 709

A Jelképtár……………………………………………………………………………………………………. 709

Spiráljáték……………………………………………………………………………………………………… 709

Ornamens terv                                                                                  709

Rönkvár alaprajz                                                                             709

A mozgó vonal, a mozgó forma.                                                    711

Mozgó vonalkompozíció terméstanulmányok után                     716

Növényi mozgások                                                                          716

Mozgásábrázolás figuratív motívumokkal……………………………………………………… 716

Mozgást kifejező nonfiguratív jelek……………………………………………………………….. 716

Növényi életműködések ábrázolása nonfiguratív jelekkel…………………………….. 716

A gyökér…………………………………………………………………………………………………………. 717

A szár…………………………………………………………………………………………………………….. 717

A levél……………………………………………………………………………………………………………. 717

A virág……………………………………………………………………………………………………………. 718

A termés………………………………………………………………………………………………………… 718

Illusztráció mozgó vonal témájára                                                 719

Textil plasztika                                                                                720

Gipszes drapéria                                                                              722

A zsák                                                                                               723

Izom tapadása a kézen.                                                                    724

Kesztyű-kéz                                                                                     724

Történet kezekkel.                                                                           724

Fotók kezekről……………………………………………………………………………………………….. 724

Rajzfilm kezek témára                                                                     725

A cipő                                                                                               725

Cipők rajza, festése……………………………………………………………………………………….. 725

Cipő tervek…………………………………………………………………………………………………….. 725

Fotók a cipőkről……………………………………………………………………………………………… 725

Cipő készítés…………………………………………………………………………………………………. 726

Abszurd cipők………………………………………………………………………………………………… 726

Abszurd cipők………………………………………………………………………………………………… 728

Ékszer cipők…………………………………………………………………………………………………… 728

Kiegészítő feladatok   7.o                                                                   728

Rubik kocka KIEG /HETED / kieg7198.docKIEG/HETED/KIEG7198. doc    728

Meghökkentő kockák                                                                     728

Groteszk kockák…………………………………………………………………………………………….. 728

Kocka alakú szoba, amiben fura dolgok történnek……………………………………….. 728

Meghökkentő mesék kocka témára………………………………………………………………. 728

Körberakott kockák                                                                        730

A kocka pontos rajza AF 46                                                           730

Beállítás gazdagítása

Előtanulmányok a hokkedli rajzolásához                                     731

A bőrönd                                                                                          732

Vetületi ábrázolás, axonometrikus rekonstrukció rajzgéppel.     733

Felmérés                                                                                           735

Testcsoport vetületi ábrázolása, axonometrikus ( perspektív) rekonstrukció…. 735

Perspektív rekonstrukció                                                                736

Irányvonalak berajzolása fotóba                                                    737

Elkerülő feladatok: színezés, gazdagítás………………………………………………………. 737

Perspektív szerkesztés távmetszéssel.                                            739

Három távpontos perspektíva                                                        742

Ívelt formák perspektív szerkesztése AF 52.                                743

A perspektíva egyéb jelenségei.                                                     745

Árnyékszerkesztés                                                                           745

Az árnyék                                                                                         748

Árnyjáték……………………………………………………………………………………………………….. 748

Az árnyjáték feldolgozása……………………………………………………………………………… 749

Tematikus képalakítás…………………………………………………………………………………… 749

Az árnyék áttételes jelentésének képi megfogalmazása……………………………… 749

Természetes formák árnyékvetése. Látvány utáni tanulmány………………………. 750

Árnyékszerkesztés…………………………………………………………………………………………. 750

Látvány utáni rajz-festés gyertyafényben címmel…………………………………………. 750

Érdekes árnyékok. (Soltra Elemér nyomán)………………………………………………….. 751

Árnyék fotók…………………………………………………………………………………………………… 751

Kis papírmodelleken tanulmányozhatjuk az árnyékokat………………………………. 753

Egy korábbi képnek készíthetjük el a fény-árnyék hatásra épülő változatát….. 753

“A fény mellett ott az árnyék.”………………………………………………………………………… 753

Fényjátékok videoval…………………………………………………………………………………….. 753

Falak                                                                                                 754

Pillanatkép…………………………………………………………………………………………………….. 758

Formakontraszt……………………………………………………………………………………………… 758

Fal metafórák Riffaud meséje nyomán………………………………………………………… 758

Illusztráció……………………………………………………………………………………………………… 758

Makett készítés………………………………………………………………………………………………. 758

Falak között ( Video felvétel )…………………………………………………………………………. 758

Szerkesztőrajz……………………………………………………………………………………………….. 759

Színes vagy tónusos labirintus……………………………………………………………………… 759

Theseus és a Minotaurus………………………………………………………………………………. 760

Labirintus játék………………………………………………………………………………………………. 760

Különös falak………………………………………………………………………………………………… 760

Falfestmények……………………………………………………………………………………………….. 761

Falfeliratok…………………………………………………………………………………………………….. 761

Összefirkált falak ( mentő feladat)…………………………………………………………………. 761

Falfelirat lelet…………………………………………………………………………………………………. 762

Folyosófalak………………………………………………………………………………………………….. 762

Falkompozíció……………………………………………………………………………………………….. 762

Üvegfalak………………………………………………………………………………………………………. 763

B változat. Látvány utáni munkából indítva                                 764

Sík és térkompozíciók Lantos jelekből (kieg/heted/Kieg7298.doc) KIEG/HETED/KIEG7298. doc                                                     767

Síkszerű munkák…………………………………………………………………………………………… 767

Térbeli munkák……………………………………………………………………………………………… 767

Vizuális memória játék………………………………………………………………………………….. 767

Ugróiskola (vázlat)…………………………………………………………………………………………. 767

Tanulmányrajz műszaki tárgyakról                                               768

A klasszikus szerszám – szerszám működés közben – működő szerszám fotogramm feladatsor.       768

Műszaki tárgy nézeti és látszati rajza tanulmánylap……………………………………… 768

Abszurd tárgyak                                                                              771

Különös formájú, ismeretlen rendeltetésű tárgyak………………………………………… 773

Különös funkciójú tárgyak…………………………………………………………………………….. 773

Abszurd tárgyak…………………………………………………………………………………………….. 773

Tárgyak átalakítás, tárgy objektek………………………………………………………………….. 773

Illusztrációk……………………………………………………………………………………………………. 773

Fura szóösszetétel illusztrálása…………………………………………………………………….. 773

A kulcs rejtélyei ( Diós Gabriella)                                                 777

A TV átalakítása                                                                              778

Madár, lepke, bogár stb. tanulmányok.                                         779

Különös élőlények                                                                          779

Térberendezési tervek Pilinszky versre.                                        781

Az utca, a lakótelep, egy táj áttervezése                                         781

Különleges nézőpontok.                                                                 783

Különleges nézőpontú fotók…………………………………………………………………………. 783

Kompozíció külső térből gyűjtött motívumokból.                      784

Kompozíciók készítése………………………………………………………………………………….. 784

Tájstruktúrák                                                                                   786

A síkból a térbe                                                                                786

Térhatású színegyüttesek……………………………………………………………………………… 788

Térbeliséget jelző tónusozás…………………………………………………………………………. 788

Fokozatosan térbe emelkedő modell tanulmányrajza…………………………………… 788

Papírkollázs…………………………………………………………………………………………………… 789

Papírplasztika………………………………………………………………………………………………… 789

Agyag dombormű………………………………………………………………………………………….. 789

Metamorphose ( Escher )………………………………………………………………………………. 789

Tércsalások (Escher, Orosz István nyomán)…………………………………………………. 790

Kiegészítő feladatok 8. O                                                                    796

Felmérés KIEG /NYOLCAD / kieg8198.docKIEG/NYOLCAD/Kieg8198. doc                                                                                                    796

Bevezetés a művészet világába.                                                      796

Lánc rajzolás jelek témájára………………………………………………………………………….. 804

Kompozíció a jelekből……………………………………………………………………………………. 804

Mi jut eszembe a jelekről?……………………………………………………………………………… 804

Forgatókönyv…………………………………………………………………………………………………. 804

Szabad gyűjtés archaikus jelekből………………………………………………………………… 804

Kompozíció archaikus eseményekből…………………………………………………………… 804

Jel rekonstrukció……………………………………………………………………………………………. 806

Jel továbbalakítása………………………………………………………………………………………… 806

A csomagolás KIEG /NYOLCAD / kieg8298.docKIEG/NYOLCAD/KIEG8298. doc                      724

Látvány utáni tanulmány………………………………………………………………………………. 725

Abszurd csomag……………………………………………………………………………………………. 725

Becsomagolva (Hriszto nyomán)…………………………………………………………………… 725

Koponya és csontváz tanulmányok                                               727

Az emberek repülni tanulnak                                                         727

Corso: Középkori Anatómia.                                                         728

Részletek a testről                                                                            729

Testrészlet mintázás………………………………………………………………………………………. 730

A Body Art és környéke.                                                                731

Sziámi zenére……………………………………………………………………………………………….. 731

Gilbert és Georg nyomán………………………………………………………………………………. 732

Élőképek………………………………………………………………………………………………………… 733

Szürrealista fotók                                                                            735

Képvers                                                                                            736

Montázs technikájú versek                                                             739

Szürrealista video                                                                            743

Könyv objet                                                                                     743

Hulladék objekt……………………………………………………………………………………………… 743

Mitikus ajtók                                                                                   744

Közmondások                                                                                  744

Utassy: Tél                                                                                       745

Egy ház és lakói                                                                               746

Eső                                                                                                    747

Tanmenetbe be nem sorolt feladatok                                               748

Képalkotás meghatározott motívumokkal                                    748

Kígyó, fa, kerítés, ablak, ház………………………………………………………………………….. 748

Fa, élőlény, ház (ember)                                                                  750

Egy különös kert……………………………………………………………………………………………. 751

A firkavázlattól az illusztrációig                                                    754

10 másodperces rajzok………………………………………………………………………………….. 754

Sorrajz egy mese szereplőiről……………………………………………………………………….. 754

Kompozíciós vázlat készítése firkarajzokkal nagy háttérfoltokból indítva………. 754

A kép kidolgozása………………………………………………………………………………………….. 755

Ha ma élne                                                                                        757

Napló (Feljegyzések)                                                                      758

Levél                                                                                                 759

Művészkönyv                                                                                  760

Könyv objet……………………………………………………………………………………………………. 760

Saját könyveink……………………………………………………………………………………………… 761

Kódexek                                                                                           762

Csillagképek                                                                                    763

Illusztrálhatjuk a csillagképhez fűződő legendát, esetleg nonfiguratív eszközökkel próbálhatjuk újramesélni a történetet.                                           763

Napfogyatkozás (… feladata)                                                         764

Mobil szobrok                                                                                 765

Színek érzelmi hatása                                                                      766

Spontán firkák, szabad asszociációk zenére.                                 767

Vonal – folt kompozíció zenére                                                      767

Sétáló ceruza                                                                                    767

Bemutatok néhány Kovács Péter képet, majd hasonló játékba kezdünk, a figuratívitás-nonfigurativitás határmezsgyéjén. Hagyjuk sétálni a ceruzát a papíron.                                                                                                          767

Kottaírás                                                                                           768

Találkozás / Narancs klub/                                                             769

Centrifuga kompozíciók                                                                 771

Sablon                                                                                              772

Egy sablon kitöltése………………………………………………………………………………………. 772

Másik feladat lehet, a figura többszörözésével képet komponálni………………… 772

Sablonok a teremben…………………………………………………………………………………….. 773

Sablon spray………………………………………………………………………………………………….. 775

Árnyék-játék                                                                                    776

Rajzolás folyamatos vonallal                                                         779

Fényrajzok, fényfestés                                                                    780

Fotóba rajzolás                                                                                781

A képek folytatása………………………………………………………………………………………….. 781

Alakok berajzolása………………………………………………………………………………………… 781

Hiányzó részlet berajzolása…………………………………………………………………………… 781

Land art koncept……………………………………………………………………………………………. 781

Kicsiből nagyot                                                                               782

Tanulmánysor Kőnig Frigyes: Orbis Pictus c. kötetéből merítve. 783

Kicsitől a nagyig. A pontos látványrögzítéstől a tömegvázlatig……………………… 783

A látvány átkomponálása………………………………………………………………………………. 783

Átkomponálás tónusokkal – színekkel…………………………………………………………… 786

A motívum többszörözése……………………………………………………………………………… 786

Más háttér………………………………………………………………………………………………………. 786

Monokróm festés…………………………………………………………………………………………… 787

Sziluettrajz megfestése egy ill két színnel…………………………………………………….. 787

Sík, illetve térhatást keltő kompozíció festése valamelyik korábbi rajzról………. 787

Plasztikai kísérletek……………………………………………………………………………………….. 787

Üvegfal kompozíciók……………………………………………………………………………………… 787

Doboztér………………………………………………………………………………………………………… 787

Vázlattól a kész részletekig egy képen belül…………………………………………………. 787

Mi van a felszín alatt? 1…………………………………………………………………………………. 787

Mi van a felszín alatt 3…………………………………………………………………………………… 788

Néhány munka Györe Zoltán művészeti iskolai osztályától, emberi test témakörben. 788

Szintentartó rajzok                                                                          790

Átló                                                                                                   791

Ablakok – ajtók                                                                                792

Szabad feldolgozás……………………………………………………………………………………….. 792

Dramatikus játékkal előkészített feldolgozás…………………………………………………. 792

Irányított feldolgozás……………………………………………………………………………………… 792

Technikai tanulmányt követő címszó feldolgozás…………………………………………. 792

Van egy szép papírom                                                                     794

Rajz forgó                                                                                         794

Az osztály átalakítása                                                                      794

Tervezés………………………………………………………………………………………………………… 794

A kulcs ( Zombori Bélától gyűjtött feladat)                                  795

d.) Készíts kollázsokat, használj újságpapírt, alufóliát, fekete és fehér papírokat. 795

Ikonfestés ( Györe Zoltán feladata)                                               795

Másolás…………………………………………………………………………………………………………. 795

Ki rajzolt többet?                                                                             796

Van egy ecsetem…………………………………………………………………………………………… 796

Ajándékkészítés                                                                               797

Félretett feladatok. ( Még dolgozni kellene rajtuk)                            797

Építkezés……………………………………………………………………………………………………….. 797

A mi utcánk……………………………………………………………………………………………………. 797

Építmény rajza………………………………………………………………………………………………. 797

Dobozváros a szabadban………………………………………………………………………………. 797

Babalakás dobozból………………………………………………………………………………………. 798

Bababútorok a lakásba………………………………………………………………………………….. 798

Járművek papírból dobozokból……………………………………………………………………… 798

Útkereszteződés a járműveknek……………………………………………………………………. 798

Vendégem érkezett……………………………………………………………………………………….. 798

Évszakok színei…………………………………………………………………………………………….. 798

Az évszakok formái……………………………………………………………………………………….. 798

Az évszakok eseményei………………………………………………………………………………… 798

Hajó……………………………………………………………………………………………………………….. 798

Pszeudo………………………………………………………………………………………………………… 799

Címerek, cégérek…………………………………………………………………………………………… 799

JátékkészítésKEZMUVES/jatekokkeppel. doc……………………………………………….. 800

Egyéb fejezetek Fődokumentum4. fodokumentum4. DOC                801

1.1.  Játék Gyűjtemény EGYEB / Játgyujt98. docEGYEB                 802

Előkészítő játékok                                                                                                                                               802

1.1.1.1.             Játékok az órákon (elkezdett) EGYEB / jatekok.doc 802

1.1.1.2.                                                                          Felismerő játék 802

1.1.1.3.                                                          / A játékbolt kirakatában 802

1.1.1.4.                                                                                Fűzd össze! 802

1.1.1.5.                                                                                    Pók játék 802

1.1.1.6.                                                                       Mozdulat staféta. 802

1.1.1.7.                                                                                    Gép játék 803

1.1.1.8.                                                                             Vak szobrász. 803

1.1.1.9.                                Keresd meg x. y.-t (Portré mintázása elé) 803

1.1.1.10.                                                                                Gubancok 803

1.1.1.11.                                                                                 Papucsos. 803

1.1.1.12.                                                                                     Őrjáték 803

1.1.1.13.                                                                        Fává változunk 803

1.1.1.14.                                                                   Most mutasd meg! 803

1.1.1.15.                                                                       Mozdulatstaféta 804

1.1.1.16.                                                                      Páros versfeladó 804

1.1.1.17.                                            Hányan férünk el egy papiron ? 804

1.1.1.18.                                                                              Hol a pénz? 804

1.1.1.19.                                                                                          Stop 804

1.1.1.20.                                                     Játék egyszerű kellékekkel 804

1.1.1.21.                                                                                    Gyilkos 804

1.1.1.22.                                                                 Érzékszervi játékok 805

Átvezető játékok                                                                                                                                                  806

1.1.1.23.                     A közlésbefogadás (kommunikáció) csatornái 806

1.2.  Vakvezetés                                                                                      806

Vonat játék…………………………………………………………………………………………………….. 806

1.2.1.1.                                                                  Séta vakon a körben 806

Párkeresés…………………………………………………………………………………………………….. 806

1.3.  Postás játék                                                                                     807

1.4.  Mekkora papíron férünk el?                                                         807

1.5.  Báb játék                                                                                        807

1.6.  Sorrajzok                                                                                        807

Csukott szemű rajz………………………………………………………………………………………… 807

1.7.  Mit rajzoltam a homlokodra?                                                       807

Ingadozó cső…………………………………………………………………………………………………. 807

Harang játék………………………………………………………………………………………………….. 807

1.8.  Rajzold amit mondok                                                                    808

1.9.  Gép játék.                                                                                       808

1.10.                                                                                             Hol vagy? 808

1.11.                                                                                            Tükörjáték 808

1.12.                                  Árnyék, kígyó ( Angelusz Iván: Táncoskönyv ) 808

1.13.                                                                                          Kontrasztok 809

1.14.                                                                              Mozgatás tekintettel 809

1.15.                                                                              Arcaink a tükörben 809

1.16.                                                                                         Szoborpárok 809

1.17.                                                                                                       Stop 809

1.18.                                        Összerakás ( Angelsuz Iván: Táncoskönyv) 810

1.19.                                                                                    Mozdulatstaféta 810

1.20.                                                                                   Titkos karmester 811

1.21.                                                                               Játék a tárgyakkal 811

1.22.                                                                                   Tárgyak mesélik 811

1.23.                                                                    Játék egy képzelt tárggyal 811

1.24.                                                                                               Vak fogó 811

1.25.                                                                           Változatok egy versre 812

1.26.                                                                                    Találd ki a szót! 812

1.27.                                                                                                     Kapu 812

1.28.                                                                                    Állj fel a székről 812

1.29.                                                                            Interjú szakértőkkel. 812

1.30.                                                                                     Tudós társaság 812

1.31.                                                                                       Zajok mesélik 813

1.32.                                                                       Csoportos barchkochba 813

1.33.                                                                                                 Tutajon 813

1.34.                                                                          Játsszátok azt, hogy… 813

1.35.                                                                                            Mit nézek? 813

1.36.                                                                                Játék érintésekkel. 813

1.37.                                                                        Átmentem a hídon és … 814

1.38.                                                      Drámajátékok adott mondatokra. 814

1.38.1.1.                                                                                 Jól láttad? 814

1.38.1.2.                                                                          Mit zörgetek? 814

1.38.1.3.                                                                         Zsákbamacska 814

1.38.1.4.                                                                             Tükör játék. 814

1.38.1.5.                                                                     Utasítás szemmel 815

1.38.1.6.                                                                      Lassított felvétel 815

1.38.1.7.                                                                     Hangok figyelése 815

1.38.1.8.                                                                            Térérzékelés. 815

1.38.1.9.                                                                               Vakvezetés 815

1.38.1.10.                                                                         Növény játék 815

1.38.1.11.                                                                                   Cirkusz 815

1.38.1.12.                                                                    Állatok utánzása 815

1.38.1.13.                                                                        Szerepjátékok 815

1.38.1.14.                                                                           Menetelünk 815

1.38.1.15.                                                                           Szoborjáték 815

1.38.1.16.                                                                          Szobor-fogó 815

1.38.1.17.                                               A test, mint alakítható forma 816

1.38.1.18.                                                           Képzeletbeli uzsonna. 816

1.38.1.19.                                                                                 Zenekar. 816

1.38.1.20.                                                                             Hang-játék 816

1.38.1.21.                                                                           Sziget játék. 816

1.38.1.22.                                                                               Szín-játék 816

1.38.1.23.                                                                 Asszociációs játék 816

1.38.1.24.                                                                    Óriás társasjáték 816

1.38.1.25.                                                                                  Memori 816

1.38.1.26.                                         Pénzválogatás bekötött szemmel 816

1.38.1.27.                                                       Megy a pénz vándorútra 816

1.38.1.28.                                                                   Titkos karmester 816

1.38.1.29.                                                                   Ki mozdult meg? 817

1.38.1.30.                                       Jelentést hordozó üzenetek kézzel 817

1.38.1.31.                                                                            Postás játék 817

1.38.1.32.                                  Melyik csoport fér el kisebb helyen? 817

1.38.1.33.                                                                                    Sorrajz 817

1.38.1.34.                                                               Csukott szemű rajz. 817

1.38.1.35.                                                                           Vonat játék. 817

1.38.1.36.                                                     Mit írtam a homlokodra? 817

1.38.1.37.                                                                          Harang játék 817

1.38.1.38.                                                                        Kőtömb játék. 818

1.38.1.39.                                                                               Gép játék. 818

1.38.1.40.                                                                             Ki volt az? 818

1.38.1.41.                                      Kacsintós gyilkos mozgás közben. 818

1.38.1.42.                                         Kacsintós gyilkos ülő változata. 818

1.38.1.43.                                                                           Állathangok 818

