Olvasmányok

Olvasmányok

Különösen fontos olvasmányélmények. A hivatkozások életművekhez, művekhez, szemelvényekre, vagy jegyzetekbe visznek. ( Arany, Ady és más közismertek műveire nem vezetnek linkek,  csak kevéssé ismert munkáikra.) Gondolkodtam kicsit, szabad-e ilyet tenni, egységes szövegtestekből szemelvényeket kiszakítani, de talán meghozhatja az olvasási kedvet. A kiadóktól minden esetben engedélyt kértem. Válasz persze többnyire nem érkezett, de a “hallgatás beleegyezés”. Nem hinném, hogy sértené üzleti érdekeiket. A lista erősen hiányos ( Főleg a költőké, meg a tudományos irodalomé, ami gyakorlatilag hiányzik.), minden alkalommal rájövök fontos szerzők hiányára, majd lassan pótolgatom. Felsorolom néhány gyermekkori, ifjúkori olvasmány élményemet is. ( Kedvenc költők egyes, nem túl PC nőverseitől, mások hasonló – nacionálékat érintő megnyilatkozásaitól persze tekintsünk el, akkoriban más világ volt. Hasonlóképp tekintsünk el néhány író családi életétől, mozgalmi szerepvállalásaitól, vagy pl. besúgó tevékenységétől. Egyik ok miatt sem vettem ki senkit a listából. ) Szerencsére egyre több az ingyen letölthető PDF formátumú szöveg. Fizetős oldalakon persze nyilván majdnem minden elérhető már. Egyéb olvasmányok: Könyveink. (Tízegynéhány évvel ezelőtti lista. Nem tévesztendő össze az “Eladó könyveink” fájllal, amit már töröltem ugyan, de tárolt változata még fenn van a neten.!!! Hasonlóképp töröltem a könyveink fájlt, érdeklődés esetén mindkettőt meg tudom küldeni.) Szakmai ( Pedagógia, lélektan) olvasmányaimat lásd: Vázlatok az iskoláról, irodalomjegyzék. ( Sajnos ezt sem frissítem naprakészre. )Néhány kihagyhatatlan “szakírót” azért ide is betettem.

 

Abe Kobo: A negyedik jégkorszak.

Ady Endre.

                            Prózai művei

Alex Comfort: A szex öröme

Ancsel Éva

André Lang: Szenvedélyes élet. Madame de Staél: (” „A mi feladatunk: szép ruhába öltöztetni eszméinket.”  Elgondolkodtató) /

Arany János.

                          Hátrahagyott iratai és levelezése.

Asimov

Babits Mihály Összegyűjtött versei.    Levelezése 1919-1921   

Balassi Bálint

Baltasar Gracián: Az életbölcsesség kézikönyve. Élt: 1601-1659. Politikával foglalkozóknak kötelező olvasmány.

Bánffy Miklós: Erdélyi Történet

Bari Károly 

Benedek Elek Édes anyaföldem

Benjamin Franklin  Franklin ​Benjámin önéletrajza

Bereményi Géza-Cseh Tamás 

Bradbury

Bucay Jorge

Buda Béla. Pl.: A közvetlen emberi kommunikáció

Buda Béla: A szexualitás modern elmélete. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974. Második kiadás. Egy részlet itt olvasható a bevezetésből: https://mandadb.hu/dokumentum/465636/szexualits.pdf

Buda Ferenc 

Bulgakov Mihail

Cicero Marcus Tullius. Hogyan nyerjük meg a választásokat?

                    Levelezései

Cook ( Utazások a világ körül) Róla: A tabu születése1 (Előleg egy fogalomtörténeti elemzésből) Bakró- Nagy Marianne.

Comenius Pl.:  A világ útvesztője és a szív paradicsoma

Dömötör Ákos: Az Orbis Pictus keletkezése.

Csalog Zsolt. Parasztregény

Csányi Vilmos Hiedelmeink / Tóth Balázs-Csányi Vilmos: Íme az ember

Csáth Géza

Csengey Dénes

Csokonai Vitéz Mihály

Csoóri Sándor Karácsonyi beszélgetés Alföldy Jenővel 

Arcanum kézikönyvtár. Kristó Nagy István: Csoóri Sándor.

Levél Gregory Corso amerikai költőnek

Danilo Kis   Radics Viktória„Ütött-kopott történelmi kofferünk”Danilo Kiš visszahívása.

Darwin  illetve: Egy természettudós utazásai

De Coster: Thyl Ulenspiegel    Onagy Zoltán: De Coster – a flamand forradalmár.

Debreceni Tibor Visszanéztem. Academia Lidi et Artis. Budapest. 2006.