1.38.1.44.                                                                             Hol van ő? 819

1.38.1.45.                                                                   Hány arcod van? 819

1.38.1.46.                                                                                        Stop 819

1.38.1.47.                                                                               Életképek 819

1.38.1.48.                                                                       Tárgyak világa 819

1.38.1.49.                                                                    Tárgyak mesélik 820

1.38.1.50.                                                                      Mit csinálunk? 820

1.38.1.51.                                                                         Rajzold meg! 820

1.38.1.52.                                                                         Mit beszélsz? 820

1.38.1.53.                                                                                       Kapu 820

1.38.1.54.                                                                                    Interjú 821

1.38.1.55.                                                                                      Zajok 821

1.38.1.56.                                                                             Mit nézek? 821

1.38.1.57.                                                                                Játszd el! 821

1.38.1.58.                                                                Játsz el egy verset! 821

1.38.1.59.                                                                Most mutasd meg! 821

1.38.1.60.                                                                                 Vakfogó 821

 1. A művészettörténet tanítása (elkezdett) EGYEB/ mutort98.docEGYEB/mutort98. doc 822

A manierizmus………………………………………………………………………………………………. 827

A barokk…………………………………………………………………………………………………………. 827

Futurizmus…………………………………………………………………………………………………….. 830

Kalligrafia………………………………………………………………………………………………………. 832

Installáció………………………………………………………………………………………………………. 832

Land art………………………………………………………………………………………………………….. 832

/ Akcióművészet/……………………………………………………………………………………………. 833

Happening…………………………………………………………………………………………………….. 833

Giccs:…………………………………………………………………………………………………………….. 834

 1. 834

3.1.1.1.                                               Kortárs magyar képzőművészet 836

Szürrealizmus……………………………………………………………………………………………….. 836

Balla Margit……………………………………………………………………………………………………. 836

Helényi Károly………………………………………………………………………………………………. 837

Szabados Árpád…………………………………………………………………………………………….. 837

Hencze Tamás………………………………………………………………………………………………. 838

Kortárs külföldi képzőművészetEGYEB/Kortárs külföldi képzőművészet.docEGYEB/Kortárs külföldi képzőművészet. doc

Günter Brus Akcionizmus

3.1.1.2. A fotó (megkezdett) EGYEB / fotoelm.docEGYEB/FOTO98. doc         840

A fotó megjelenése az iskolában…………………………………………………………………… 840

Miért nem fényképezhetett az egész osztály?……………………………………………….. 840

Fotózás csoportmunkában……………………………………………………………………………. 840

Differenciált csoportmunka……………………………………………………………………………. 840

Didaktikai problémák……………………………………………………………………………………… 841

A fotózás ma………………………………………………………………………………………………….. 841

3.1.1.3.                                                                                         A fotó 843

3.1.1.4.                                                                  Fotóórák (elkezdett) 844

Fotolabor anyagai:…………………………………………………………………………………………. 844

3.1.1.5.                                                                       1. Fotogrammok. 844

Rajzolt fotogrammok……………………………………………………………………………………… 844

Fénnyel rajzolt fotogrammok…………………………………………………………………………. 845

Camera Obscura kép a terem falán………………………………………………………………. 845

Felvétel készítése kis Kamera Obscurával…………………………………………………….. 845

Első fotóink:…………………………………………………………………………………………………… 845

A gépek mellé adott kis emlékeztető kártya:………………………………………………….. 845

3.1.1.6.                                                                               Fototörténet 846

3.1.1.7. Felvételtechnikai és laborálási útmutatóEGYEB/FOTO/tanacsok98. doc                                                                                                          847

3.1.1.8.                                      Segédtáblázat felvételek készítéséhez 847

3.1.1.9.                                                                                              848

FÉNYERŐ-EXPOZÍCIÓ-FÉNYMÉRÉSI MÓDSZEREK………………………………… 848

Januári fototippek………………………………………………………………………………………….. 850

Portré fényképezés………………………………………………………………………………………… 856

3.1.1.10.                                                                                  Receptek 857

3.1.1.11. Házilag készíthetõ elõhívók FORTEPAN 27 és 30, valamint ORWO NP 15 film számára.                                                                               864

3.1.1.12.                                                                            A rögzítésrõl 865

A mosás technikája……………………………………………………………………………………….. 869

Fátyolos negatívok…………………………………………………………………………………………. 870

3.1.1.13.                                                               VEGYSZEREINK… 877

3.1.1.14.                                                                       Egyéb tanácsok 879

Beragadt üvegdugó……………………………………………………………………………………….. 879

Krómlemezre ragadt kép……………………………………………………………………………….. 879

Jegyzet a kép hátuljára nagyítás közben………………………………………………………. 879

Nagyítógép fényforrásának ellenőrzése………………………………………………………… 879

Szárítás ellenőrzése………………………………………………………………………………………. 879

Téli szárítás……………………………………………………………………………………………………. 879

Vegyszeres üvegek címkézése……………………………………………………………………… 879

Sötétkamra fényszigetelése…………………………………………………………………………… 879

Forró víz…………………………………………………………………………………………………………. 879

 1. Az illusztráció (elkezdett) EGYEB/ILLUSZT98.doc893

Fehérlófia feldolgozása………………………………………………………………………………………..

Versfeldolgozások illusztrációs melléklettel…………………………………………………………

Epikus illusztrációk………………………………………………………………………………………………

Metafórák kibontása……………………………………………………………………………………………..

 1. Illusztrációs óra

Kiss Anna: Róka-róka…………………………………………………………………………………………..

Hol egy világos nagy madár…………………………………………………………………………………

Bóbita……………………………………………………………………………………………………………………

 1. Illusztrálásra ajánlott versek

Epikus illusztrálásra ajánlott versek……………………………………………………………………..

Metaforikus feldolgozásra ajánlott versek…………………………………………………………….

Közös feldolgozásra ajánlott versek:…………………………………………………………………….

Illusztrált, vázlatban lévő, illetve tervezett versek 1993…………………………………………

 1. A képzőművészeti tábor EGYEB/TABOR98.doc

 

A szakkör EGYEB/SZAKKOR98. doc

A meghosszabított rajzóra jellegű szakkör……………………………………………………………

A speciális programon haladó szabadidős kör…………………………………………………….

A dekorációs szakkör……………………………………………………………………………………………

A gazdálkodó szakkör…………………………………………………………………………………………..

 

6.1.1.1.                                18. Közös feladatok (elkezdett) EGYEB /kozosfel.doc

Közös illusztrációk linómetszetekben…………………………………………………………………..

Nagy közös falfestmények……………………………………………………………………………………

A falfestés kivitelezése…………………………………………………………………………………………

6.1.2.                                                                              Szolnok története

 

Egyéb fejezetek. Technikák Fődokumentum41fodokumentum41. doc 889

 1. 13. A technikák (félkész) TECHNIKA/Technika.doc
 2. Technikai tanulmányok 891
 3. A ceruza 891

Grafitdörzsölés………………………………………………………………………………………………. 891

A ceruzarajz rögzítése……………………………………………………………………………………. 892

 1. A rajztoll 893

Zselés toll………………………………………………………………………………………………………. 895

Viaszkaparás…………………………………………………………………………………………………. 895

Dextrines repesztés……………………………………………………………………………………….. 895

 1. A rajzszén 896
 2. Kréták 896
 3. A szines ceruza 896
 4. A zsirkréta /Olajpasztell/ 898

Olajpasztell……………………………………………………………………………………………………. 898

Zsírkréta sgraffito…………………………………………………………………………………………… 899

A filctoll………………………………………………………………………………………………………….. 900

Lente Detti olyan gyorsan dolgozott, hogy két rajzot is el tudott készíteni…….. 901

Filctollal textilekre is lehet rajzolni, különös, kissé szétszivárgó rajzot kapunk. 901

( Egy óvodai pályázsat anyagából)………………………………………………………………… 901

A pasztell……………………………………………………………………………………………………….. 902

A vizfesték (Részletesebben lásd. 5. o. technikai tan.) …………………………………. 903

A tempera………………………………………………………………………………………………………. 905

Az olajfesték………………………………………………………………………………………………….. 905

Vegyestechnikák…………………………………………………………………………………………… 907

Sokszorosító grafika………………………………………………………………………………………. 907

Síknyomás…………………………………………………………………………………………………….. 907

Litográfia alumínium lemezről, csempéről, üveglapról………………………………….. 907

Üvegfestészet………………………………………………………………………………………………… 908

A mintázás…………………………………………………………………………………………………….. 909

Az agyag………………………………………………………………………………………………………… 909

A mintázás mérete…………………………………………………………………………………………. 910

Életnagyságú terrakotta fej mintázása…………………………………………………………… 910

Dombormű fejlesztése:………………………………………………………………………………….. 910

Sokszorosított plasztika………………………………………………………………………………….. 911

A plasztikák szárítása…………………………………………………………………………………….. 912

Száraz agyag felújítása…………………………………………………………………………………. 912

Gipsz dombormű öntése órán……………………………………………………………………….. 912

Gipszfaragás………………………………………………………………………………………………….. 915

Papírművészet………………………………………………………………………………………………. 915

Papírkivágatokhoz óriási segítség a körvágó, “Gyro-cut”……………………………….. 917

Mintázás papírpépből:……………………………………………………………………………………. 918

Szoboröntés papírpépből………………………………………………………………………………. 918

Papírszobrok                                                                                    919

Papír-gipsz szobrok. (Király Katalin feladata)………………………………………………… 919

Vegyes papírtechnikák………………………………………………………………………………….. 919

Művészkönyv…………………………………………………………………………………………………. 920

Batik………………………………………………………………………………………………………………. 920

Selyemfestmény……………………………………………………………………………………………. 921

Légecset(Airbrush, kompresszoros festés)……………………………………………………. 921

“Légfilc”…………………………………………………………………………………………………………. 921

Akril spray………………………………………………………………………………………………………. 921

Sgraffito ( Vakolattechnika)……………………………………………………………………………. 921

Tűzzománc                                                                                       922

Ügyeskedések                                                                                  923

Zsírkréta szétmosása lakkbenzinnel……………………………………………………………… 923

“Rézkarc” fémfóliázott karton alapra……………………………………………………………… 923

” Rézkarc” használt nyomdai filmekre…………………………………………………………… 923

 1. Ügyeskedések hagyományos technikákkal 923

Tus fúvás. (Lásd 5. o, Fa fúvása)…………………………………………………………………… 923

Bőr domborítás………………………………………………………………………………………………. 923

Egyéb vegyestechnikák:………………………………………………………………………………… 923

Új játékos eszközök……………………………………………………………………………………….. 923

Új, technikai eszközök…………………………………………………………………………………… 923

Mozaik nem hagyományos anyagokból………………………………………………………… 923

Murális munkák…………………………………………………………………………………………….. 924

Színezett kőporból…………………………………………………………………………………………. 924

Famozaik……………………………………………………………………………………………………….. 925

Kivágatok……………………………………………………………………………………………………….. 925

Dobozterek…………………………………………………………………………………………………….. 926

Dobozterek az AKG-ból…………………………………………………………………………………. 926

Kukucskáló dobozok……………………………………………………………………………………… 927

Bőrplasztika…………………………………………………………………………………………………… 928

Testfestés                                                                                          929

Diavetítővel……………………………………………………………………………………………………. 929

Testfestékekkel………………………………………………………………………………………………. 929

A fénymásoló alkalmazási lehetőségei                                          930

 1. Az órák előkészítésére………………………………………………………………………………… 930

Órai haszálat:…………………………………………………………………………………………………. 930

Kreatív feladat3……………………………………………………………………………………………… 931

 1. Feszültségcsökkentő gyakorlat………………………………………………………………….. 931
 2. Montázs alapanyag gyűjtés………………………………………………………………………. 931
 3. A linómetszet vázlatokat segítő fénymásolt sorozat…………………………………… 931

Montázs metszetek………………………………………………………………………………………… 931

Fotogrammok………………………………………………………………………………………………… 932

Számítógépes grafika……………………………………………………………………………………. 932

 1. Ügyeskedések hagyományos technikákkal 933

Textil………………………………………………………………………………………………………………. 934

Gipsz faragás…………………………………………………………………………………………………. 935

Új játékos eszközök……………………………………………………………………………………….. 935

Új, technikai eszközök…………………………………………………………………………………… 935

Nikecell faragás…………………………………………………………………………………………….. 935

Léggömb maszkok………………………………………………………………………………………… 935

A linómetszés TECHNIKA/lino1doc      936

Ami gyorsítja a munkát, vagy gazdagítja lehetőségeinket:               938

A linómetsző órák.                                                                               941

A monotípia óra                                                                               942

Néhány egyszerű kis monotípia a művészeti iskola elsőseitől……………………… 942

Papírmetszet.                                                                                    943

Papírmetszet fotókról……………………………………………………………………………………… 943

Hullámpapír metszet……………………………………………………………………………………… 943

Sablonnyomás papírsablonokkal………………………………………………………………….. 944

A negatív fejlesztés.                                                                         946

Fejrajz ceruzával negatívban………………………………………………………………………… 946

Rajz fekete lapra fehér ceruzával vagy zsírkrétával………………………………………. 946

Dextrines fej…………………………………………………………………………………………………… 947

Kis kép viaszkaparással………………………………………………………………………………… 948

Néhány kis viaszkaparás………………………………………………………………………………. 949

Első linómetszet.                                                                             950

Próbavésés……………………………………………………………………………………………………. 950

Kis fej metszése…………………………………………………………………………………………….. 950

Ex libris………………………………………………………………………………………………………….. 951

Néhány képeslap méretű első metszet…………………………………………………………. 952

A nyomtatás…………………………………………………………………………………………………… 954

C sillagprések………………………………………………………………………………………………… 957

Néhány szabadon választott témájú első kis metszet:………………………………….. 965

 • Színes metszet egy dúcról TECHNIKA/lino2.docTECHNIKA/LINO298.doc 966

Színes papírra nyomott fekete metszet………………………………………………………….. 966

Labdacsos színezés………………………………………………………………………………………. 966

Írisznyomás……………………………………………………………………………………………………. 966

Egy dúcról továbbvéséssel fejlesztett színes metszet ( Micsinai Angéla 7. O.) 967

Néhány egy dúcról fejlesztett metszet…………………………………………………………… 969

Színes nyomat négy dúcról…………………………………………………………………………… 971

Négydúcos színes nyomatok tervezése, vésése…………………………………………… 973

Négy dúcos nyomtatás………………………………………………………………………………….. 974

Színes nyomat három dúcról………………………………………………………………………… 974

Színes nyomat két dúcról………………………………………………………………………………. 975

Egy négydúcos metszet különböző nyomatai……………………………………………….. 976

 • Egyéb eljárások 980

Színes nyomatok szétvágott dúcokról……………………………………………………………. 980

Nyomtatás temperával…………………………………………………………………………………… 980

Sablonnyomás………………………………………………………………………………………………. 981

Papírsablon nyomatok méteres nagyságrendben…………………………………………. 982

“Nyúzott” linó…………………………………………………………………………………………………. 983

Karcolt linó…………………………………………………………………………………………………….. 983

Vésés forró vésővel……………………………………………………………………………………….. 983

Vésés különleges dúcokba……………………………………………………………………………. 984

Frottázs linódúcról…………………………………………………………………………………………. 985

Nyomtatás a dúc hátlapjáról………………………………………………………………………….. 986

Fólia nyomatok………………………………………………………………………………………………. 986

A monotípia……………………………………………………………………………………………………. 987

Néhány többdúcos színes metszet……………………………………………………………….. 988

Metálfestékekkel nyomott változatok……………………………………………………………… 989

Metszőiskola TECHNIKA/lino3.docTECHNIKA/lino398.doc 990

Faktúra tanulmányok…………………………………………………………………………………….. 991

A fametszet története…………………………………………………………………………………….. 992

Első komolyabb metszet……………………………………………………………………………… 1004

Fotó átdörzsölése linóra fénymásolatról……………………………………………………… 1005

Másolatok…………………………………………………………………………………………………….. 1009

A montázs.                                                                                     1010

Látvány utáni metszetek                                                               1015

Néhány első látvány utáni metszet:…………………………………………………………….. 1019

 1. Ha egyszer a műhely beindult TECHNIKA/lino5. DocTECHNIKA/LINO498.doc 1020

A műhely felszerelése…………………………………………………………………………………. 1020

Rosszul nyomott, vágott többdúcos nyomat illesztése………………………………… 1021

Néhány tanács:……………………………………………………………………………………………. 1021

Mire jó a számítógép a magasnyomó műhelyben?…………………………………….. 1022

A következő lépések……………………………………………………………………………………. 1022

Az offsetnyomás………………………………………………………………………………………….. 1023

Alkalmazott grafika………………………………………………………………………………………. 1026

Kéziszedés………………………………………………………………………………………………….. 1026

Műanyag klisé……………………………………………………………………………………………… 1026

Nyomás textilre……………………………………………………………………………………………. 1026

Magyarország Gyermekszemmel……………………………………………………………….. 1028

 

 1. Kézműves műhely munkaterve KEZMUVES/ kezmuves. DocKEZMUVES/KEZMUVES98.doc 1031

Csoportbeosztás terv……………………………………………………………………………………. 1031

 1. Szövőműhely 1031

Rendelkezésre álló eszközök:……………………………………………………………………… 1031

Amit vásárolni kell:………………………………………………………………………………………. 1031

 1. Kézműves foglalkozások 1032

3.1   Kézműves program                                                                      1032

Fonások………………………………………………………………………………………………………. 1032

Körmönfonás szarvacskával 1 (Körmönfonó)……………………………………………… 1033

Körmönfont karkötő 2-3……………………………………………………………………………….. 1033

Körmönfonás kézzel 1…………………………………………………………………………………. 1033

Szalagszövés madzagszövőn 4. (Madzagszövők)………………………………………. 1033

Szövés széken 3………………………………………………………………………………………….. 1033

………………………………………………………………………………………………………….. Kisszőnyeg 1033

Mintázási technikák…………………………………………………………………………………….. 1033

Csíkritmusok………………………………………………………………………………………………… 1033

Farkasfog…………………………………………………………………………………………………….. 1033

Szárazvirág szőttes 4…………………………………………………………………………………… 1033

Filcből varrott tárgyak 4………………………………………………………………………………… 1033

Illatos szív…………………………………………………………………………………………………….. 1033

Ujjbábok………………………………………………………………………………………………………. 1033

Posztótarsolyok 4 stb…………………………………………………………………………………… 1033

Kis bubák (Kabala figurák) 3……………………………………………………………………….. 1033

Gyöngyfűzés1……………………………………………………………………………………………… 1033

Két szálas fűzés 1……………………………………………………………………………………….. 1033

Gyűrű 1………………………………………………………………………………………………………… 1033

Karkötő 2……………………………………………………………………………………………………… 1033

Állatfigurák 3……………………………………………………………………………………………….. 1033

Gyöngyszövés 4………………………………………………………………………………………….. 1033

Batik…………………………………………………………………………………………………………….. 1033

Kötözés 2…………………………………………………………………………………………………….. 1033

Viaszolás 3………………………………………………………………………………………………….. 1033

Papírhajtogatás 1…………………………………………………………………………………………. 1033

Csuhébábok 1……………………………………………………………………………………………… 1033

Szárazvirág díszek 3……………………………………………………………………………………. 1033

Mozgatható szárnyú madár, lepke sablon alapján. 1………………………………….. 1033

Zacskóbábok 1…………………………………………………………………………………………….. 1033

Mozgatható figurák Milton kapoccsal 3……………………………………………………….. 1033

Krepp tündérek 2…………………………………………………………………………………………. 1033

Papírtündérek papírcsíkból, sablonból. 1…………………………………………………….. 1033

Papír-henger bábok. 1…………………………………………………………………………………. 1033

Hőre keményedő gyurma ékszerek, kabala figurák. 3…………………………………. 1033

Ünnepnapok……………………………………………………………………………………………….. 1033

Karácsony: szalmadíszek, toboz, dióbaba, diómadár, titok-dió……………………. 1033

Húsvét: tojásfestés………………………………………………………………………………………. 1034

Egyéb kézműves munkák…………………………………………………………………………… 1036

Szárazvirág kötés (Nők Lapja cikk másodközlése)………………………………………. 1038

Fenyődíszek………………………………………………………………………………………………… 1041

Álarcok…………………………………………………………………………………………………………. 1041

Karácsonyi képeslapok……………………………………………………………………………….. 1042

Fűszertartó…………………………………………………………………………………………………… 1042

Faékszerek:…………………………………………………………………………………………………. 1042

Zománc medálok…………………………………………………………………………………………. 1043

Kaktusz cserepek………………………………………………………………………………………… 1043

 1. A szakteremSZAKTERE/Szakter98.doc 1044

Sötétítés……………………………………………………………………………………………………….. 1044

A terem bútorzata                                                                          1045

Asztalok……………………………………………………………………………………………………….. 1045

Rajzbakok……………………………………………………………………………………………………. 1045

Festőállványok…………………………………………………………………………………………….. 1046

Házilag készített, variálható állvány…………………………………………………………….. 1046

Fotóállvány………………………………………………………………………………………………….. 1047

Egyszemélyes asztal, festőbak, rajzbak együttes………………………………………… 1047

Iskolatábla……………………………………………………………………………………………………. 1048

Tárolószekrények………………………………………………………………………………………… 1048

Tanulói munkák tárolása…………………………………………………………………………….. 1049

Egyéb polcok……………………………………………………………………………………………….. 1049

Papírtartó polcok………………………………………………………………………………………….. 1050

Archívum……………………………………………………………………………………………………… 1050

Agyagmunkák szárítópolca…………………………………………………………………………. 1050

Applikációs táblák tárolása………………………………………………………………………….. 1051

Tanulói rajzok, festmények, nyomatok szárítása…………………………………………. 1052

Vetítővászon………………………………………………………………………………………………… 1052

Faliújság……………………………………………………………………………………………………… 1052

Drapériák tárolása……………………………………………………………………………………….. 1052

Egyéb berendezési tárgyak…………………………………………………………………………. 1053

Munkaköpenyek………………………………………………………………………………………….. 1053

Egyéb kiegészítők:……………………………………………………………………………………….. 1053

Virágtartók……………………………………………………………………………………………………. 1054

Papírvágó gép……………………………………………………………………………………………… 1054

Házi gyártmányú papírvágó gép………………………………………………………………….. 1055

Paravánok……………………………………………………………………………………………………. 1056

A szakterem átváltozásai……………………………………………………………………………… 1057

További bemutatandó átalakítások:……………………………………………………………… 1057

Makett-barkács-karbantartó szertár-műhely…………………………………………………. 1057

Szerszámok…………………………………………………………………………………………………. 1058

Kisgépek……………………………………………………………………………………………………… 1058

Köszörűgép…………………………………………………………………………………………………. 1059

A művészeti iskola egyéb gépei………………………………………………………………….. 1060

Segédeszközök a kisgépekhez……………………………………………………………………. 1060

Fogyóeszközök……………………………………………………………………………………………. 1062

Irodatechnika                                                                                 1063

Számítógép………………………………………………………………………………………………….. 1063

Adminisztráció                                                                              1063

Dosszié lista………………………………………………………………………………………………… 1063

 1. Tanulói felszerelés SZAKTERE/felszer. doc 1066

Alapfelszerelés / minden gyerek minden órán használhatja/……………………… 1066

Időnként minden gyerek használja:…………………………………………………………….. 1066

A sikeres vázlatokat készítő gyerekek használják:………………………………………. 1066

A szemléltetés eszközei………………………………………………………………………………. 1066

Tanári segédeszközök…………………………………………………………………………………. 1066

Egyéb eszközök…………………………………………………………………………………………… 1066

 1. A szertár polcain található anyagok, eszközök: 1067

Kézműves műhely anyagai, eszközei…………………………………………………………. 1067

Tanulói munkák…………………………………………………………………………………………… 1067

Rajztáblák……………………………………………………………………………………………………. 1067

Rajzpapírok………………………………………………………………………………………………….. 1067

Mintázás eszközei, anyagai…………………………………………………………………………. 1067

Alapfelszerelések………………………………………………………………………………………… 1067

Bútorzat……………………………………………………………………………………………………….. 1068

Ragasztók……………………………………………………………………………………………………. 1068

Dekorációs eszközök…………………………………………………………………………………… 1068

Festékek………………………………………………………………………………………………………. 1068

Festékek a tanulói készletek kiegészítéséhez…………………………………………….. 1068

Festőalapok…………………………………………………………………………………………………. 1068

Egyéb anyagok……………………………………………………………………………………………. 1068

A szemléltetés anyagai, eszközei………………………………………………………………… 1069

Szertári tanulói felszerelések………………………………………………………………………. 1069

Szemléltető eszközök, modellek………………………………………………………………….. 1070

Adminisztráció…………………………………………………………………………………………….. 1071

Rend a szakteremben

Szekrények tartalma

Kölcsönzőlap

Szaktermi, szertári felszerelések, gépek, szerszámok listái

Grafikai felszerelések………………………………………………………………………………….. 1071

Egyéb gépek………………………………………………………………………………………………… 1071

Szerszámok:………………………………………………………………………………………………… 1071

Számítástechnikai eszközök……………………………………………………………………….. 1073

Software………………………………………………………………………………………………………. 1074

A fotólabor eszközei:……………………………………………………………………………………. 1074

Egyéb fotóeszközök…………………………………………………………………………………….. 1074

Fotólabor anyagai:……………………………………………………………………………………….. 1074

A kerékpártúra eszközei:……………………………………………………………………………… 1074

 1. A rajzszertár számára gyűjthető anyagok listája SZAKTERE/ szakgyjt. doc 1074

A rajzszertár, számára gyűjthető anyagok, eszközök:…………………………………. 1075

Újonnan induló műhelyeknek:……………………………………………………………………. 1075

 1. Praktikus tanácsok 1076

Szülők foglalkozási listája……………………………………………………………………………. 1076

Vásárlások:………………………………………………………………………………………………….. 1076

Olajfestő ecsetek elmosása…………………………………………………………………………. 1076

Farost lapok méretre vágása egyszerűen……………………………………………………. 1076

Nagyobb papírköteg méretre vágása…………………………………………………………… 1076

Cellux kezelése…………………………………………………………………………………………… 1076

Mire jó egy rossz esernyő?………………………………………………………………………….. 1076

Papírméretek / mm /…………………………………………………………………………………….. 1077

Csigák gyűjtése:………………………………………………………………………………………….. 1077

 1. Eszközkészítés (Félkész) SZAKTERE/eszkozk. DocSZAKTERE/Eszkozk98.doc 1078

Anyagok, festékek készítése……………………………………………………………………….. 1078

Gouache……………………………………………………………………………………………………… 1078

Akvarell gombok készítése………………………………………………………………………….. 1078

Pasztellkészítés…………………………………………………………………………………………… 1078

Fixatív készítése…………………………………………………………………………………………… 1078

Tinták készítése növényi anyagokból………………………………………………………….. 1079

Agyag kinyerése………………………………………………………………………………………….. 1079

Rajzszénégetés…………………………………………………………………………………………… 1079

Fotópapírok készítése………………………………………………………………………………….. 1080

Fotóvegyszerek házi készítése……………………………………………………………………. 1080

Házilag készíthető előhívók FORTEPAN 27 és 30, valamint ORWO NP 15 film számára.      1080

 1. Eszközkészítés 1081

Fixatív fúvócső…………………………………………………………………………………………….. 1082

Camera obscura készítése………………………………………………………………………….. 1082

Hengeres camera obscura………………………………………………………………………….. 1082

Camera obscura írásvetítőből………………………………………………………………………. 1082

Linómetsző vésők………………………………………………………………………………………… 1083

Mi újabban már gépekkel dolgozunk…………………………………………………………… 1084

A vésők élezése…………………………………………………………………………………………… 1085

Az élprofil kialakítása…………………………………………………………………………………… 1085

Metszőkés……………………………………………………………………………………………………. 1086

Festékezőeszközök lásd: ../TECHNIKA/LINO198.doc – eszközeink………….. 1086

Labdacsok……………………………………………………………………………………………………. 1086

Festékező hengerek……………………………………………………………………………………. 1087

Festékező henger készítése………………………………………………………………………… 1087

Masszahenger készítése……………………………………………………………………………… 1088

Nyomdafesték visszanyerése nyomdai hulladékból…………………………………… 1088

Linódúcok leszabása…………………………………………………………………………………… 1089

Centrifuga:…………………………………………………………………………………………………… 1090

Perspektíva vonalzó…………………………………………………………………………………….. 1090

Perspektív rajzolás segédeszközei………………………………………………………………. 1090

A mintázás eszközei……………………………………………………………………………………. 1091

Mintázókészlet…………………………………………………………………………………………….. 1091

Szobrászgyűrűk készítése…………………………………………………………………………… 1091

Mintázó állvány……………………………………………………………………………………………. 1092

Asztalra helyezhető mintázó állvány…………………………………………………………… 1093

Frottázs készlet……………………………………………………………………………………………. 1094

Ecsetkészítés……………………………………………………………………………………………….. 1094

 1. Egyéb 1095

Papírmerítés………………………………………………………………………………………………… 1095

Viaszmetszés alap készítése……………………………………………………………………….. 1096

Szappanos alap…………………………………………………………………………………………… 1096

Gipszmetszés alap készítése………………………………………………………………………. 1097

Viaszmetszet alap készítése………………………………………………………………………… 1097

Tükrök önarckép rajzolásához…………………………………………………………………….. 1097

 1. Képek falra helyezése 1098

Képkeretezés……………………………………………………………………………………………….. 1098

Passepartout (papírkeret)…………………………………………………………………………….. 1098

Üveges grafikai keret………………………………………………………………………………….. 1098

Képakasztó karika készítése………………………………………………………………………… 1099

Készen vásárolható grafikai keretek……………………………………………………………. 1099

Fa keretek készítése…………………………………………………………………………………….. 1099

Keretek festése……………………………………………………………………………………………. 1102

Keretezés, paszpartúzás egyéb anyagokból……………………………………………….. 1102

Passe-P-Art………………………………………………………………………………………………….. 1102

Egyéb barkácsolás                                                                         1103

Papíráztató kád készítése PVC padlóból……………………………………………………… 1103

 1. Modellek 1103
 2. A kézműves műhely 1104

Húsos termésfalak letisztítása a magról………………………………………………………. 1104

Száraz termések tisztítása……………………………………………………………………………. 1104

Magfúró gép barkácsolása…………………………………………………………………………… 1104

Tűzzománc műhely…………………………………………………………………………………….. 1105

Gipszmaszk öntése……………………………………………………………………………………… 1105

Pozitív öntése………………………………………………………………………………………………. 1106

Mi lesz a maradék gipsszel?………………………………………………………………………… 1107

Gyűjtőmunka……………………………………………………………………………………………….. 1108

Alapműveletek:                                                                             1108

Üvegvágás…………………………………………………………………………………………………… 1108

Festés szórópalackból…………………………………………………………………………………. 1110

Hulladék hasznosítás………………………………………………………………………………….. 1110

 1. Szemléltető anyagok SZEMLELT/ szemlelt.docSZEMLELT/SZEMLELT98.doc 1111

Felmutatás…………………………………………………………………………………………………… 1111

Episzkóp………………………………………………………………………………………………………. 1111

Video kamera-TV…………………………………………………………………………………………. 1111

Fénymásoló-nyomtató-írásvetítő…………………………………………………………………. 1112

Poszterek…………………………………………………………………………………………………….. 1112

Diavetítés…………………………………………………………………………………………………….. 1112

 1. Képes szemléltető tablók (A/1-2-3) 1112

Képes szemléltető táblák…………………………………………………………………………….. 1114

Szöveges táblák…………………………………………………………………………………………… 1115

 1. Fotógyűjtemény 1116

A 4-es lapok, gyűjtődobozba rendezve………………………………………………………… 1116

A/3-as lapra felragasztott fotók…………………………………………………………………….. 1116

 1. Külön dobozokban:…………………………………………………………………………………. 1116
 2. Felhasználható fotók………………………………………………………………………………. 1116

Dia sorozatok SZEMLELT/diasoroz98.docSZEMLELT/Diasoroz98.doc 1116

Tematikus sorozatok……………………………………………………………………………………………………………………… 1116

Ablakok………………………………………………………………………………………………………… 1116

Abszurd……………………………………………………………………………………………………….. 1117

Ajándék……………………………………………………………………………………………………….. 1117

Ajtók…………………………………………………………………………………………………………….. 1117

Akció……………………………………………………………………………………………………………. 1117

Alakrajz………………………………………………………………………………………………………… 1117

Esemény……………………………………………………………………………………………………… 1117

Anamorfózis:……………………………………………………………………………………………….. 1117

Átló………………………………………………………………………………………………………………. 1117

Bábu……………………………………………………………………………………………………………. 1117

Bélyeg………………………………………………………………………………………………………….. 1117

Bio art…………………………………………………………………………………………………………… 1117

Body Art……………………………………………………………………………………………………….. 1118

Bohóc………………………………………………………………………………………………………….. 1118

Bőrönd…………………………………………………………………………………………………………. 1118

Csendélet tanulmányok………………………………………………………………………………. 1118

Csiga……………………………………………………………………………………………………………. 1118

Csomag……………………………………………………………………………………………………….. 1118

Csontváry világa………………………………………………………………………………………….. 1118

Drapéria……………………………………………………………………………………………………….. 1118

Ember és kő…………………………………………………………………………………………………. 1119

Environment………………………………………………………………………………………………… 1119

Erdő mesék………………………………………………………………………………………………….. 1119

Élőképek……………………………………………………………………………………………………… 1119

Fa………………………………………………………………………………………………………………… 1119

Gyenis István: Fák IV…………………………………………………………………………………… 1119

Feljegyzések……………………………………………………………………………………………….. 1119

Falak……………………………………………………………………………………………………………. 1119

Firka…………………………………………………………………………………………………………….. 1120

Fej……………………………………………………………………………………………………………….. 1120

Fejfedők………………………………………………………………………………………………………. 1120

Folyosó………………………………………………………………………………………………………… 1120

Foto átrajzolás……………………………………………………………………………………………… 1121

Manipulált beállítás                                                                              1121

Dia plusz rajz……………………………………………………………………………………………….. 1121

Látszólagos montázs…………………………………………………………………………………… 1121

Gesztus festés……………………………………………………………………………………………… 1121

Giccs……………………………………………………………………………………………………………. 1121

Hiperrealizmus…………………………………………………………………………………………….. 1121

Ikon sorozat…………………………………………………………………………………………………. 1121

Írás……………………………………………………………………………………………………………….. 1122

Kezek…………………………………………………………………………………………………………… 1122

Képregény…………………………………………………………………………………………………… 1122

Képvers:………………………………………………………………………………………………………. 1122

Poén:…………………………………………………………………………………………………………… 1122

Kétértelmű képek…………………………………………………………………………………………. 1122

Kompozíció. 5. O. A tér elrendezése…………………………………………………………… 1122

Kompozíció 6.o sorozat……………………………………………………………………………….. 1123

Önéletrajzi komp………………………………………………………………………………………….. 1123

Kontrasztok a térben: /+ lásd még 10./…………………………………………………………. 1123

Kontrasztok   Sik………………………………………………………………………………………….. 1123

Land Art……………………………………………………………………………………………………….. 1123

Lantos feladat felvezetése…………………………………………………………………………… 1124

Levél……………………………………………………………………………………………………………. 1124

Mesebeli növények……………………………………………………………………………………… 1124

Madarak……………………………………………………………………………………………………….. 1124

Makett………………………………………………………………………………………………………….. 1124

Makovecz…………………………………………………………………………………………………….. 1124

Mágikus báb………………………………………………………………………………………………… 1124

Mesebeli sorozat………………………………………………………………………………………….. 1124

Madarak……………………………………………………………………………………………………….. 1124

Tan lap:………………………………………………………………………………………………………… 1124

Emberek………………………………………………………………………………………………………. 1124

Mesebeli sorozat………………………………………………………………………………………….. 1125

Épületek………………………………………………………………………………………………………. 1125

Állatok………………………………………………………………………………………………………….. 1125

Mikro motívumok:………………………………………………………………………………………… 1125

Minimal Art…………………………………………………………………………………………………… 1125

Mobil szobrok………………………………………………………………………………………………. 1125

Montázs sorozat…………………………………………………………………………………………… 1126

Tépett montázs…………………………………………………………………………………………….. 1126

Kollázsok……………………………………………………………………………………………………… 1126

Environment………………………………………………………………………………………………… 1126

Mozgás………………………………………………………………………………………………………… 1126

Courbet: Birkózók………………………………………………………………………………………… 1126

Tér……………………………………………………………………………………………………………….. 1127

Nézőpontok…………………………………………………………………………………………………. 1127

Nyomok……………………………………………………………………………………………………….. 1127

Ősformák:…………………………………………………………………………………………………….. 1127

sík………………………………………………………………………………………………………………… 1127

Pók történetek……………………………………………………………………………………………… 1127

Pop Art…………………………………………………………………………………………………………. 1127

Repülés……………………………………………………………………………………………………….. 1127

Az ember repülni tanul………………………………………………………………………………… 1127

Rorschach feladat felvezetése…………………………………………………………………….. 1128

Ruha átalakítások………………………………………………………………………………………… 1128

Sablon…………………………………………………………………………………………………………. 1128

Fényképbe rajzolva……………………………………………………………………………………… 1128

Sikban…………………………………………………………………………………………………………. 1128

térben…………………………………………………………………………………………………………… 1128

Síkból a térbe / lásd 31. /………………………………………………………………………………. 1128

Szemek……………………………………………………………………………………………………….. 1128

Tércsalások                                                                                           1128

Síkból a térbe                                                                                        1128

Székek…………………………………………………………………………………………………………. 1128

Szerkesztőrajz Térbeli………………………………………………………………………………….. 1129

Szerkesztőrajz Ívelt………………………………………………………………………………………. 1129

Szoborrá válok:……………………………………………………………………………………………. 1129

Táj………………………………………………………………………………………………………………… 1129

Tanulmány………………………………………………………………………………………………….. 1129

Tassiszta:…………………………………………………………………………………………………….. 1129

Tollrajz…………………………………………………………………………………………………………. 1129

Dombormű:………………………………………………………………………………………………….. 1129

Pasztell………………………………………………………………………………………………………… 1129

purhab…………………………………………………………………………………………………………. 1130

Spray:…………………………………………………………………………………………………………… 1130

Papírmetszet………………………………………………………………………………………………… 1130

Törölt monotypia………………………………………………………………………………………….. 1130

Ceruza…………………………………………………………………………………………………………. 1130

szinesceruza……………………………………………………………………………………………….. 1130

Filctoll………………………………………………………………………………………………………….. 1130

Akvarell:……………………………………………………………………………………………………….. 1130

Linó……………………………………………………………………………………………………………… 1130

Textil…………………………………………………………………………………………………………….. 1130

Objektek………………………………………………………………………………………………………. 1130

Textil és kép…………………………………………………………………………………………………. 1131

Wéberné Gasparovits Gizella: Vihar a Szigetköz felett, textilkollázs……………. 1131

Tojás……………………………………………………………………………………………………………. 1131

Történet rajz…………………………………………………………………………………………………. 1131

Tükör……………………………………………………………………………………………………………. 1131

Tűz:……………………………………………………………………………………………………………… 1131

TV………………………………………………………………………………………………………………… 1131

Változatok……………………………………………………………………………………………………. 1131

Vázlat és kidolgozás……………………………………………………………………………………. 1131

Véletlen képek…………………………………………………………………………………………….. 1131

Vidámpark……………………………………………………………………………………………………. 1131

Zsák…………………………………………………………………………………………………………….. 1131

Formatanulmányok……………………………………………………………………………………… 1131

Fehér-fekete………………………………………………………………………………………………… 1131

Szín……………………………………………………………………………………………………………… 1132

Vonal…………………………………………………………………………………………………………… 1132

Raszter:……………………………………………………………………………………………………….. 1132

Faktúrák………………………………………………………………………………………………………. 1132

Fény-árnyék………………………………………………………………………………………………… 1132

Pont……………………………………………………………………………………………………………… 1133

Levegőtávlat………………………………………………………………………………………………… 1133

Művészettörténeti sorozatok                                                        1133

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………………… 1133

1…………………………………………………………………………………………………………………… 1133

Őskor……………………………………………………………………………………………………………. 1133

Egyiptomi…………………………………………………………………………………………………….. 1133

Mexikó…………………………………………………………………………………………………………. 1133

Kréta…………………………………………………………………………………………………………….. 1133

Görög…………………………………………………………………………………………………………… 1133

Római………………………………………………………………………………………………………….. 1134

Ókeresztény…………………………………………………………………………………………………. 1134

Germán……………………………………………………………………………………………………….. 1134

Bizánc………………………………………………………………………………………………………….. 1134

Román…………………………………………………………………………………………………………. 1134

5…………………………………………………………………………………………………………………… 1134

Gótikus………………………………………………………………………………………………………… 1134

6…………………………………………………………………………………………………………………… 1134

Reneszánsz………………………………………………………………………………………………… 1134

Manierista……………………………………………………………………………………………………. 1134

Barokk………………………………………………………………………………………………………….. 1135

Velencei festők……………………………………………………………………………………………. 1135

Németalföldi rajzok……………………………………………………………………………………… 1135

Romantika…………………………………………………………………………………………………… 1135

Klasszicizmus……………………………………………………………………………………………… 1136

Chardin……………………………………………………………………………………………………….. 1136

Barbisoni iskola…………………………………………………………………………………………… 1136

Szimbolizmus……………………………………………………………………………………………… 1136

Impresszionizmus……………………………………………………………………………………….. 1136

Expresszionizmus……………………………………………………………………………………….. 1137

Cezanne……………………………………………………………………………………………………… 1137

Posztimpresszionizmus………………………………………………………………………………. 1137

Matisse………………………………………………………………………………………………………… 1138

Picasso………………………………………………………………………………………………………… 1138

Kubizmus…………………………………………………………………………………………………….. 1138

Nonfiguratív…………………………………………………………………………………………………. 1138

Szürrealizmus……………………………………………………………………………………………… 1139

Posztavantgard                                                                                     1140

Egyéb XX. sz……………………………………………………………………………………………….. 1140

Nabi……………………………………………………………………………………………………………… 1140

Fauve…………………………………………………………………………………………………………… 1140

Toulouse-Lautrec………………………………………………………………………………………… 1140

Deraine………………………………………………………………………………………………………… 1140

Rouault………………………………………………………………………………………………………… 1140

Modigliani……………………………………………………………………………………………………. 1140

Gaugin…………………………………………………………………………………………………………. 1140

Shagall………………………………………………………………………………………………………… 1140

Ikonok………………………………………………………………………………………………………….. 1140

Naiv:…………………………………………………………………………………………………………….. 1140

Kínai…………………………………………………………………………………………………………….. 1140

Indonéz……………………………………………………………………………………………………….. 1140

Török……………………………………………………………………………………………………………. 1140

Magyar népművészet………………………………………………………………………………….. 1140

Csángó kiállítás…………………………………………………………………………………………… 1140

Sorozatokon kívüli alkotók                                                         1140

Egyéb sorozatok                                                                            1142

A gyermekrajz / Szávai /………………………………………………………………………………. 1142

Hogyan rajzol a gyermek? 1-2…………………………………………………………………….. 1142

Mit rajzol a gyerek? 1-4………………………………………………………………………………… 1142

Hogyan ábrázol teret? 1-7……………………………………………………………………………. 1142

Makoldi 20……………………………………………………………………………………………………. 1142

Szegedi kiállítás…………………………………………………………………………………………… 1142

Egyéb tanulói munkák………………………………………………………………………………… 1142

Boros Anikó Didaktikai sorozata………………………………………………………………….. 1144

Formatanulmányok……………………………………………………………………………………… 1144

 1. A szemléltető képek jegyzéke (98, dec.) EGYEB /keplista.docSZEMLELT/KEPLISTA98.doc 1145
 2. Alapfeladatok 1145
 3. A nyolcadikos munkáltató művészettörténet sorozat képei 1146
 4. Kiegészítő feladatok: 1148
 5. Összesített lista 1151
 6. Gazdasági vállalkozások (elkezdett) EGYEB / gazdalkodas98.docEGYEB/Gazdalkodas98.doc 1156

Szponzorkeresés…………………………………………………………………………………………. 1157

 1. A módszer bevezetésének költségei (elkezdett) EGYEB / koltsgvt.doc 1157

Alapfelszerelés igény nulláról induló iskolában………………………………………….. 1157

Kiadások:…………………………………………………………………………………………………….. 1157

Kézműves műhely anyagai, eszközei…………………………………………………………. 1158

Rajztáblák……………………………………………………………………………………………………. 1158

Rajzpapírok………………………………………………………………………………………………….. 1158

Mintázás eszközei, anyagai…………………………………………………………………………. 1158

Ragasztók……………………………………………………………………………………………………. 1159

Szerszámok…………………………………………………………………………………………………. 1159

Dekorációs eszközök…………………………………………………………………………………… 1159

Festékek………………………………………………………………………………………………………. 1159

Hígítók………………………………………………………………………………………………………….. 1159

Festőalapok…………………………………………………………………………………………………. 1160

Egyéb anyagok……………………………………………………………………………………………. 1160

A szemléltetés anyagai, eszközei………………………………………………………………… 1160

Szertári tanulói felszerelések………………………………………………………………………. 1160

Szemléltető eszközök, modellek………………………………………………………………….. 1161

Grafikai felszerelések………………………………………………………………………………….. 1161

Szerszámok:………………………………………………………………………………………………… 1161

Számítástechnikai eszközök……………………………………………………………………….. 1161

Szofterek……………………………………………………………………………………………………… 1161

A fotolabor eszközei:……………………………………………………………………………………. 1161

Fotolabor anyagai:……………………………………………………………………………………….. 1162

Bútorozás:……………………………………………………………………………………………………. 1162

 1. Hasznos címek (elkezdett) EGYEB / haszncm.doc 1162

Üzletek:………………………………………………………………………………………………………… 1162

Egyéb művészboltok……………………………………………………………………………………. 1163

Kerámia mázak, anyagok:…………………………………………………………………………… 1163

Kézműipari boltok………………………………………………………………………………………… 1163

Foto……………………………………………………………………………………………………………… 1163

Nyomdafesték, nyomdatechnika…………………………………………………………………. 1163

Papír…………………………………………………………………………………………………………….. 1163

Egyéb…………………………………………………………………………………………………………… 1164

Gyártók:……………………………………………………………………………………………………….. 1164

Néhány művészeti iskola, művészetpedagógiai műhely…………………………… 1164

A Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv programba bekapcsolódott iskolák település név szerinti sorrendben                                                                 1164

Fejlesztő intézmények…………………………………………………………………………………. 1164

Adaptáló – fejlesztő iskolák………………………………………………………………………….. 1164

A program bejegyzett tulajdonosai:……………………………………………………………… 1165

A program bejegyzett tulajdonosai a településnevek sorrendjében……………. 1166

A Kapcsoskönyvben feladatokkal, vagy szaktermükkel szereplő kollégák:…. 1167

Témagazdák………………………………………………………………………………………………… 1167

Egyéb fejezetek Fődokumentum 5. fodokumentum5.doc                     1

Az iskolai arculatEGYEB/Az iskolai arculat.doc                             1

Szöveggyűjtemény

Prózai szövegek (Megkezdett) SZOVEGGY/ egyebpr. docSZOVEGGY/irodalmi/EGYEBPR.DOC                                   1170

Ibsen                                                                                               1170

Peer Gynt…………………………………………………………………………………………………….. 1170

Esterházy Péter                                                                              1170

Petőfi, a légtornász………………………………………………………………………………………. 1170

A semmiről, a mindenről……………………………………………………………………………… 1171

feLugossi László                                                                            1175

ASAKUSAI EUFÓRIA………………………………………………………………………………….. 1175

Konrád György                                                                             1176

A látogató…………………………………………………………………………………………………….. 1176

Platón                                                                                             1178

Az állam………………………………………………………………………………………………………. 1178

Mándy Iván                                                                                   1179

Csutak és Gyáva Dezső………………………………………………………………………………. 1179

Kukorelly Endre:                                                                          1187

A felhő, a felleg és a fodor…………………………………………………………………………… 1187

A dór állam…………………………………………………………………………………………………… 1189

Parti Nagy Lajos                                                                            1191

Kedvenc tárgyam…………………………………………………………………………………………. 1192

Jean Paul Sartre                                                                             1192

A szavak………………………………………………………………………………………………………. 1192

Feladatokhoz kapcsolódó versek SZOVEGGY/ vers.docSZOVEGGY/irodalmi/VERS.DOC                                    1199

Ady Endre                                                                                      1199

A fekete zongora………………………………………………………………………………………….. 1199

Apollinaire, Guillaume                                                                 1199

KÖTELÉKEK……………………………………………………………………………………………….. 1199

Babits Mihály                                                                                1200

STRÓFÁK A WARTBURGI DALNOKVERSENYBŐL…………………………………. 1200

Jónás Könyve……………………………………………………………………………………………… 1202

JÓNÁS IMÁJA……………………………………………………………………………………………… 1210

Balassi Bálint                                                                                 1210

EGY KATONAÉNEK……………………………………………………………………………………. 1210

Bari Károly                                                                                    1212

KÉT GYERMEKVERS MÁRIUSZNAK………………………………………………………… 1212

CSÖND……………………………………………………………………………………………………….. 1212

Téli este……………………………………………………………………………………………………….. 1212

Bereményi Géza – Cseh Tamás                                                     1214

ARTHUR RIMBAUD ELUTAZIK………………………………………………………………….. 1214

GYEREKKOROM………………………………………………………………………………………… 1214

VASÚTÁLLOMÁS………………………………………………………………………………………… 1215

Buda Ferenc                                                                                   1216

NE REJTŐZZ EL!………………………………………………………………………………………… 1216

Corso Gregory                                                                               1216

Középkori anatómia…………………………………………………………………………………….. 1216

CSENGERY KRISTÓF:                                                              1216

Az eső hatvannyolc fajtájáról………………………………………………………………………. 1216

Eminescu Mihail                                                                           1218

A tó………………………………………………………………………………………………………………. 1218

Faludy György                                                                              1219

Ballada a Senki Fiáról…………………………………………………………………………………. 1219

A haláltánc-ballada……………………………………………………………………………………… 1221

József Attila                                                                                   1225

Harmatocska……………………………………………………………………………………………….. 1225

Tél………………………………………………………………………………………………………………… 1225

Kertész leszek……………………………………………………………………………………………… 1226

Gyöngy………………………………………………………………………………………………………… 1226

Betlehemi királyok……………………………………………………………………………………….. 1227

Kassák Lajos                                                                                  1227

Kezek…………………………………………………………………………………………………………… 1227

Kiss Anna                                                                                       1227

Viola…………………………………………………………………………………………………………….. 1227

VIRÁG-E A LEPKE?……………………………………………………………………………………. 1228

Madár…………………………………………………………………………………………………………… 1228

Kandúr Domingó Alvarez……………………………………………………………………………. 1228

Hős………………………………………………………………………………………………………………. 1228

Madaras huszár…………………………………………………………………………………………… 1229

SÁRKÁNYÖLŐ……………………………………………………………………………………………. 1229

RÓKA, LÁNG-SZEMŰ…………………………………………………………………………………. 1229

LENKIRÁLY…………………………………………………………………………………………………. 1230

Mondóka……………………………………………………………………………………………………… 1230

A NAPPAL ÉS AZ ÉJSZAKA………………………………………………………………………. 1230

Fohász…………………………………………………………………………………………………………. 1230

Kosztolányi Dezső                                                                        1240

A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI Részlet……………………………………….. 1240

Federico Garcia Lorca                                                                   1240

Egy levél lehull……………………………………………………………………………………………. 1240

Irene Garciához…………………………………………………………………………………………… 1240

Tánc…………………………………………………………………………………………………………….. 1241

FÉ LHOLD…………………………………………………………………………………………………… 1241

KÖRHINTA………………………………………………………………………………………………….. 1241

TENGERI CSIGAHÉJ………………………………………………………………………………….. 1242

KICSI FA, KICSI FA……………………………………………………………………………………… 1242

TÁJ………………………………………………………………………………………………………………. 1242

Lovasi András: Húsrágó, hídverő                                                1245

Müller Péter Sziámi                                                                     1245

HA……………………………………………………………………………………………………………….. 1245

Nagy László                                                                                   1247

Adjon az isten……………………………………………………………………………………………… 1247

Csodafiú szarvas…………………………………………………………………………………………. 1247

CSODÁLATOS JÉGVIRÁG…………………………………………………………………………. 1248

A HÉJA ÉS A SÁRMÁNY……………………………………………………………………………. 1248

Havon delelő szivárvány……………………………………………………………………………… 1249

Népdal                                                                                            1249

Zöld erdőben, zöld mezőben……………………………………………………………………….. 1249

Finn népdalok                                                                               1249

HA TUDNÁM, HOGY JÖN A KEDVES………………………………………………………… 1250

Petőfi Sándor                                                                                 1254

A farkasok dala……………………………………………………………………………………………. 1254

Petri György                                                                                  1255

A seb……………………………………………………………………………………………………………. 1255

Pilinszky János                                                                              1255

Négysoros……………………………………………………………………………………………………. 1255

Terek……………………………………………………………………………………………………………. 1255

Kórkép és hattyúdal…………………………………………………………………………………….. 1255

Shakespeare                                                                                   1256

A vihar Epilógus………………………………………………………………………………………….. 1256

Sinka István                                                                                   1256

NEVEM A VÉGTELENBEN…………………………………………………………………………. 1256

Szécsi Margit                                                                                 1256

MADÁR-E AZ DENEVÉR……………………………………………………………………………. 1256

Szécsi Margit                                                                                 1257

Ej haj……………………………………………………………………………………………………………. 1257

Szőcs Géza                                                                                     1258

A szomorúság a csutakon…………………………………………………………………………… 1258

Strozzi, Gian Battista                                                                    1258

A Medici kápolna “éj” szobrára……………………………………………………………………. 1258

Michelangelo Buonarotti                                                              1258

Az éj…………………………………………………………………………………………………………….. 1258

Kányádi Sándor                                                                             1258

TÁRGYAK……………………………………………………………………………………………………. 1258

.Illyés Gyula                                                                                  1259

A TÁRGYAKKAL…………………………………………………………………………………………. 1259

Fazekas László                                                                               1259

A TÁRGYAK ARCA……………………………………………………………………………………… 1259

Zelk Zoltán                                                                                    1260

ZÖLD, ZÖLD, ZÖLD…………………………………………………………………………………….. 1260

Szabó Lőrinc                                                                                  1261

ÚJ SZEMÜVEG…………………………………………………………………………………………… 1261

Károlyi Amy                                                                                  1263

KERTI SZÉK………………………………………………………………………………………………… 1263

Károlyi Amy                                                                                  1264

KULCS-CSOMO………………………………………………………………………………………….. 1264

Szepesi Attila                                                                                 1265

LIMLOMOK DICSÉRETE…………………………………………………………………………….. 1265

Utassy József                                                                                 1267

Tüzem lobogóm…………………………………………………………………………………………… 1267

Termékeny éj……………………………………………………………………………………………….. 1267

Hurrá……………………………………………………………………………………………………………. 1267

Tél………………………………………………………………………………………………………………… 1267

Koratavasz…………………………………………………………………………………………………… 1268

Magyarország !…………………………………………………………………………………………….. 1268

Weöres Sándor:                                                                             1269

Galagonya…………………………………………………………………………………………………… 1269

Gyöngy az idő……………………………………………………………………………………………… 1269

Száncsengő………………………………………………………………………………………………… 1269

AZ ÉJSZAKA CSODÁI………………………………………………………………………………… 1270

Zalán Tibor                                                                                    1274

Kép-versek…………………………………………………………………………………………………… 1274

zalantibor1.htm……………………………………………………………………………………………. 1274

zalantibor2.htm……………………………………………………………………………………………. 1274

Zelk Zoltán                                                                                    1274

ZÖLD, ZÖLD, ZÖLD…………………………………………………………………………………….. 1274

Zrínyi Miklós                                                                                1274

Szigeti veszedelem……………………………………………………………………………………… 1274

Szórakoztató irodalom. Órai felolvasásraSZOVEGGY/irodalmi/szorakoztato.doc  1279

Fredric Brown                                                                               1279

Vége…………………………………………………………………………………………………………….. 1279

B Romanovszkij                                                                            1279

A tréfa………………………………………………………………………………………………………….. 1279

James Causey                                                                                 1281

Tejfogú szövetséges……………………………………………………………………………………. 1281

DOUGLAS ADAMS                                                                    1284

Galaxis útikalauz stopposoknak………………………………………………………………….. 1284

Stanislaw Lem:                                                                              1293

HOGYAN MARADT MEG A VILÁG?……………………………………………………………. 1293

ÚJABB PÓTUTAZAS avagy Trurl mint szaktanácsadó……………………………….. 1296

Olyan kicsi krumplik vagyunk                                                    1299

Szerkesztette és fordította: Salamon Gábor és Zoltay Melinda……………………. 1299

Ilja Ilf, Jevgenyij Petrov:                                                              1305

A SZÓRAKOZÓ EGYED……………………………………………………………………………… 1305

Viccek                                                                                            1307

Woody Allan………………………………………………………………………………………………… 1307

A MESTEREK MONDTÁK…………………………………………………………………………… 1309

A SPORTRIPORTEREK MONDTÁK…………………………………………………………… 1310

Zsakai Bernadette……………………………………………………………………………………….. 1310

Azért nem a mi ügyfeleink a leghülyébbek…………………………………………………. 1310

Bíróságon:……………………………………………………………………………………………………. 1325

Kérdések és válaszok………………………………………………………………………………….. 1325

Zenészviccek:……………………………………………………………………………………………… 1327

MesékSZOVEGGY/irodalmi/mese.doc                                            1332

Illyés Gyula                                                                                   1332

A kiskondás                                                                                   1332

Imants Ziedonis                                                                             1333

Színes mesék                                                                                  1333

Fehér mese…………………………………………………………………………………………………. 1333

Sárga mese…………………………………………………………………………………………………. 1334

Barna mese…………………………………………………………………………………………………. 1334

Kék mese…………………………………………………………………………………………………….. 1335

Fekete mese………………………………………………………………………………………………… 1336

Piros mese…………………………………………………………………………………………………… 1336

Lila mese……………………………………………………………………………………………………… 1337

Szürke mese……………………………………………………………………………………………….. 1340

Tarka mese………………………………………………………………………………………………….. 1341

Borostyán mese…………………………………………………………………………………………… 1341

Lila mese……………………………………………………………………………………………………… 1343

Szürke mese……………………………………………………………………………………………….. 1346

Etikai illetve emberismeret tartalmú szövegekSZOVEGGY/irodalmi/etika.doc         1350

Gregory Corso                                                                               1350

ELÉGIKUS AMERIKAI ÉRZÉSEK………………………………………………………………. 1350

Reisinger János                                                                              1355

Kisvers-nagymesterek…………………………………………………………………………………. 1355

Kahil Gibran                                                                                  1356

A próféta………………………………………………………………………………………………………. 1356

Karinthy Frigyes                                                                           1359

NAGYSÁGOS ASSZONY……………………………………………………………………………. 1359

A LEBESZÉLŐBEN…………………………………………………………………………………….. 1360

Marcus Aurelius                                                                                1363

INTELMEK                                                                                   1363

NEGYEDIK KÖNYV…………………………………………………………………………………….. 1363

Stefanovics Péter: Kiállítási katalógus, Dorottya utca, 1988

 

Egyéb tudományokSZOVEGGY/egyebtudomany.doc                      1366

Csányi Vilmos: Az emberi természet                                                 1366

5.2 Az agresszió                                                                             1366

5.3. A dominancia                                                                         1368

 1. A szinkronizációs készség 1369

6.3 Nevelés, tanítás, fegyelmezés, szociális szerepek                 1372

 1. Élet a megapopulációban 1374

Popper Péter: Hazugság nélkül                                                    1378

AZ EMBERI GONDOLKODÁS KEZDETEI                           1378

Európa: a biblikus gondolkodásmód                                               1378

Annak hazudnak, aki kérdez és fenyeget                                         1378

Azsia: a Bhagavad Gíta, szelleme                                                     1379

Az igazság érdektelensége                                                                  1380

A tudományos igazság                                                                      1380

A kijelentett igazság                                                                           1381

Intermezzo: az érzés és a gondolat bűnei                                          1382

Beszélgetés Lust Iván pszichiáterrel, a Faludi utcai gyermekklinika igazgatójával

Pedagógiai szöveggyűjteménySZOVEGGY/vizped/egyebped.doc  1388

Angelusz Iván                                                                                1388

Táncoskönyv……………………………………………………………………………………………….. 1388

 1. Ne árts!…………………………………………………………………………………………………….. 1389
 2. Pozitív instrukciók elve…………………………………………………………………………….. 1389
 3. A nem-tudás vélelme………………………………………………………………………………. 1390
 4. Büntetés és jutalom…………………………………………………………………………………. 1390

Óravázlat?!…………………………………………………………………………………………………… 1391

Beszéd és mozgás………………………………………………………………………………………. 1395

Vágy és valóság…………………………………………………………………………………………… 1396

Pisti, Réka, Ildikó…………………………………………………………………………………………. 1397

Pali, Marci……………………………………………………………………………………………………. 1397

Ne szeresd a gyereket!………………………………………………………………………………… 1398

Életkori sajátosságok…………………………………………………………………………………… 1400

Testnevelés…………………………………………………………………………………………………. 1401

Fiúk és lányok……………………………………………………………………………………………… 1401

Tanár-diák viszony aszimmetriája és kölcsönössége………………………………….. 1403

Vinkler Márta                                                                                1403

Jeleink                                                                                            1403

 1. D. Laing 1406

Gubancok                                                                                       1406

Boreczky Ágnes                                                                            1408

Kultúraazonos pedagógia                                                             1408

Gesztesi Zsuzsa                                                                              1419

LENGYEL “IMPORT”-PEDAGÓGIA ADAPTÁLÁSA A SZENTLŐRINCI MŰVÉSZETI NEVELÉS PROGRAMJÁBA*                          1419

Alex Comfort                                                                                 1424

A sex öröme                                                                                   1424

Elõszó………………………………………………………………………………………………………….. 1424

A szeretkezés magasiskolájáról…………………………………………………………………… 1425

?                                                                                                         1439

Ki a jó tanár?                                                                                 1439

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyereknek?                     1440

Esztétikai szöveggyűjteménySZOVEGGY/esztetika/Esztétikai szöveggyűjtemény.doc 1443

GYÖRGY PÉTER                                                                        1443

ENIGMA                                                                                       1443

ERDÉLY MIKLÓS                                                                       1445

A TITOKRÓL                                                                               1445

Vizuálpedagógiai szöveggyűjteménySZOVEGGY/vizped/Vizuálpedagógiai szöveggyűjtemény1.doc                                                              1472

Leonardo da Vinci: A festészetről                                               1472

 1. TUDOMÁNY-E A FESTÉSZET VAGY SEM?…………………………………………… 1472

A LÁTÁS FEJLŐDÉSE~………………………………………………………………………………. 1473

Gesztesi Zsuzsa: LENGYEL “IMPORT”-PEDAGÓGIA ADAPTÁLÁSA A SZENTLŐRINCI MŰVÉSZETI NEVELÉS PROGRAMJÁBA* 1473

A fák élete……………………………………………………………………………………………………. 1475

A tárgyak élete 1………………………………………………………………………………………….. 1475

A tárgyak élete II…………………………………………………………………………………………… 1476

A tárgyak élete III………………………………………………………………………………………….. 1476

Portré – társamról…………………………………………………………………………………………. 1476

Önarckép és maszk……………………………………………………………………………………… 1477

Utak……………………………………………………………………………………………………………… 1477

Kő és toll………………………………………………………………………………………………………. 1477

Könyvek………………………………………………………………………………………………………. 1478

Bak Imre                                                                                         1479

PROGRAMTERV KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS TÁRGYFORMÁLÓ SZAKKÖR SZÁMÁRA                                                                                    1479

Dávid Frenc: Gyermek ikonosztáz Művészet, 1982/12

A Gyik műhely munkatervei:                                                      1493

Szabics Ágnes, Szarvas Ildikó: Ellentétek ( Tűz – víz – föld – levegő)……….. 1493

Gömbvilág……………………………………………………………………………………………………. 1494

Szarvas Ildikó, Szabics Ágnes…………………………………………………………………….. 1494

Torma Edit, Hegedűs Miklós: Tárgy……………………………………………………………… 1495

Seres Edina, Tatai Erzsébet: Önarckép……………………………………………………….. 1496

Stílusgyakorlatok                                                                          1496

Önarckép és stílusgyakorlatok ( Összefoglalás)                         1496

Kalmár István – Sinkó István: Önarcmás……………………………………………………… 1497

Játék a művészettel……………………………………………………………………………………… 1497

Szabics Ágnes, Turcsányi Mária: Színek és ellentétek……………………………….. 1497

Makoldi Sándor: Meseillusztrációk – ahogyan a gyermek csinálja 1499

Sípos Endre…………………………………………………………………………………………………. 1505

Vizuális kultúra, mozgóképkultúra emberismeret……………………………………….. 1505

Sipos Endre…………………………………………………………………………………………………. 1508

A vizuális – esztétikai kultúra alapjai……………………………………………………………. 1508

Tantervi program a fővárosi középfokú kollégiumok számára…………………….. 1508

Lantos Ferenc: A “gyerekrajzról”                                                1511

Kerékgyártó István: Képességfelszabadító művészetpedagógia ( Dombyné Szántó Melánia)                                                                                         1512

PLATTHY ISTVÁN:ÁLLAMI GONDOZOTT GYERMEKEK ÉS FIATALOK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSE A KÉPZŐMŰVÉSZET ESZKÖZEIVEL 1517

CSON’I’VÁRY KÉPZŐMŰVÉSZETI STÚDIÓ TEVÉKENYSÉGE ÉS RÉSZVÉTELE A PÉCSI GYERMEKOTTHON SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ MUNKÁJÁBAN……………. 1517

RAJZMÓDSZERTANI TÖREKVÉSEK………………………………………………………… 1518

AZ ALKOTÓMŰHELYBEN; A TÁVOL-KELETI MŰVÉSZET ÉS A SZÜRREALIZMUS FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI…………………………………………………….. 1518

BARANYAI ZOLTÁNNÉ – BARANYAI ATTILA: KREATIVITÁSFEJLESZTÉS VIZUÁLIS NEVELÉSSEL Kivonat egy tanulmányból            1529

Bodóczky István: A rajz és vizuális kultúra tantárgy a kerettantervben      1531

Az értékelés módjai Szóbeli értékelés…………………………………………………………. 1536

írásbeli értékelés………………………………………………………………………………………….. 1536

Az osztályzás……………………………………………………………………………………………….. 1536

Az értékelés alapja………………………………………………………………………………………. 1536

A szummatív értékelés kidolgozásának lépései………………………………………….. 1536

Szabados Árpád: Tőmondatokban a GYIK műhelyről             1537

Földi Péter: Világképrendező gyermekrajzok                            1544

Forgács Péter: Kreativitás, ízlés, konfliktusok                           1555

Csapó Benő – Varsányi Zoltán: A rajzkészség fejlesztésének vizsgálata középiskolai tanulóknál. (Kárpáti Andrea: Vizuális képességek fejlődése)   1562

Kárpáti Andrea: ALAPMŰVELTSÉGI VIZSGA                      1574

Vollner Judit: Hauser Beáta gobelinművész                               1655

Lábas Zoltán: Kollektív rajzolás az Erdély-Maurer csoportban
Megjelent a Mûvészet 1978/9. számában (14-15. o.)

Sugár János
Az INDIGÓ csoport AKTUÁLIS KÉPZÔMÛVÉSZETI AKCIÓ-ja

Szávai István: A minőségbiztosításról SZOVEGGY/vizped/minoseg.doc

Iskolakép 2000 1/1 Tanárnaplók SZOVEGGY/vizped/iskolakep.doc 1661

Tanáraim                                                                                              1665

Iskola, tanárok nélkül………………………………………………………………………….. 1665

Takács István, Verőce…………………………………………………………………………….. 1677

(Se eleje, se vége)……………………………………………………………………………………… 1677

KEDVES ANYUKÁM                                                                         1678

A pesti naplók első fele………………………………………………………………………… 1680

13.25                                                                                                     1689

Pesti naplók második fele                                                                  1693

Szabó Zoltán, XIV., Istvánmező                                                          1693

(Magyar csütörtök)                                                                              1693

Kellemes napot és jó………………………………………………………………………………. 1706

Naplók a Dunántúlról……………………………………………………………………………. 1709

(És akkor leesett a hó)                                                                          1709

Iskolakép 2000 1 / 2                                                                          1726

Diáknaplók                                                                                        1726

Kedves Pajtás! SZOVEGGY/vizped/diaknaplok.doc……………………….. 1726

Szerkesztői bevezető                                                                              1726

Takács Géza                                                                                         1727

 1. Egy diáknapló 1965-ből 1729

Cserna                                                                                             1731

Ballada az őszi vasárnapról!                                                                1732

VÉGE                                                                                                1733

Újhartyán                                                                                       1736

Szeretlek. – Rabod lettem                                                                      1738

Az a bizonyos keddi nap…………………………………………………………………………… 1757

Szerda                                                                                                   1758

Az álmok iskolájáról írt kis fogalmazásomat komolyan gondoltam       1770

Pedagógiai publicisztikaSZOVEGGY/pedagogia/Pedagogiaipublicisztika.doc

Csányi Vilmos                                                                                           

Szegény iskola! Szegény család!                                                               

Beszélgetés a szexualitásról – Lévai Katalin interjúja Hadas Miklóssal és Madarász Imrével                                                                                                      

Mérő Lászó: Matek, torna, memoriter.                                                   

 1. MIKUS EDIT 1872

A PEDAGÓGUS SZEMÉLYE A NEMI ÉLETRE NEVELÉSBEN    

 

Egyéb fejezetek 2.                                                                                                          1

1.2   Egyéb tanmenetek                                                                              1

Előzetes szempontok a Szolnoki Alternatív Gimnázium vizuálpedagógiai tananyagtervezéséhez ( 1994-es? szöveg) tanmenet/kozepiskolasterv.doc          1813

Képzőművészeti változat…………………………………………………………………………….. 1816

Drámai változat……………………………………………………………………………………………. 1820

Bevezetés az avantgard és posztavantgard formaproblémáiba. 1821

Bevezető foglalkozássorozat                                                              1826

 1. Bevezető beszélgetés, ismerkedés, igényfelmérés, video, dia bemutató. 1826
 2. Látvány utáni rajz, feldolgozással. 1826

Bevezető játék: A vonal……………………………………………………………………………….. 1826

Három lap……………………………………………………………………………………………………. 1827

Kis papírcsík, lehajtott füllel…………………………………………………………………………. 1827

Kis papírhenger a képsíkrendszerben…………………………………………………………. 1827

 1. Vizuális játék 1827
 2. Rorschach 1828
 3. foglalk. Beszélgetés a bevezető foglalkozásokról 1828
 4. fogl A gömb 1829
 5. fogl. A gömb – Játék 1829
 6. . fogl Raszter 1830
 7. fogl. A síkból a térbe 1831
 8. A drapéria 1831
 9. Drapéria feldolgozás 1831

Kerettanterv közeli tanmenet az általános iskola 1 – 4. o részére. ALAPOZ/tanmenetkerettantervi 1-4.doc                                                  1832

(A tanmenet csak annyiban fedi a kerettanterv tartalmait, hogy nagyjából hasonló forrásokból dolgoztam, mint a kerettantervet készítő Sándor Zsuzsa. )………………………….. 1832

1.3   Első osztály                                                                                   1832

1.1.1.                        Firkák (A kisgyermekkori rajznyelv megerősítése.) 1833

Nonfiguratív firkák……………………………………………………………………………………….. 1833

Gyermekrajzok…………………………………………………………………………………………….. 1833

Történet rajza……………………………………………………………………………………………….. 1833

Firkák szabadon………………………………………………………………………………………….. 1834

Érzelmeket hordozó firkák…………………………………………………………………………… 1834

Kép sok vonalból…………………………………………………………………………………………. 1835

Érzelmek kifejezése vonalakkal………………………………………………………………….. 1835

Érzelmeket hordozó firkák egyszerűbben:                                                                                                   1835

Folt firkák……………………………………………………………………………………………………… 1836

Figuratív rajzok, festmények………………………………………………………………………… 1836

Rajz egy vonallal…………………………………………………………………………………………. 1838

Mi történt az óvodában?                                                                   1839

Mit tanultunk?                                                                                  1839

Kik vagyunk?                                                                                    1839

Kik vagyunk?                                                                                    1840

Ki vagyok én?                                                                                   1842

Bokrok között.                                                                                   1842

Kompozíciós változat…………………………………………………………………………………… 1842

Nyomhagyási gyakorlatok agyagban.                                             1842

Rajzoljunk mesét.                                                                              1843

Rajz forgó…………………………………………………………………………………………………….. 1845

Technikai tanulmányok                                                                    1846

A kifejezés…………………………………………………………………………………………………… 1846

Vers illusztráció mozgásjátékkal indítva                                         1846

Évszakok                                                                                           1847

Évszakok színei…………………………………………………………………………………………… 1847

Az évszakok formái……………………………………………………………………………………… 1847

Az évszakok eseményei………………………………………………………………………………. 1847

Fák festése ( lásd 5.o)                                                                         1847

Hogyan képzelsz el egy fát?………………………………………………………………………… 1847

Fa fúvás ……………………………………………………………………………………………………… 1850

Fák festése………………………………………………………………………………………………….. 1850

Kéz-fa………………………………………………………………………………………………………….. 1850

Rajzoljuk, majd mintázzuk meg az egyes fákat!                             1850

Csongor és Tünde                                                                              1851

Képzeletünk képei ( lásd 5. o.)                                                          1851

Belelátás, belefestés……………………………………………………………………………………. 1851

Szimmetrikus Rorschach nyomkodás kettéhajtással. /lepke/ Ördög, stb. /….. 1851

Pálcára ragasztás………………………………………………………………………………………… 1851

Tenyérnyomat kiegészítése képpé………………………………………………………………. 1851

Ujjfestés………………………………………………………………………………………………………. 1851

A Seholnincs vár                                                                                1851

Első “várjáték”……………………………………………………………………………………………… 1851

Fessük meg az odavezető utat……………………………………………………………………. 1851

A vár lakóinak megmintázása.                                                         1851

Természetes formák a várban.                                                          1851

Mesterséges formák a várban                                                           1851

Gépek                                                                                                 1852

Tárgykészítés                                                                                     1852

A vár szobái.                                                                                      1852

A vár makettezése                                                                              1852

Várjáték                                                                                             1852

Virág-e a lepke?                                                                                 1852

A bohóc (lásd 5. o)                                                                             1853

Jégvirágok, hópihék.                                                                         1853

Épület rajzok                                                                                     1853

Más országok házai                                                                           1854

A házak belülről                                                                                1854

1.4   2.Második osztály                                                                         1854

Mese rögtönzése.                                                                                1854

Tájkép, a lépték                                                                                 1854

Építkezés                                                                                            1854

A mi utcánk                                                                                       1855

Építmény rajza                                                                                  1855

Dobozváros a szabadban……………………………………………………………………………. 1855

Babalakás dobozból…………………………………………………………………………………….. 1855

Bababútorok a lakásba………………………………………………………………………………… 1855

Járművek papírból dobozokból……………………………………………………………………. 1855

Útkereszteződés a járműveknek………………………………………………………………….. 1855

Vendégem érkezett                                                                             1855

Alattunk is laknak-felettünk is laknak ( Színkeverés)                     1855

Plasztikai megoldás                                                                           1856

Lélek magasa, mélye                                                                         1856

Önarcképem tárgyakból………………………………………………………………………………. 1856

Önarcképem tárgyakkal                                                                   1856

Emberi alak                                                                                       1856

Jelmezterv. Jelmezkészítés                                                                 1856

Ugráló képek                                                                                     1856

Egy mese mozduló képei                                                                   1856

Mozdulatok                                                                                       1857

Akvárium színespapírból, átlátszó fóliából.                                     1857

Kontrasztok                                                                                       1857

Hideg – meleg színek                                                                          1857

Színek vetélkedése                                                                              1857

Gyümölcsök megfestése hideg ill. meleg környezetben……………………………… 1857

Fesd meg színfoltokkal egy kirándulás emlékeit!………………………………………… 1857

Színdominó                                                                                        1857

Táj – színkép                                                                                      1857

Fesd meg a színmanók birodalmát a négy évszakban……………………………….. 1857

Készítsetek közösen képet egy meseországbeli utazásról!…………………………. 1857

Fess meg egy-egy eseményt, ami viharos, illetve jó időben történt – vagy történhetett volna – veled! 1857

Épület gyűjtés                                                                                    1857

Napszakok                                                                                         1858

Egy történet képei                                                                              1858

Életre keltett betűk                                                                            1858

A madárkirály                                                                                   1858

Az erdő                                                                                               1858

Egy növény élete                                                                                1858

Figyeljétek meg egy növény fejlődését, vagy egy termés érését!………………… 1858

Az erdő állatai                                                                                   1858

Mozgás                                                                                               1858

Tárgytervezés                                                                                     1858

Nézőpontok                                                                                        1858

1.5   3. osztály                                                                                       1858

Műalkotások narratív tartalmának eljátszása.                                1858

Válasszatok ki egy sok alakos festményt, álljatok be az egyes szereplők helyére, 1858

játsszátok tovább a jelenetet, majd fessétek meg a játék egyik részletét! Rajzfilmet, képregényt is tervezhettek!………………………………………………………………………………………………… 1858

Az évszak díszei ( virágai?)                                                               1858

Kerttervezés                                                                                       1859

Virágok az asztalon                                                                           1859

Ez a divat                                                                                           1859

Az osztály élete                                                                                   1859

Egy emlékmű                                                                                     1859

Restaurálási gyakorlat.                                                                     1859

Tájelemzés                                                                                          1859

A szent hely                                                                                        1859

Az én múzeumom                                                                              1859

Élővé varázsollak                                                                              1860

Emberi alak                                                                                       1860

Emberi alak elöl, hátul, oldalnézetének megrajzolása. ( Lásd 5. o.)……………. 1860

Emberi alakok 2.                                                                               1860

Közös utcakép alakokkal……………………………………………………………………………… 1860

Körben álló alakok ábrázolása, tetszés szerinti térben………………………………… 1860

Emberi alakok 3.                                                                               1860

Rajzold meg magad ahogy fejlődtél……………………………………………………………. 1860

Rajzold le magad, milyen leszel később, felnőttként!………………………………….. 1860

Mozgásban lévő alakok ábrázolása…………………………………………………………….. 1860

Jelmeztervek                                                                                      1860

Jelmezterv. Jelmezkészítés…………………………………………………………………………. 1860

Csoportkép a legszebb jelmezekből……………………………………………………………. 1860

Szobor varrott, ragasztott textilből, Kivágott, hajlított, ragasztott papírból, műanyag térépítő játékból.  1860

Öltöztetős baba……………………………………………………………………………………………. 1860

Babaruha varrás………………………………………………………………………………………….. 1860

Képregény                                                                                          1860

A kis gömböc növekedése képregényben………………………………………………….. 1860

Animációs gyakorlatok                                                                     1860

Mozgó kép papírcsíkkal, ceruzával………………………………………………………………. 1860

Háttér előtt elhúzott celofánra rajzolt alakok………………………………………………… 1860

Mozgatható ízületű sikbáb…………………………………………………………………………… 1860

Rajzfilmterv egyszerű mozdulatsorokról. ( lásd 6. o. kezek feldolg.)……………. 1860

Akvárium színes papírból, átlátszó fóliából.                                    1860

Fesd meg színfoltokkal egy kirándulás emlékeit!                             1860

Színdominó                                                                                        1860

Táj – színkép                                                                                      1860

Fesd meg a színmanók birodalmát a négy évszakban……………………………….. 1860

Készítsetek közösen képet egy meseországbeli utazásról!…………………………. 1860

Fess meg egy-egy eseményt, ami viharos, illetve jó időben történt veled!….. 1860

Házépítés                                                                                            1860

Napszakok                                                                                         1861

Napszakokra jellemző színskála előállítása és alkalmazása narratív képen. 1861

Egy történet képei                                                                              1861

Életre keltett betűk                                                                            1861

Menyasszonykérő                                                                              1861

A madárkirály                                                                                   1861

Temperanyomat levelekről. Közéjük madár festése……………………………………. 1861

Repülő papírhajtogatás……………………………………………………………………………….. 1861

Papírsárkány sótartókból……………………………………………………………………………… 1861

Az erdő                                                                                               1861

Tanulmányrajz szőlőtőkéről………………………………………………………………………… 1861

Folytasd a tőkét!…………………………………………………………………………………………… 1861

Mi történik a fa körül?…………………………………………………………………………………… 1861

Készíts egyetlen formát, ami kifejezheti az erdőt…………………………………………. 1862

Figyeljétek meg egy növény fejlődését……………………………………………………….. 1862

Rajzold, fesd meg egy alma növekedését!………………………………………………….. 1862

Egy fa tavasztól télig. Sorozatrajz, festés…………………………………………………….. 1862

Az erdő állatai                                                                                   1862

Mozgás                                                                                               1863

Tárgytervezés                                                                                     1863

1.6   Negyedik osztály                                                                           1863

fény                                                                                                    1863

Az árnyék                                                                                          1863

Játék a fénnyel                                                                                  1864

Pozitív – negatív formák a síkon                                                       1864

Fotogrammok                                                                                    1864

A fényképezőgép kezelése.                                                                 1864

1.1.1                                                A fény, árnyék szerepe a fotózásnál. 1864

1.1.2                                                                        Színes fotók készítése. 1864

1.1.3                                                                                  “Tárgymesék ” 1864

A fotódokumentációk.                                                                      1864

Portévariációk.                                                                                  1865

1.1.4                                                                                        Saját fotók. 1865

1.1.5                                                                              Mozgásábrázolás. 1865

1.1.6                                                                    Azonos téma öt képben. 1865

1.1.7                                                                               Tárgyak portréja 1865

1.1.8                                                                 A fotóval is lehet hazudni. 1865

1.1.9                                 Sorozatfotók az uzsonnáról, elfogyasztásáról. 1865

1.1.10                                                                          “Titkos felvételek” 1865

1.1.11                                                                     Makro és mikrofotók. 1865

A cipő.                                                                                                1865

Művészeti iskolai tanmenetek

Művészeti iskolai tanmenetek 2010

Előképző1

Szeptember

 1. hét

Firkák (A kisgyermekkori rajznyelv megerősítése.)

Nonfiguratív firkák

Gyermekrajzok

Történet rajza

Firkák szabadon

Érzelmeket hordozó firkák

Kép sok vonalból

Érzelmek kifejezése vonalakkal

Folt firkák

Figuratív rajzok, festmények

Szemléltetés: táblai rajz

Filctoll ( esetleg:golyóstoll, filctoll, ceruza ) különböző méretű papírok.

 1. . hét

A kóró és a kismadár

Zsírkréta vagy fedőfesték. Nagy papírcsík vagy A/1-es dipa

 1. hét

Egyéni munka

Filctoll, zsírkréta, akvarell vagy fedőfestés

Október

 1. hét

Rajz forgó

Előkészítés: asztalok összetolása, A/1 v. A/2-es Farostlemez felrakása

Filckészlet, A/1 v A/2-es lapok,

 1. . hét

Saját mese rajzolása/festése a nagy képről vett alakokkal.

Technikák:AT3. hét

 1. hét

Sétáló ceruza

Mire hasonlít?

Színezgetés

Szabad rajz

Szemléltetés: Táblai rajz

Technika: Filctoll, színesceruza, ceruza.Papírok: A/6-A/4 ig

 1. hét

Sétáló ceruza szabad rajzok befejezése

November

 1. hét

Sétáló ecset

Szemléltetés: tábali festés papírra.

Technika: Fedőfesték, A/3-as vagy A/2-es dipa.

 1. hét

Szillők és Morgorok

Esetleg előkészítésképpen diavetítés Tematikus diák: kontrasztok

Filctoll, színesceruza, olajpasztell, vagy Fedőfesték.

 1. hét

Szillmorg írások

Esetleg szemléltethetünk kalligrafikus munkákkal Tematikus diák: Jelek vagy Írás

Filctoll anilinky vagy Fedőfesték

Szillők és Morgorok. Mintázás

Agyag, mintázóeszközök.

December

 1. hét

Alakok kifestése

Fedőfesték

 1. hét

Szillők és Morgorok. Mintázás uszadékfákból

Fedőfesték

Előkészítés Uszadékfák felcsavarozása

 1. hét

Szillők és Morgorok jelei

Január

 1. hét

Szilmorgia

Fedőfesték, farostlemezre vagy kartonra

 1. hét

Nagy közös kép festése Szilmorgiáról

Előkészítés: nagy üveglap

Fedőfesték, farostlemezre, kartonra vagy üveglapra. Ez esetben először alkoholos filctoll rajz.

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Noé története

Előkészítés: folyóiratok, albumok, képek bekészítése

Ceruza, színes eszközök

Szemléltetés: folyóiratok, albumok, egyéb képek.

Február

 1. hét

Nagy hajó készül

Fedőfesték, papírmetszet. Ollók, ragasztó.

 1. hét

A papírmetszetek befejezése

Üveglap, festékezőhengerek, nagy papír, lakkbenzin, törlőrongy, kézmosó

 1. hét

Saját kép festése a hajóról

Színes eszközök

 1. hét

Saját kép befejezése

Agyag, mintázóeszközök

 1. hét

Kiss Anna: Hajó

Filctoll, kisméretű papírok, vagy festés

 1. hét

Különleges hajók tervei

Színes eszközök

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Osztálytársam

Fedőfesték

Április

 1. hét

Előkészítés: alapkarton vagy farostlemez bekészítése

Fedőfesték

 1. hét

Sárkányépítés

Előkészítés: asztalok szembeforgatása, letakarása.

Csomagolópapír, nádszálak vagy vékony farudak, spárga, ragasztó, olló.

 1. hét

Festés

Fedőfesték

 1. hét

Sárkányeregetés

Május

 1. hét

Sárkányeregetés

Színes eszközök

 1. hét

Tűzsárkány

Szemléltetés: Sárkányok sorozat projektor

Színes eszközök

 1. hét

Jégsárkány

Szemléltetés: sárkányok sorozat, projektor

Színes eszközök

Június

 1. hét

Harc

Színes eszközök

 1. hét

Zárófoglalkozás

 

Előképző2

Szeptember

 1. hét

A bohóc

Színespapírok, nagy Dipa, szürkelemez vagy hullámkarton alappapír, olló – ragasztó. Fedőfesték festék, technokol.

 1. hét

Bohóc monotípiák

Olló, ragasztó, technokol. Nyomdafesték, üveglap, festékezőhengerek, törlőrongy, lakkbenzin, kézmosó

 1. hét

Bohóc maszkok

Színes eszközök, kartonok, olló, ragasztó, lyukasztó, fonalak, textilmaradékok

Október

 1. hét

Tükör önarcképek

Kis tükrök, alkoholos filckészlet, Fedőfesték

 1. hét

Másolatok üveglapra.

Üveglapok, Fedőfesték

 1. hét

Technikai változatok az arcképre.

Színes és grafikai eszközök

November

 1. hét

Bokrok között.

Kompozíciós változat

Ceruza, filctoll

 1. hét

Száll a világ lepkeszárnyon.

Színes eszközök

 1. hét

Nyomhagyási gyakorlatok agyagban.

Előkészítés: gipszöntő készlet

Agyag, gipszöntés

 1. hét

A gipszöntvények kifestése, utána szabad festés.

Fedőfesték

December

 1. hét

Nyomhagyási gyakorlatok más eszközökkel

Figuratív nyomatok

Akvarell, Fedőfesték, krumpli – szivacsdarabok, linóvésők, kések, ollók, cérna.

 1. hét

Karácsonyi lapok

Képeslap méretű lapok, színes eszközök

 1. hét

Befejezés

Január

 1. hét

Hópihe királynő. Rajzolás

Szemléltetés: Hópelyhek sorozat projektor

Zsírkréta vonalrajz

 1. hét

Festés

akvarell ráfestés

 1. hét

Kártyakészítés

Filctoll, kis lapok.

 1. hét

Saját kártyák tervezése

Filctoll, kis lapok.

Február

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Színpiramis festése

Akvarell, vagy Fedőfesték

 1. hét

Színpiramis képbe építése

Színes technikák

 1. hét

Befejezés

Március

 1. hét

Éled a természet

Ceruza, filctoll, színes eszközök.

 1. hét

Életre kelt növények

Ceruza, filctoll, színes eszközök.

 1. hét

Egy tavaszi történet

Tüzem lobogóm

Színes eszközök

 1. hét

Virágtündérek, vagy a történet plasztikai megjelenítése.

Színes vagy plasztikai eszközök

Április

 1. hét

Virág-e a lepke?

Színes eszközök. Olló, ragasztó.

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Lepkeország házai

 1. hét

Lepkeország kép festése

Fedőfesték

Május

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Lepke plasztikák

 1. hét

Doboztér építése a lepkék számára

Dobozok, színes papírok, textilek, olló, ragasztó

Június

 1. hét

Doboztér kifestése

Fedőfesték

 1. hét

Zárófoglalkozás, búcsú az előképzőtől.

 

 

 1. o

Szeptember

 1. hét

Nyári élményeim

Megoldható rajzban, fedőfestéssel, vagy akár montázs-kollázs technikával is.

 1. hét

A bicikli

Látvány utáni ceruzarajz.

Kerékpár modell

Ceruza, színes eszközök

 1. hét

Alkatrészek rajza

Kerékpár alkatrész modellek.

Ceruza, színes eszközök.

Óriásbicikli

Technika: fedőfestés vagy akvarell

Október

 1. hét

Óriásbicikligyár

Fedőfestés, akvarell

Bemutató festés

Fedőfestés

 1. hét
 2. hét

Óriásbicikli. Keménypapír kivágás

Ceruza, olló, snitzer, keménypapírok, hullámlemezek

 1. hét

Óriásbicikli. Festés

Megfestjük a kivágott alkatrészeket. Fedőfestés

 1. hét

Óriásbicikli. Háttérfestés

Megfestjük a bicikli hátterét. Fedőfestés nagy hullámkartonra.

November

 1. hét

Óriásbicikli. Összeragasztás

 1. hét

Más alkatrészek rajza

Gépalkatrész modellek,

Ceruza, színes eszközök.

 1. hét

Géptervezés

Ceruza

 1. hét

Gépgyártás vagy tárgy a képen

Mindenki kiválaszt 2 -3 elemet ( Többet nem lehet, mert akkor tárgyhalommá válik a kép), és képet fest köréjük.

Ragasztópisztoly, drótok, drótvágó ollók., fedőfestés

December

 1. hét

Befejezés

Fedőfestés

 1. hét

Technikai tanulmányok. Filctoll

A jel másolása

Szemléltetés: Táblára kitett reprodukció

Filctoll, kis lap

 1. hét

Technikai tanulmányok: ceruza

2-3B-s ceruza

Január

 1. hét

Technikai tanulmányok:Színesceruza

Színesceruza

 1. hét

Technikai tanulmányok:Akvarell

Akvarell

 1. hét

Másolás

Szemléltetés: Reprodukciók

Technika: fedőfestés

 1. hét

Befejezés

Február

 1. hét

Palota megfestése

Fedőfestés, keménypapír kivágat.

 1. hét

Dombormű

Előkészítés az agyaglapok kinyújtása, méretre szabása.

agyagdombormű

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Doboztér

Dobozok bekészítése

Festés, papírpép plasztika

Március

 1. hét

Befejezés

Fedőfestés vagy akvarell

 1. hét

Folytatás

Technika: AT

Nonfiguratív foltfestés

Irányított véletlen

Újrafestés

+ Összehajtott alap

Fedőfestés

Szemléltetés: Tematikus diák Rorscach

 1. hét

Rorscach festés.

Akvarel lvagy fedőfestés

 1. hét

Névjegyek tervezése

Technia: AT

Április

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Illyés Gyula: a kiskondás

Technika: AT

 1. hét

A kiskondás alakok, jelenetek megrajzolása

Technika AT

 1. hét

Kivágás, megfestés

Technika AT

Május

 1. hét

Kollázs összeállítása, háttér megfestése

Kollázs, fedőfestés

 1. hét

Összeragasztás

Kollázs, fedőfestés

 1. hét

Saját kép festése a kollázsról

fedőfestés

Június

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Zárófoglalkozás

2.o

Szeptember

 1. hét

Fa festése

Akvarell fúvás

Technika: tus vagy akvarell, ceruza

 1. hét

Levélnyomatok

Akvarell vagy fedőfesték

 1. hét

Levéltervek

Akvarell vagy fedőfesték

Október

Október

 1. hét Levélképek

Kollázs, fedőfesték.

 1. hét.

Ember-fák

Technika: fedőfesték pasztell vagy olajpasztell

 1. hét

Festés, színezés

 1. hét

Befejezés

November

 1. hét

Élet az Óriásfán

Tematikus diasorozat: Óriásfák

Technika: AT

Technika: AT

 1. hét

Élet az Óriásfán 2

 1. hét

Folytatás, befejezés, illetve a plasztikai munka megkezdése.

Agyag, makett, papírplasztika

 1. hét

Folytatás

December

 1. hét

Festés

Akvarell vagy fedőfesték

 1. hét

Közös óriásfa festés az egyes képekről vett részletekből. Nagyméretű farostlemezre, papírra vagy vászonra.

Fedőfestés

Batikolt papír, fedőfestés

 1. hét

Befejezés

Január

 1. hét

Zarándoklás a cédrushoz

Fedőfestés vagy akvarell.

 1. hét

Saját zarándoklat Beöltözéses fotózás

Fedőfestés farostra

 1. hét

Saját alakok megfestése

 1. hét

Nagy közös kép festése

Fedőfestés nagy farost vagy keménypapír táblára.

Február

 1. hét

Közös kép folytatása

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Plasztika

 1. hét

Festés

agyagdombormű

Március

 1. hét

Csendélet

Színes technika

 1. hét

Befejezés

Fotók átszínezése filctollal

 1. hét

Hogy festette volna meg Csontváry?

Fotók átszínezése filctollal.

 1. hét

Az átszínezett fotók megfestése képpé

Fedőfestés vagy akvarell

Április

 1. hét

Folytatás

 1. hét

Festmény befejezése

 1. hét

Plasztikus kép

Papírplasztika

 1. hét

Megfestés

Fedőfestés

Május

 1. hét

Rajzolás a szabadban

Ceruzarajz

 1. hét

Festés a szabadban

Fedőfestés

 1. hét

Illusztráció külső tér témára

Technika: Színes technikák

Június

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Zárófoglalkozás

 

 

 1. o.

Szeptember

 1. hét

Kuckó

Előkészítés: kuckóépítéshez szükséges anyagok bekészítése

Makettezés. Szerszámok: akkumulátoros fúró a fa alapba fúráshoz, fúrószár készlet, ollók.

 1. hét

Makettezés. Szerszámok: Kések, ollók, fűrészek.

Anyagok: Gallyak, lombos ágak, falécek, rudak, vásznak, spárgák, agyag ill. falapok.

 1. hét

Termések rajza

Október

 1. hét

Termés házak / házak szabadon

 1. hét

Házak szabadon

Agyagmintázás

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Mázazás/Festés

Város fotók kifestése. Tükörre rajzolt városrészletek megfestése.

Technika: alkoholos filctoll, fedőfestés

Technika: Színes technikák

Technika: fotó

November

 1. hét

Doboztér

Technika: doboztér készítés

 1. hét

Hulladék házak

Technika: hulladékszobrászat

 1. hét

Festés

Technika: fedőfestés

Más technikájú város

Domborműöntés vonalon:

 1. hét

Technika: gipszöntés

December

 1. hét

Közös munka

Terrakotta készítése agyag lapokból.

Agyagdombormű

 1. hét

A dombormű megfestése

Fedőfestés

 1. hét

Egyéni képek festése a domborműről.

Fedőfestés

Cell kivágat vonalon

 1. hét

Cellkivágatok

Cell kivágás

 1. hét

Festés

Fedőfestés

 1. hét

Összeállítás

Színes technikák

Technika: projektorról vetített kép megrajzolása, fedőfestés vászonra vagy nagy farost táblára

Január

 1. hét

Báb rajza

Ceruzarajz

 1. hét

Élő alakok rajza

Ceruzarajz, színes technikák3. hét

 1. hét

Különös ruhák

Fedőfesték ráfestés, rávarrás, batikolás, stb.

 1. hét

Ruhatervek befejezése

Fedőfesték ráfestés, rávarrás, batikolás, stb.

Február

 1. hét

Portré AF l3

Előkészítés: Padrendezés, tükrök kihelyezése. Falitáblák kihelyezése.

Fej tanulmány

+ Gipszfej rajza

+ “Érzelmes önarcép”.

+ “Érzelmes sorozat”

+ Groteszk sorozat.

+ Mesebeli fej

Technikák: Ceruza. esetleg szén, kréta vagy akvarell.

Szemléltetés: Táblai rajz, falitábla

 1. hét

Portré festése

Önarckép akvarellel, pasztellel vagy zsírkrétával.

Ki vagyok? Gyors rajzok.

Mit csinálok?

Technika: AT3. hét

 1. hét

Kidolgozás sok technikával

Tus festés

Dextrines repesztés ( tapétaragasztós)

Tus, dextrin( vagy tapétaragasztó)

 1. hét

Sok technikájú önarckép 2

Szénrajz

Pasztell

Viaszkaparás

Kollázs színespapírból

Szén, pasztell, viaszkaparás, színespapírragasztás

 1. hét

Kik vagyunk? Agyagmintázás

Maszk mintázás

Maszk mintázás

Az én nevem… mintázás

Agyagmintázás

 1. hét

Gimp változatok

Technika: GIMP program, vagy más képszerkesztő

 1. hét

Montázsok a Gimp szerkesztővel

Digitális képszerkesztés

 1. hét

A Gimp munkák befejezése

Digitális képszerkesztés

Április

 1. hét

Tónusos tanulmányok. Lapok rajza, mértani testek rajza

Ceruzarajz, akvarell

Ceruzarajz

 1. hét

Falak montázs

Montázs

 1. hét

Falak festmény

Fedőfestés

 1. hét

Falak festés

Május

 1. hét

Festés, plasztika folytatása, befejezése.

 1. hét

Külső tér rajzok épületekről

Ceruzarajz

 1. hét

Épületek festése külső térben

Fedőfestés vagy akvarell

 1. Június
 2. hét

A külső térben készített munkák szabad gazdagítása.

Technika: AT

 1. hét

Évzárás

 1. o.

Szeptember

 1. hét

Játék a vonalakkal

Ceruza, akvarell

 1. hét

Tónusos lapok látvány utáni rajza

Csukott szemmel készített – belső vagy külső teret alakokkal ábrázoló – rajz tónusozása.

Technikák: Ceruza, grafitrúd.

Modellek: Tónusos falitáblák

B/ Változat

C/ változat: Perspektív rajz, fázisrajzok

Eszközök: AT, előre levágott papírcsíkok, alaplap, kis gyurmagömb, rajzszög, átlós alaplap. Szemléltetés: Táblai rajz

Technikák: ceruza

 1. hét

Az ellipszis, a henger

Előkészítés: Padok rendezése, modellek kikészítése

Szemléltetés: táblai rajz

Modell: kis hengerek / papírból, vagy feldarabolt pvc cső/ , kis képsíkrendszer.

 1. hét

A fekvő henger

Előkészítés: Modellek kiosztása

Jobb rajzolók változata

B  változat / gyengébbeknek/

Technikák: ceruza

Előkészítés Padrendezés, modellbeállítás.

A változat. Alapos tér értelmezés.

B változat Gyengébbek részére

Technikák: ceruza

Szemléltetés: táblai rajz.

Modell: átlátszó PVC hengerek, átlátszatlan PVC vagy papírhengerek. /WC papírtekercs keménypapír hengere./

Október

 1. hét

Papírszalag rajza AF 25.

Előkészítés: Modell csíkok leszabása. (Esetleg tanulónként egy kis doboz, különböző nehézségű előre elkészített modellekkel.)

Átlagos osztály számára

Térbe emelkedő papírlap rajza

Technikák: ceruza, illetve a feldolgozáshoz AT

Technikák: ceruza, illetve a feldolgozáshoz AT

Szemléltetés: Táblai rajz

Modell: Kis papírmodelles doboz, pénztárszalagok az egyéni modellkészítéshez.

 1. hét

Különlegesebb üvegek látvány utáni rajza

Üveg rajza természetes hátterével együtt

Tónusos üvegrajz

Üveg akvarell

Különleges üvegtervek

Szemléltetés

Technika: Ceruzarajz

 1. hét

Zsúfolt üvegcsoport

Technika: AT

Előkészítés: A különböző változatoknak megfelelően. Diasor, falitáblák, hangszerek, stb.

Jelgyűjtés kompozíciók készítéséhez.

 1. Tárgyszerű  változat. Részletes előkészítés, kevésbé művészi érdeklődésű osztálynál.
 2. Műelemző indítás. Kubista képek elemzése

Műelemző indítás az előző óra munkái alapján

 1. Zenei felvezetés.
 2. Zenei kompozíciók szerkesztése.
 3. Üveggyárban (Gyenge, és nem megfelelően motivált osztályok részére.)

Technikák: AT

Szemléltetés: Diasor, Falitábla

 1. hét

Szabad kompozíciók AF 29/B

Előkészítés: Diasor bekészítése.

Technika: AT, agyag, térplasztika.

Szemléltetés: Dia, falitábla, írásvetítő, táblai rajz

November

 1. hét

A kompozíció megfestése nagyobb méretű táblaképben

fedőfestés

 1. hét

Festés befejezése

Fedőfestés

 1. hét

Grafikai terv ( Linó)

Ceruzarajz, színesceruza vagy filctoll.

 1. hét

Linómetszet

Egy dúcról fejlesztett linó, vagy más grafikai technika

 1. hét

Linómetszet

Egy dúcról fejlesztett linó, vagy más grafikai technika

 1. hét

Gömb rajza

Előkészítés:

Padrendezés (az asztalokat úgy forgatjuk, hogy oldalról jöjjön a fény).

Ping-pong labdák felragasztása. (Lásd: eszközkészítés) Modellek kihelyezése az óra megkezdése után.

A/ változat /Jobbaknak/

B/ változat /Gyengébbeknek/

+Gömb tónusos rajza szénnel

Gömb fekete lapra fehér krétával.

 1. Gömb háttérrel.

Gömb akvarellel, pasztellal

+ Gömbszerű modellek rajza

+ Gömbfantáziák

+ Szétszóródás

+ Gömb bábok készítése textilből.

+ Gömb csonkolás

Gömbre vetődő rácsrendszer megrajzolása.

Fotók a gömbről

Technikák: Ceruza, grafitrúd, fotó

Szemléltetés: táblai rajz

Szemléltetéshez használható fotók:

 1. hét

Tónusfejlesztési gyakorlatok AF 27.

Előkészítés: Modellek, falitábla kihelyezése

Rávezető feladat az előző óra kudarcos tanulói részére

Grafikai tanulmányok

Törött tojások filccel, rajztollal vagy ceruzával. KF ?

Törött tojások filccel, rajztollal vagy ceruzával. KF ?

Egyéb apró tárgyak rajza raszteres technikával.

Színes raszterezés.

Síkkompozíció raszteres technikával.

Tematikus munka

Korábbi munka újraalkotása

Technikák: ceruza, fekete filctoll

Szemléltetés: Dia sorozat, fénymásolt grafikák, falitábla, táblai rajz

Modell: Pingponglabda modellek, törött tojások, egyéb modellek.

 1. hét

Csigák rajza

Előkészítés: Modellek kikészítése

Előkészítő feladatok.

B  változat. Önálló felfedeztetés.

Technikák: Ceruza

Szemléltetés: Táblai rajz

Modell: Fejenként egy nagy éticsiga ház, egyéb csigák, csiszolt, törött csigák.

 1. hét

Csiga feldolgozás

Spirális szerkesztése

Spirális kompozíciók

A Jelképtár

Spiráljáték

Technikák: AT

 1. hét

Befejezés

 1. hét

A spirál

Ceruzarajz

 1. hét

Térbeli formák tervezése

Térbeli formák rajza

Technikák: Ceruza

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Kompozíciók csiga témára

Technikák: AT, objet.

Szemléltetés: Diasor.

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Felfüggesztett drapéria rajza

Előkészítés: Padok rendezése

Modell: Táblára gombostűzött drapériák.

Szemléltetés: Dia, modell.

Technikák: ceruza, kréta, szén.

Technika AT Fotókarton, fehér pitt vagy pasztell, esetleg zsírkréta / terpentines összemosással is lehet próbálkozni /

Modell: Fejenként egy kis csíkos, ill. kockás drapéria. Esetleg gipsszel rögzítve.

Szemléltetés: Dia

 1. hét

Festés

 1. hét

Drapéria az asztalon. Rajz

Ceruzarajz

 1. hét

Festés

Akvarell vagy fedőfestés

Április

1v

Drapéria feldolgozása AF 39

Előkészítés: Otthoni modellgyűjtés.

A  változat . Játék a drapériával. (KF ? )

Frizuraterv síkban

Történet rögtönzése textilek témájára

A kendő átváltozásai

 1. változat . Szabad címszó feldolgozás.
 2. változat. Kompozíciós feldolgozás diasor alapján.

D  változat Ellentétek

Technikák: AT, agyag, gipszes textil, vegyes textil. Textiles kellékdoboz.

Szemléltetés: Diasor.

 1. hét

Folytatás

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Csendélet rajza AF 4O.

Technikák: ceruza, szén, kréta, toll, stb.

Szemléltetés: Diasor, táblai rajz

Május

 1. 1. hét

Csendélet akvarell AF 40/A

Előkészítés: Padrendezés, modellek kihelyezése.

Technikák: Akvarell

Szemléltetés: Csendélet modellek. Dia.

 1. hét

A kéz

Technikák: AT

Szemléltetés: Táblai rajz.

 1. hét

A kezek feldolgozása

A  változat Dramatikus előkészítés /lásd KF 104 /

 1. változat – szabad feldolgozás

Történet a kezekkel

Szabad feldolgozás

Technikák: Szabadon választott.

Szemléltetés: Diasor.

 1. hét

.Befejezés

Június

 1. hét

Kéz feldolgozás agyagplasztika

 1. hét

Zárófoglalkozás

 

 1. o.

Szeptember

 1. hét

A kocka

Előkészítés: Modellek kikészítése.

Választható feladatok:

Pontos látvány utáni rajz a közelről, két szemmel nézett kockáról.

Kézbe fogott kocka.

Új mozdulat a kockáról.

Meghökkentő kocka. KF 106

Falra akasztott nagy drót – kocka.

Rajz a lakótelepről. / Az ablakból/

Technikák: ceruza, AT.

Szemléltetés: táblai rajz, falitábla

Előkészítés: Padok körberakása, modellek kihelyezése. A kocka ellenőrzése falitábla kihelyezése.

Kis modellek rajza

Nagy drót kocka környezettel

Hogy el ne kockásodjunk.

Technikák: ceruza

Szemléltetés: táblai rajz

 1. hét

Mértani testek rajza

Előkészítés: Padcsoportok kialakítása, modell kihelyezése.

Tónusos mértani testek

Tónusos monokróm akvarell

Korábban elkezdett munka folytatása

Technikák: Ceruza, kréták, szén

Szemléltetés: táblai rajz

Előkészítés: Pad és modellrendezés.

Technikák: ceruza, szén stb.

Szemléltetés: Táblai rajz

Modell: fakockák, hasábok, gúlák, keménypapír hengerek, stb.

 1. hét

Csonkolás

Előkészítés: Modellek ( agyag, krumpli, kések) kikészítése.

 1. Jobb rajzolók részére
 2. Jobb rajzolók részére
 3. Gyengébbek részére

Technikák: ceruza

Eszközök, anyagok: agyag, mintázó eszközök/ vonalzódarabok/ burgonya, kés a daraboláshoz.

Szemléltetés: dia, táblai rajz

Modell: Fa kockák

Október

 1. hét

Centrális perspektíva

A változat. Gyengébb osztályok számára

 1. változat. Jobbak részére

Ceruzarajz vonalzóval

 1. hét

Két iránypontos perspektíva.

Előkészítés: Falitáblák kihelyezése, perspektív vonalzópárok, egyéb vonalzók, (körzők), téphető ragasztószalag kikészítése.

Technikák: Ceruzarajz vonalzóval

Szemléltetés: Falitábla

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Irányvonalak berajzolása fotóba

Elkerülő feladatok: színezés, gazdagítás.

November

 1. hét

Lantos rendszer 1

Előkészítés: Vonalzók, körzők kiosztása. falitáblák kihelyezése

Technikák: AT. Főleg a filctoll ajánlott

Szemléltetés: Dia, falitábla /Kassák vers/ Táblai rajz

 1. hét

Jelek származtatása AF 54.

Előkészítés: Körzők, vonalzók kikészítése.

Technikák: AT. Főleg a filctoll ajánlott.

Szemléltetés: Táblai rajz

 1. hét

Egyszerű műveletek a jelekkel

Előkészítés: Körzők, vonalzók kikészítése.

 1. változat

Technikák: AT. Főként a filctoll ajánlott

Szemléltetés: Táblai rajz

 1. hét

Sorolás

Technikák: AT

Szemléltetés: táblai rajz

December

 1. hét

Permutáció

Előkészítés: Körző, vonalzó kikészítése.

Technikák: AT

Szemléltetés: Táblai rajz

 1. hét

Csúsztatás

Előkészítés: Körző, vonalzó kikészítése.

Technikák: AT

Szemléltetés: Táblai rajz

 1. hét

Témazáró feladat.

Előkészítés: Vonalzó, körzők kikészítése. Nagy papírlapok leszabása.

Technikák: AT

Szemléltetés: Dia

Előkészítés: Diasor bekészítése.

Technikák: AT, esetleg faág applikáció, kollázs, stb.

Szemléltetés: Diasor

Előkészítés: eszközök kikészítése.

November

 1. hét

Árnyékszerkesztés

Technika: ceruzarajz

 1. hét

Az árnyék

Árnyjáték

Az árnyjáték feldolgozása

Tematikus képalakítás

Az árnyék áttételes jelentésének képi megfogalmazása.

3

Természetes formák árnyékvetése. Látvány utáni tanulmány

Érdekes árnyékok. (Soltra Elemér nyomán)

Árnyékszerkesztés

Látvány utáni rajz-festés gyertyafényben címmel.

Árnyék fotók

Technika: AT, fotó

December

 1. hét

Papírlapok árnyékvetése

Kis papírmodelleken tanulmányozhatjuk az árnyékokat.

Egy korábbi képnek készíthetjük el a fény-árnyék hatásra épülő változatát.

“A fény mellett ott az árnyék.”

Fényjátékok videoval

Technikák: Tetszés szerint.

 1. hét

A fotók feldolgozása képszerkesztő programmal

Technika: digitális képszserkesztés

 1. hét.

Hagyományos technikájú kivitelezés

Technika: AT

 1. hét

Belső tér rajz

Előkészítés: Padrendezés.

Technikák: Ceruza, kréta, általában nagyobb, legalább A/3-as méretű papírra.

Szemléltetés: Táblai rajz

 1. hét

Festés

 1. hét

Akvarell vagy fedőfestés

Tanulmánysor Kőnig Frigyes: Orbis Pictus c. kötetéből merítve.

Kicsitől a nagyig. A pontos látványrögzítéstől a tömegvázlatig

A fotókat átalakíthatjuk a GIMP segítségével is.

Technika: AT,fotó, digitális képszerkesztés

Február

Február

 1. hét

A látvány átkomponálása

A feladat szemléltetéséhez jól használhatjuk Kőnig Frigyes képeit. ( Orbis Pictus, Enciklopédia Kiadó 1997 )

Átkomponálás tónusokkal – színekkel

A motívum többszörözése

Más háttér

2

Monokróm festés

Sziluettrajz megfestése egy ill két színnel.

Sík, illetve térhatást keltő kompozíció festése valamelyik korábbi rajzról.

3

Plasztikai kísérletek

Üvegfal kompozíciók

Doboztér

Vázlattól a kész részletekig egy képen belül.

Mi van a felszín alatt? 1.

Mi van a felszín alatt 3.

Néhány munka Györe Zoltán művészeti iskolai osztályától, emberi test témakörben.

Technika: AT, üvegfestés, makett, doboztér

Március

 1. hét

Szabályosan elrendezett mértani testek rajza

Előkészítés: Beállítások kihelyezése.

Technika: Ceruza

Modell: fa mértani testek

 1. hét

A szék Tömegvázlatok

Technika: ceruza, ( kréta)

Szemléltetés: táblai rajz

Modell: székek

 1. hét

Szék, szerkezeti rajz

Szék árnyékai.

Technikák: AT

 1. hét
 2. hét

Különös székek tervezése.

Technikák: AT, fotó, digitális képszerkesztés

Április

 1. hét

Történetek a székkel

Technika: AT, fotó

Április

1.hét

Befejezés

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Épületek rajza

Előkészítés: Rajzlapok felrajzszögezése.

Házak születése

Technikák: Ceruza

Szemléltetés: ( ha szükséges: táblai rajz. )

Május

 1. hét

Épület festés

Technikák: Akvarell

Szemléltetés: Bemutató festés, esetleg dia

 1. hét

Épület festés

Technika. Akvarell vagy feőfestés

 1. hét

Az utca, a lakótelep, egy táj áttervezése

Technikák: AT.

 1. hét

Kompozíció külső térből gyűjtött motívumokból.

Motívumgyűjtő séta

Kompozíciók készítése

Technikák:AT

Június

 1. hét

Befejezés

 1. hét

Befejezés

 

 1. o.

Szeptember

Koponya rajz

2 hét

Fej. Tömegvázlat, mozdulatvázlatok

Technikák: ceruza

Szemléltetés: dia, falitábla.

 1. hét

Arcalkotók tanulmányrajza

Október

1 hét

Az arcalkotók átalakítása

Technikák: AT

Szemléltetés: Diasorozat

2 hét

Arckifejezések

Előkészítés: Tükrök kihelyezése.

Technikák: AT

Fej szabad feldolgozása

Előkészítés: Tükrök kihelyezése.

Technikák: Tetszés szerint

Szemléltetés: Falitábla

4 hét

Fej mintázása

Előkészítés: mintázó készletek bekészítése, asztalok letakarása fóliával. Télen: víz melegítés kézmosáshoz.

December

1hét

Mozdulatvázlatok bábokról

Előkészítés: padrendezés.

Alakrajz:

Technikák: ceruza

Szemléltetés: dia. Táblai bemutató.

2hét

Félalak

3hét

Alak belső térben

Előkészítés: padrendezés.

Technikák: ceruza.

Szemléltetés: dia.

Január

1 hét

Játék a műalkotással. Egyiptom

A feladat: keressen magának mindenki egy fotót, aminek megfesti az egyiptomi átiratát

Fedőfestés

 1. hét

Játék a műalkotással 3. törzsi kultúrák, (összevetések)

Technikák: AT

 1. hét
 2. Játék a műalkotással Romanika-gótika

Technikák: AT

 1. hét

Impresszionista akvarell

Előkészítés: Padrendezés, modellek, vagy kinti felszerelés összeállítása.

Akvarell

Február

 1. hét

Impresszionista akvarell

Technikák: Akvarell, pasztell

Szemléltetés: Diasor, impresszionista falitábla

 1. hét

Expressziv akvarell

Előkészítés: Csendélet berendezése, diasor, falitábla bekészítése

Új expresszionizmus

Technikák Akvarell, tempera, tus, esetleg filctoll.

Szemléltetés Diasor, falitábla.

Február

 1. hét

Cezanne

Előkészítés: Diasor, falitáblák kikészítése, csendélet beállítás

Technikák: akvarell, de inkább gouache.

Szemléltetés: dia, falitábla

 1. hét

Befejezés

Március

 1. hét

Előkészítés: diasor bekészítése.

Technikák: szabad technika.

Szemléltetés: Diasor, falitáblák.

 1. hét

Posztimpresszionista festészet 2.

Technika: AT

 1. hét

Matisse és a Fauves

Technikák: Akvarell, tempera, gouache.

Szemléltetés: Diasor. Falitábla

 1. hét

Analitikus kubizmus

Technikák: szabad technika, javasolt a zsírkréta, tempera, akvarell.

Szemléltetés: Diasor, falitáblák.

Április

 1. hét

Szintetikus kubizmus

Előkészítés: Diasor bekészítése.

Technikák: szabad technika.

Szemléltetés: Diasor, falitáblák.

 1. hét

Kubista plasztikák

Előkészítés: a mintázás anyagainak, eszközeinek kirakása, diasor bekészítése.

 1. hét

Absztrakció /A mondriani út /

Előkészítés: Diasor bekészítése.

Technikák: szabad technika.

Szemléltetés: diasor, falitáblák

 1. hét

Absztrakció /Kandinszkij/

Előkészítés: Diasor bekészítése.

Technikák: szabad technika.

Szemléltetés: Diasor, falitáblák.

Május

 1. hét

A szürrealizmus

Előkészítés: Diasor, kellékek bekészítése.

Technikák: szabad technika.

Szemléltetés: diasor, falitábla.

 1. hét

Szürrealista montázsok

Előkészítés: Diasor bekészítése.

Technikák: Montázs.

Szemléltetés: Diasor.

 1. hét

Innen tovább vagy a frottázs sorozat jön, vagy egy illusztrációs könyv készítése.

Frottázs sorozat

Frottázs

Előkészítés: Grafit rudak kikészítése.

Másolat a montázsról

Átvilágító asztalon készült másolat.

Fénymásolat színezése

Fénymásolat tovább fejlesztése

Pausz másolat

Frottázs

A montázs szabad feldolgozása

Technika: Frottázs, AT

 1. hét

Objet/Tárgy átalakítás/

Tárgyak gyűjtése.

Technikák: vegyes, hulladékszobrászat

Szemléltetés: Dia sorozat

Június

 1. hét

Előkészítés: Diasor bekészítése.

Technikák: Tempera, fedőfesték fröcskölés, festés.

Szemléltetés: diasor.

 1. hét

A minimális jel ( Minimal Art )

Előkészítés: Diasor bekészítése.

Technikák: Szabadon.

Szemléltetés: diasor.

Május

 1. hét

Illusztrációs kötet készítése 1.

Június

 1. hét

Illusztrációs kötet készítése 2.

 1. hét

Illusztrációs kötet készítése 3.

Vizsga

7-10.o Megkezdett

 

Művészeti iskolai tanmenet a Gyik tanmenetek elemeinek beépítésévelALAPOZ/tanmenetgyiknyomon 1-4.doc                        1866

 

 

Elsõ osztály                                                                                        1866

Firkák (A kisgyermekkori rajznyelv megerõsítése.)                  1866

Gyermekrajzok…………………………………………………………………………………………….. 1868

Történet rajza……………………………………………………………………………………………….. 1869

Firkák szabadon………………………………………………………………………………………….. 1869

Érzelmeket hordozó firkák…………………………………………………………………………… 1869

Érzelmeket hordozó firkák egyszerűbben:…………………………………………………… 1870

Folt firkák……………………………………………………………………………………………………… 1870

Figuratív rajzok, festmények………………………………………………………………………… 1870

Honnan jöttünk? /Vinkler Márta nyomán/                                1872

Az óvoda……………………………………………………………………………………………………… 1872

A kóró és a kismadár, közös festés                                              1873

A Kóró és a kismadár…………………………………………………………………………………… 1873

Az óriás                                                                                          1874

Óriás plasztika                                                                               1874

Az óriás barlangja.                                                                         1874

Színvár. (Szabics Ágnes – Turcsányi Mária)                               1875

Színváros fái                                                                                  1875

Színváros lakói                                                                              1879

Színváros élete                                                                               1879

Jelmezkészítés                                                                                1880

Video felvétel.                                                                               1880

Rajzoljunk mesét.                                                                          1880

Kik vagyunk?                                                                                1880

Kik vagyunk? 2.                                                                            1881

Ki vagyok én?                                                                               1883

Vers illusztráció mozgásjátékkal indítva                                     1883

Növényország Szabics Ágnes, Turcsányi Mária                        1884

Növényképek                                                                                1884

Dombormûvek növénymotívumokból                                       1884

Agyagnövények                                                                            1885

Mesebeli növények                                                                       1885

Makett készítés                                                                              1885

Gonosz növények országa                                                            1885

Növényország lakói                                                                      1886

Makett készítés                                                                              1886

Dramatizálás                                                                                  1886

A jelmezkészítés folytatása, próbák                                             1886

Felvétel                                                                                           1886

Fák festése ( lásd 5.o)                                                                    1887

Épület rajzok                                                                                 1887

Csongor és Tünde                                                                         1889

Képzeletünk képei ( lásd 5. o.)                                                     1889

Bokrok között.                                                                              1889

A képek befejezése                                                                        1889

Műhelyelőkészítők.                                                                      1890

Második osztály                                                                                 1890

Játékok: A közlés – befogadás csatornáinak ismétlése.              1890

Adok egy jelet filctoll                                                                   1890

Adok egy jelet ceruza – frottázs sor                                             1890

Adok egy jelet kollázs sor lásd 5.o. kieg anyag                          1890

Képzeletünk képei 5. o. törzsanyag                                             1890

Játékok (1-2 foglalkozás)                                                             1890

Kõ és levegõ                                                                                  1890

Tûzváros                                                                                        1891

Tûzváros lakói                                                                               1891

Vízivilág                                                                                         1891

Szélszellem                                                                                    1891

Karácsonyi ajándékok készítése 1-2                                            1891

Hajó                                                                                                1892

Tûzmozdony                                                                                  1892

Technikai tanulmányok                                                                1892

A Seholnincs vár                                                                           1893

A vár lakóinak megmintázása.                                                     1894

Természetes formák a várban.                                                      1894

Mesterséges formák a várban                                                       1894

Gépek                                                                                             1895

Tárgykészítés                                                                                 1895

A vár szobái.                                                                                  1895

A vár makettezése                                                                          1895

Várjáték                                                                                          1896

Lepkék                                                                                            1896

Virág-e a lepke?                                                                             1896

Plasztikák                                                                                       1896

Lepkejáték                                                                                      1897

A bohóc (lásd 5. o.)                                                                       1897

Hol lakunk? 1-2.                                                                           1897

A várjáték vagy a lepkejáték gyakorlása, készülés a zárókiállítás megnyitójára.                                                                                                        1897

Harmadik osztály                                                                              1897

Mese rögtönzése.                                                                           1897

Tájkép, a lépték                                                                             1897

Alattunk is laknak-felettünk is laknak ( Színkeverés)               1897

Plasztikai megoldás                                                                       1898

Lélek magasa, mélye                                                                     1898

Önarcképem tárgyakkal                                                                1898

Tükörország                                                                                   1898

Tükörország lakói                                                                         1898

Tükör állat                                                                                     1898

Tükörpalota építése.                                                                      1898

A tükör lények ruhái                                                                     1898

Tükörország ábrázolása                                                                1899

Hamis tükörlények                                                                        1899

Eseményjáték                                                                                 1899

Karácsonyi ajándékok készítése                                                  1899

Észlelési gyakorlatok                                                                    1899

Hang-játék                                                                                      1899

Ritmusos képek                                                                             1899

Hangszerkészítés                                                                           1899

Hangszermanók.                                                                            1899

Dallamból formaképzés.                                                               1899

Fény-játék zenére                                                                          1899

A taktilis érzék kapcsolata a vizualitással.                                  1899

Tapintható képek, dombormûvek.                                              1899

A taktilis minõségek színei.                                                          1899

Közös nagyméretû plasztika készítése.                                        1899

A Fa gézgipsz, papír.                                                                     1899

Csontváry: Zarándoklás a cédrushoz                                          1900

A sátor Zsírkréta, papír                                                                 1900

A ponyva megfestése ( híg tempera, géz)                                    1900

Kik laknak a sátor alatt, a fa gyökerén? gézkötözés, fonás, csomózás         1900

Szellem-tartó edények. Agyagedény építése lapokból.             1900

A tarisznya Vászonvarrás, ragasztás                                            1900

Játék a fánál                                                                                   1900

Negyedik osztály                                                                                1900

Az erdõ                                                                                           1900

Az erdõ lakói                                                                                 1901

Maszkok a törzsi ünnepre.                                                            1901

Maszkok festése                                                                            1901

Totemállat választás, tárgyakból élõlények.                               1901

Fétisek faragása gipszbõl.                                                             1901

Óriás bálványok építése kis csoportokban.                                1901

Árnyékkészítés. Ellopták az árnyékunkat.                                  1901

Talizmán.                                                                                       1901

Vetélkedõ 1.                                                                                   1901

Közös festmények a törzs életérõl.                                              1901

A világ más képekben.                                                                  1901

Háztervezés, készítés papírból.                                                    1901

Egy ház lakói                                                                                 1901

A ház álmai                                                                                    1901

Egy álom                                                                                        1901

Mimikri. Szabad technika.                                                           1901

Önembléma tervezése.                                                                  1901

Farsangi jelmezek készítése.                                                         1901

Árnyjátékok.                                                                                  1902

A jó és a rossz küzdelme papíron.                                               1902

Kollázs                                                                                           1902

Hurkapálca – spárga képek szabadon választott témára.            1902

Térstruktúrák, játékok.                                                                 1902

Szituációs játékok. Krokizás.                                                       1902

Élõ szobrok. Krokizás.                                                                 1902

Szabadtéri játékok.                                                                        1902

 1. osztály 1902

A nappal születése                                                                         1902

A reggel kellékei.                                                                           1902

A reggel eseményei                                                                       1902

Út az iskolába                                                                                1902

Történetek útközben                                                                     1902

Út-játék                                                                                          1902

Az iskolában.                                                                                 1902

A tudás kapujában                                                                         1902

Híd                                                                                                  1902

Híd építés. Lengõ kötélhíd. Átkelés a hídon.                              1902

A híd õrei.                                                                                      1902

Délután                                                                                           1902

Az este.                                                                                           1902

1.8   1. Évfolyam ( 7-8 évesek)                                                             1903

Firkák../tanmenetkerettantervi 1-4.doc – firkák                         1903

Nonfiguratív firkák……………………………………………………………………………………….. 1903

Gyermekrajzok…………………………………………………………………………………………….. 1903

Történet rajza……………………………………………………………………………………………….. 1903

Firkák szabadon………………………………………………………………………………………….. 1903

Érzelmeket hordozó firkák…………………………………………………………………………… 1903

Érzelmeket hordozó firkák egyszerűbben:…………………………………………………… 1903

Folt firkák……………………………………………………………………………………………………… 1903

Figuratív rajzok, festmények………………………………………………………………………… 1903

A kóró és a kismadár../tanmenetkerettantervi 1-4.doc – A kóró 1903

A Kóró és a kismadár mese elmondása………………………………………………………. 1903

Szerepjáték ( Ha lehet: video felvétel)…………………………………………………………. 1903

Egy-egy motívum megrajzolása. Nagy kép összeállítása……………………………. 1903

A kóró és a kismadár rajz forgó kismadár ../tanmenetkerettantervi 1-4.doc – A kóró                                                                                                        1903

Rajz forgó…………………………………………………………………………………………………….. 1903

Egyéni illusztrációk……………………………………………………………………………………… 1903

A kert. Motívumgyűjtés, fák tanulmányrajza../../TORZS/otodik/Tor53al98.doc – növények rajza                                                                              1904

Épületek ../tanmenetkerettantervi 1-4.doc – Épület rajzok        1904

Madarak tanulmányrajza../../TORZS/otodik/TOR54AL98.doc – A madár 1904

A szoba                                                                                           1904

Tárgyak a műteremben, rajzteremben…………………………………………………………. 1904

A műterem, rajzterem képe………………………………………………………………………….. 1904

Tárgy-növény együttesek síkban és térben.                                1904

Kik vagyunk? Portré…/../TORZS/otodik/TOR55AL98.doc – portré 1905

Kik vagyunk? Egész alakos ábrázolás../../TORZS/otodik/TOR55AL98.doc – Emberi alak rajza                                                                           1905

Egy történet képe(i)                                                                      1905

Egy történet képei                                                                         1905

Karácsony                                                                                      1905

Karácsonyi ajándékok                                                                  1905

Közös festés, rajzolás                                                                    1905

Képzeletünk képei. Foltbalátásos festés…/../TORZS/otodik/TOR51AL98.doc – leonardo                                                                                         1906

Képzeletünk képei Frottázs                                                          1906

Képzeletünk képei dombormű../../TECHNIKA/Technika.doc – dombormű fejlesztése                                                                                       1906

Írásjelek                                                                                          1906

Mesét ábrázolunk (vázlatok)                                                        1907

Mesét ábrázolunk (kidolgozás)                                                    1907

Tündér Szép Ilona ( vagy más mese)../tanmenetkerettantervi 1-4.doc – Csongor                                                                                                        1907

A kép kidolgozása                                                                         1907

Műhelyelőkészítő Színes monotípia../../TECHNIKA/LINO198.doc – A monotípia óra                                                                                                   1907

Műhelyelőkészítő Batik I.                                                            1907

Műhelyelőkészítő Batik II.                                                           1907

Műhelyelőkészítő Fekete linó../../TECHNIKA/LINO198.doc – Első linómetszet                                                                                                        1907

Műhelyelőkészítő Három dúcos szines linó../../TECHNIKA/LINO298.doc – színes nyomat három dúcról                                                                    1907

Épület rajzok külső térben../tanmenetkerettantervi 1-4.doc – Épület rajzok                                                                                                        1907

Épület plasztikák                                                                           1908

Május-Június ( 4 foglalkozás)                                                      1908

1.9   2. Évfolyam (9-10 évesek)                                                            1908

Ártéri fák rajza, festése ( vagy egyéb liget, facsoport)../tanmenetkerettantervi 1-4.doc – Fák festése                                                                         1908

Az ártéri liget növényei                                                                1908

1.9.1.1                                                   Az ártéri liget madarai, állatai. 1908

Bokrok között…/tanmenetkerettantervi 1-4.doc – Bokrok között 1908

Illusztrációs változat…………………………………………………………………………………….. 1908

Kompozíciós változat…………………………………………………………………………………… 1908

Fehérlófia, vagy más, életfa – mese (Óriásbab, stb)                    1908

A mese illusztrálása epikus jellegű rajzban, festményen.          1908

A vízpart növényei, állatai, meseillusztrációnk másképp../../TORZS/otodik/TOR56AL98.doc – egyiptomi     1908

Látogatás a lovardában (vagy ló megtekintése másutt)              1908

A mítoszok, legendák állatai                                                        1908

Egy mese illusztrálása                                                                   1909

A dombormű befejezése                                                               1909

Karácsonyra készülünk. Vázlatok                                               1909

Mézeskalácsformák tervezése, kivitelezése                                 1909

Karácsonyi díszek szalmából( vagy más anyagokból)               1909

Portré sorozat ( lásd 5. o.)                                                             1909

Maszk készítés                                                                               1909

1.9.1.2                                                                      Egy színpadi játék 1909

A játék video felvétele                                                                  1909

Forma, tér, szerkezet                                                                     1909

Megrajzolt szerkezetek                                                                 1909

Képzelt gépek                                                                                1909

Műhelyelőkészítő Batik                                                               1910

Műhelyelőkészítő Rézkarc ( Fóliakarc, “hidegtű” alufóliába, stb) 1910

Műhelyelőkészítő Fekete linó                                                      1910

Műhelyelőkészítő Fekete linó                                                      1910

Műhelyelőkészítő Színes linó négy dúcról                                 1910

Műhelyelőkészítő Színes linó négy dúcról                                1910

Műhelyelőkészítő Szobrászat                                                      1910

Műhelyelőkészítő Szobrászat                                                      1910

Műhelyelőkészítő Tűzzománc                                                     1910

Műhelyelőkészítő Festőműhely                                                   1910

Mestermunka vázolása-kivitelezése                                            1910

1.10 3. Évfolyam (11-12 évesek)                                                          1910

A térben mozgó pont, papírcsíkok tanulmányrajza                   1910

Térbe emelkedő forma                                                                  1910

A henger szerkezete, árnyékvetése                                               1910

Szabad feldolgozás                                                                        1910

A gömb tónusos rajza, festése                                                      1910

Alma, hagyma, egyéb gömbszerű gyümölcs-termés rajza, festése 1910

A síkból a térbe elmelkedő forma. Szabad feldolgozás             1910

Kis üvegek rajza                                                                            1910

Egyéb forgástestek rajza                                                               1910

Csíkkompozíciók                                                                          1911

Kompozíciós játékok (Lásd 6.o)                                                  1911

Motívumgyűjtés szabad kompozíciókhoz                                  1911

Szabad kompozíciók                                                                     1911

Statika és dinamika                                                                       1911

Térábrázolási rendszerek (Lásd 5.o)                                            1911

Egy vázlat kidolgozása                                                                 1911

Tér és idő feldolgozása                                                                 1911

Befejezés                                                                                        1911

Mitologikus terek építése                                                             1911

Befejezés                                                                                        1911

Természetes és mesterséges formák 1.                                         1911

Természetes és mesterséges formák 2.                                         1911

Természetes és mesterséges formák 3.                                         1911

A tanulmányok feldolgozása tematikus munkán                       1911

Vonal, folt, szín                                                                             1911

Egy kiválasztott mítosz feldolgozása Ismerkedés, vázlatok      1911

Résztanulmányok                                                                          1911

Kidolgozás                                                                                     1912

Kidolgozás                                                                                     1912

Változatok 1                                                                                  1912

Változatok 2-3-4 Mestermunkák elkészítése                              1912

1.11 6. Évfolyam 12-13 évesek                                                             1912

Szín-világ 1.                                                                                   1912

Szín-világ 2.                                                                                   1912

Szín-világ 3.                                                                                   1912

Szín-világ 4.                                                                                   1912

Szín-világ 5.                                                                                   1912

Szín-világ 6.                                                                                   1912

Szín-világ 7.                                                                                   1912

Spirál és hullám1.                                                                          1912

Spirál és hullám2.                                                                          1912

Spirál és hullám3.                                                                          1912

Spirál és hullám 4.                                                                         1912

A tanulmányok feldolgozása                                                        1912

A tanulmányok feldolgozása 2.                                                   1912

Feldolgozás 3.                                                                                1912

Drapéria a művészetben                                                                1912

Emberi alak és drapéria                                                                 1913

Mozdulat tanulmányok                                                                1913

Életképek                                                                                       1913

Életképek2.                                                                                    1913

Életképek 3.                                                                                   1913

Mondák, eposzok Vázlatok                                                       1913

Kivitelezés                                                                                     1913

Kivitelezés                                                                                     1913

Kivitelezés                                                                                     1913

Elforduló kocka                                                                            1913

Hasábok                                                                                         1913

Egyéb mértani testek                                                                     1913

Mértani testek tónusos rajza                                                         1913

Épület rajzok                                                                                 1913

Épületek festése                                                                             1913

Épületek feldolgozása                                                                   1913

Épületek feldolgozása                                                                   1913

Mestermunka                                                                                 1913

1.12 7. évfolyam                                                                                   1913

Mértani testek vonalrajza                                                             1913

Axonometria 1.                                                                              1913

Axonometria 2.                                                                              1913

Rekonstrukció                                                                               1913

Centrális perspektíva                                                                    1913

Két távpontos perspektíva                                                            1913

Perspektív szerkesztés 1.                                                              1914

Perspektív szerkesztés 2.                                                              1914

Árnyékszerkesztés 1.                                                                     1914

Árnyékszerkesztés 2.                                                                     1914

Drapériák, egyszerű csendéletek                                                  1914

Drapériák, egyszerű csendéletek 1.                                              1914

Drapériák, egyszerű csendéletek 2.                                              1914

Drapériák, egyszerű csendéletek 3.                                              1914

A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a romantika 1.        1914

A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a romantika 2.        1914

A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a romantika 3.        1914

A műfajok születése Portré1.                                                       1914

A műfajok születése Csendélet 2.                                                1914

A műfajok születése 3. Tájkép                                                     1914

Falak. Tanulmányrajz                                                                   1914

Falak feldolgozás 1.                                                                      1914

Feldolgozás 2.                                                                                1914

Illusztráció a falak témájára                                                          1914

Műszaki tárgyak tanulmányrajza                                                 1914

Abszurd tárgyak Tanulmányrajzok.1.                                         1914

Abszurd tárgyak Makettezés 2.                                                    1914

Abszurd tárgyak Makettezés 3.                                                    1914

Abszurd tárgyak 4. – 5. Csomagolás, marketing terv.                1914

Mestermunka                                                                                 1914

1.13 8. évfolyam                                                                                   1914

Csendélet rajz 1.                                                                            1914

Csendélet rajz 2.                                                                            1914

Csendélet rajz 3.                                                                            1914

A portré 1.                                                                                      1915

A portré 2.                                                                                      1915

A portré 3.                                                                                      1915

A portré 4.                                                                                      1915

Az emberi alak 1.                                                                           1915

Az emberi alak 2.                                                                           1915

Az emberi alak 3.                                                                           1915

Az emberi alak 4.                                                                           1915

Alak belső térben                                                                          1915

Játék a műalkotással 1. Impresszionizmus, (összevetések) 1915

Játék a műalkotással 2. századelő, (összevetések)                  1915

Játék a műalkotással 3. törzsi kultúrák, (összevetések)       1915

Játék a műalkotással 4. fauve, (összevetések)                          1915

Játék a műalkotással 5. a XX. sz.-i izmusok, (összevetések) 1915

Játék a műalkotással 6. avantgarde, Kubizmus (összevetések) 1915

Játék a műalkotással 7. Absztrakció                                            1915

Játék a műalkotással 8. Szürrealizmus                                         1915

Montázstechnika                                                                           1915

Szürrealista film                                                                            1915

Kellékek elkészítése                                                                      1915

Forgatás                                                                                          1915

Játék a műalkotással 8. neoavantgarde (összevetések)         1915

Szintézis – Mestermunka                                                              1915

1.14 Művészeti iskolai tanmenet előkészítős évfolyamokkalALAPOZ/MUVESZIS/tanmenetelokeszitos.doc        1917

Előkészítő                                                                                                                    1918

1.15 Előkészítő 1. évfolyam                                                                  1918

Honnan jöttünk?                                                                                                           1918

Mi történt az óvodában?                                                                                               1919

Állatok mintázása                                                                                                          1919

Bábkészítés – bábjátszás                                                                                                1919

Mit készítettünk az óvodában?…………………………………………………………………….. 1919

Firkák                                                                                                                             1920

Nonfiguratív firkák……………………………………………………………………………………….. 1920

Gyermekrajzok…………………………………………………………………………………………….. 1920

Történet rajza……………………………………………………………………………………………….. 1920

Firkák szabadon………………………………………………………………………………………….. 1920

Érzelmeket hordozó firkák…………………………………………………………………………… 1920

Érzelmeket hordozó firkák egyszerűbben:…………………………………………………… 1920

Folt firkák……………………………………………………………………………………………………… 1920

Figuratív rajzok, festmények………………………………………………………………………… 1920

A kóró és a kismadár                                                                                                    1920

A kóró és a kismadár rajz forgó                                                                                  1920

Élményrajz ( Vagy illusztráció)                                                                                    1920

Mese illusztrálása a térbeli problémák feldolgozása                                                   1920

Játék az arcunkkal                                                                                                        1920

Tematikus mintázás az előző óra arcmásaiból kiindulva. Egész alakos kompozíciók 1920

A bohóc                                                                                                                          1920

A betlehemi történet                                                                                                      1921

Karácsonyi üdvözlőlapok                                                                                             1921

Karácsonyi ajándékkészítés                                                                                          1921

A színek világának felfedezése                                                                                     1921

Jégvirágok, hópihék.                                                                                                     1921

Illusztrációs munka                                                                                                       1921

Mesekígyó                                                                                                                      1921

Plasztikai feldolgozás                                                                                                    1922

Farsangi jelmezek terve                                                                                                1922

Farsang                                                                                                                          1922

Utassy József tavaszi verseinek illusztrálása Vázlatok                                               1922

Kivitelezés                                                                                                                       1922

Kiállítás, múzeumlátogatás                                                                                           1922

Múzeum vagy kiállítás közös látogatása. Lehetőség szerint néprajzi anyag megtekintése (tájház, népi eszközök, viseletek                                                                                                         1922

A kiállítás képei                                                                                                             1922

1.16 Előkészítő 2. évfolyam                                                                  1922

Az előző évi ismeret felmérése                                                                                      1922

Épület rajzok                                                                                                                 1922

Épülettervezés                                                                                                                1922

Az utca                                                                                                                           1922

Az utca                                                                                                                           1923

Kiss Anna: Hírességek                                                                                                  1923

A szerkezet felfedezése                                                                                                  1923

Meseillusztráció készítés: leporelló – kollektív munkával                                           1923

Portré és alakrajz                                                                                                          1923

Szüleim portréja (alapvető arányokra figyelemmel)                                                  1923

Többalakos kompozíció alkotása (karácsonyi ünnepkör)                                         1923

A kompozíció befejezése                                                                                               1923

Ajándékkészítés                                                                                                             1923

Előtér, középtér, háttér                                                                                                 1924

Tájkép, a lépték                                                                                                             1924

Kontrasztok                                                                                                                   1924

Hideg – meleg színek                                                                                                      1924

Színes élménybeszámoló                                                                                               1924

Maszkok                                                                                                                         1924

Színdominó                                                                                                                    1924

Táj – színkép                                                                                                                  1925

Játsszuk el a képet!                                                                                                        1925

Válasszatok ki egy sokalakos festményt, álljatok be az egyes szereplők helyére, 1925

játsszátok tovább a jelenetet, majd fessétek meg a játék egyik részletét! Rajzfilmet, képregényt is tervezhettek!………………………………………………………………………………………………… 1925

A történet feldolgozása bábjátékkal                                                                            1925

Ez a divat                                                                                                                       1925

Az osztály élete                                                                                                               1925

Emblématerv                                                                                                                 1925

Tovább pedig műhelyelőkészítők.                                                                                1925

Alapfok                                                                                                                           1925

1.17 1.évfolyam                                                                                    1925

Ismerkedés a tanulókkal. Rajz-festés                                                                          1925

Ismerkedés a tanulókkal (Mintázás)                                                                            1926

Élménykifejezés                                                                                                             1926

A kert ( Erdő, vízpart, stb)                                                                                           1926

A szoba                                                                                                                           1926

Színezzük át a gyűjteményünket!                                                                                1926

Tárgy-növény együttesek ( sikban)                                                                              1926

Tárgy-növény együttesek térben.                                                                                 1927

Kik vagyunk? Portré.                                                                                                   1927

Kik vagyunk? Egész alakos ábrázolás                                                                         1927

Egy történet képe(i)                                                                                                       1927

Egy történet képei                                                                                                         1927

Karácsony                                                                                                                      1927

Karácsonyi ajándékok                                                                                                  1927

A kóró és a kismadár, közös festés                                                                              1927

A kóró és a kismadár……………………………………………………………………………………. 1927

A kóró és a kismadár továbbrajzolása ( forgó rajz)                                                   1927

Írásjelek……………………………………………………………………………………………………….. 1928

Képzeletünk képei. Foltbalátásos festés. Lásd 5.o                                                      1928

Képzeletünk képei Frottázs                                                                                          1928

Képzeletünk képei dombormű                                                                                     1928

Mesét ábrázolunk (vázlatok)                                                                                        1928

Mesét ábrázolunk (kidolgozás)                                                                                     1928

Tündér Szép Ilona ( vagy más mese)                                                                           1928

A kép kidolgozása                                                                                                         1928

Műhelyelőkészítő Színes monotípia                                                                              1928

Műhelyelőkészítő Batik I.                                                                                             1928

Műhelyelőkészítő Batik II.                                                                                            1928

Műhelyelőkészítő Fekete linó                                                                                        1928

Műhelyelőkészítő Három dúcos szines linó                                                                 1928

Épület rajzok külső térben.                                                                                          1928

Épület plasztikák                                                                                                           1928

Május-Június ( 4 foglalkozás)                                                                                       1929

1.18 2. évfolyam                                                                                   1929

Ártéri fák rajza, festése ( vagy egyéb liget, facsoport)                                               1929

Az ártéri liget növényei                                                                                                 1929

Az ártéri liget madarai, állatai.                                                                                     1929

Bokrok között.                                                                                                               1929

Fehérlófia, vagy más, életfa – mese (Óriásbab, stb)                                                    1929

A mese illusztrálása epikus jellegű rajzban, festményen.                                           1929

A vízpart növényei, állatai                                                                                            1929

Látogatás a lovardában (vagy ló megtekintése másutt)                                             1929

A mítoszok, legendák állatai                                                                                         1929

Egy mese illusztrálása                                                                                                   1930

A dombormű befejezése                                                                                               1930

Karácsonyra készülünk. Vázlatok                                                                               1930

Mézeskalácsformák tervezése, kivitelezése                                                                  1930

Karácsonyi díszek szalmából                                                                                        1930

Portré sorozat ( lásd 5. o.)                                                                                             1930

Maszk készítés                                                                                                               1930

Egy színpadi játék                                                                                                         1931

A játék video felvétele                                                                                                   1931

Forma, tér, szerkezet                                                                                                     1931

Megrajzolt szerkezetek                                                                                                 1931

Képzelt gépek                                                                                                                 1931

Műhelyelőkészítő Batik                                                                                                 1931

Műhelyelőkészítő Rézkarc                                                                                            1931

Műhelyelőkészítő Fekete linó                                                                                        1931

Műhelyelőkészítő Fekete linó                                                                                        1931

Műhelyelőkészítő Színes linó négy dúcról                                                                   1931

Műhelyelőkészítő Színes linó négy dúcról                                                                  1931

Műhelyelőkészítő Szobrászat                                                                                        1931

Műhelyelőkészítő Szobrászat                                                                                        1931

Műhelyelőkészítő Tűzzománc                                                                                      1931

Műhelyelőkészítő Festőműhely                                                                                     1931

Mestermunka vázolása-kivitelezése                                                                             1931

1.19 3. évfolyam                                                                                   1931

A térben mozgó pont, papírcsíkok tanulmányrajza                                                   1931

A henger szerkezete, árnyékvetése                                                                              1931

Szabad feldolgozás                                                                                                        1931

A gömb tónusos rajza, festése                                                                                      1931

Alma, hagyma, egyéb gömbszerű gyümölcs-termés rajza, festése                            1931

A síkból a térbe elmelkedő forma. Szabad feldolgozás                                              1931

Kis üvegek rajza                                                                                                            1932

Egyéb forgástestek rajza                                                                                              1932

Csíkkompozíciók                                                                                                           1932

Kompozíciós játékok (Lásd 6.o)                                                                                   1932

Motívumgyűjtés szabad kompozíciókhoz                                                                    1932

Szabad kompozíciók                                                                                                     1932

Statika és dinamika                                                                                                       1932

Térábrázolási rendszerek (Lásd 5.o)                                                                           1932

Egy vázlat kidolgozása                                                                                                  1932

Tér és idő feldolgozása                                                                                                  1932

Befejezés                                                                                                                         1932

Mitologikus terek építése                                                                                              1932

Befejezés                                                                                                                         1932

Természetes és mesterséges formák 1.                                                                         1932

Természetes és mesterséges formák 2.                                                                         1932

Természetes és mesterséges formák 3.                                                                         1932

A tanulmányok feldolgozása tematikus munkán                                                       1932

Vonal, folt, szín                                                                                                              1932

Egy kiválasztott mítosz feldolgozása Ismerkedés, vázlatok                                       1932

Résztanulmányok                                                                                                          1933

Kidolgozás                                                                                                                      1933

Kidolgozás                                                                                                                      1933

Változatok 1                                                                                                                   1933

Változatok 2-3-4 Mestermunkák elkészítése                                                               1933

1.20 4. évfolyam                                                                                   1933

Szín-világ 1.                                                                                                                    1933

Szín-világ 2.                                                                                                                    1933

Szín-világ 3.                                                                                                                    1933

Szín-világ 4.                                                                                                                    1933

Szín-világ 5.                                                                                                                    1933

Szín-világ 6.                                                                                                                    1933

Szín-világ 7.                                                                                                                    1933

Spirál és hullám1.                                                                                                          1933

Spirál és hullám2.                                                                                                          1933

Spirál és hullám3.                                                                                                          1933

Spirál és hullám 4.                                                                                                         1933

A tanulmányok feldolgozása                                                                                        1933

A tanulmányok feldolgozása 2