 Defoe

Dékány András

Déry Tibor https://epa.oszk.hu/00000/00022/00251/07500.htm

Dosztojevszkij: A félkegyelmű. . Egy játékos naplója

Douglas Adams: Galaxis utikalauz stopposoknak,

Dsida Jenő

Sok más verse mellett ajánlom elolvasni a Krisztust és a Psalmus Hungaricust. Mindkettő kísérlet az elmondhatatlan elmondására. Az első fájdalmas szelíd jelzés. A második egy mélységből felszakadó jajkiáltás.(Ezt majd jobban át kell gondolni.)  Disdáról lásd még: Marosi Ildikó: Felejtsd el arcom romló földi mását. Beszélgetés Imbery Melindával, a költő özvegyével. Dsidáról még sok mindent lenne jó ideírni, egyelőre csak egy kis adalékot szellemi táptalajához: Kuncz Aladár: Fekete kolostor.

Esterházy Péter

Dylan Thomas

Elek István ( Pl.: Az elfogultságok kertjéből ) Elek Istvánról. A jobbközép mint politikai közösség. Kiss Balázs

Egon Friedell: Az újkori kultúra története (Hogy az alább következő Hannah Arendtnek legyen egy publicisztikai ellensúlya.) A francia forradalom története

Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig.

Eörsi István

Eötvös József:  Kultúra és nevelés

               Magyarország 1514-ben.

Erasmus Rotterdami A fecsegő és a bölcs

                 A mennyből kizárt Gyula pápa

Erdős Virág. Én vétkem. Márciusi kesergő

Farkas Árpád

Fekete István

Fetter György: Egy gazember gyermekkora

Fülep Lajos. Mit mond a szemtanú? ( Illyés Gyula útijegyzeteihez.) Fülep Lajos lap

 

Gerard Durell. Családom és egyéb állatfajták.

Germanus Gyula 

Ginsberg

Gombrowitz: Ferdydurke  Varga Zoltán: Gombrowitz: A szerepjátszás kamaszregénye.

Gorkij: Mesék Itáliáról

Graves Robert: Isten hozzád Anglia ( katonaélmények)

iskolai élmények.

Gregory Corso 

Corso a Terebessen

Györe Balázs: Barátaim, akik besúgók is voltak.

Haavikko (Vaskor) Csak a Hosszúéletű Harald van fenn a neten. Balogh László: Vaskor: Haavikko újramesélt Kalevalája.

Hadas Miklós ( A modern férfi születése és sok más. Mi a magyar?

Mi a magyar most? Hadas Miklós & Soharóza

Hajnóczi Péter

Hankiss Elemér Kötéltánc

Hannah Arendt: A forradalom. Jegyzetek

Hasek Dekameron

Heine ( Útirajzok)

Heller Ágnes ( Néhány részlet a Reneszánsz emberből, plusz a “szeresd felebarátodat…” )

Nagyon jó volt olvasni a Reneszánsz embert, de hallgattassék meg egy másik fél is a második kiadásáról. Kiss Viktor: A Reneszánsz ember kétszer.

Hrabal Sörgyári capriccio

Humbold Alexander. Humboldról: Molnár Csaba: A világ legnagyszerűbb tudósa 200 éve felismerte a klímaváltozást, csak mindenki bagózott rá

Ibn Battuta

Sajnos más arab utazóktól csak részleteket olvastam. Pl.:

Abu-Hámid al-Garnáti: Nyugat országairól szóló világos beszámoló, A szívek ajándéka

Ilja Ilf Jevgenyij Petrov

Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról

Pusztulás. Úti jegyzetek

Jack London

James Herriot

Jókai Mór Pl: Válogatott elbeszélései

Jean Paul Sartre

Jónás Tamás

            Kiút. Youtube.

József Attila Összes versei  

             Szabad ötletek jegyzéke

Kahil Gibrantól a Próféta

Kalevala Rácz István

Karinthy Frigyes

            Idomított világ 

Kassák Lajos: Egy ember élete

Keresztúry Tibor

Kerouac, de olvassuk mellé a lányát is. Jan Kerouac: Gázos Bébi

Kiss Anna, plusz: Kiss Anna https://docplayer.hu/25833840-Tartalom-centrum-kiss-anna.html

Kiss Judit Ágnes

Kiss Noémi Zoé

          Riport. ( Takács Márton) 

Egyszer lecsesztek, hogy mindig én akarom adni a gólpasszt.

Koestler Sötétség délben

Kolozs Pál: Utazás Detektíviába

Konrád György Áramló leltár

Konrad Lorenz A civilizált emberiség nyolc halálos bűne

Kós Károly Székely Zsolt: Kiadatlan Kós Károly levelek.

Kosztolányi Dezső.

  Kosztolányi Dezső: Marcus Aurelius

Körmendi Lajos

Krúdy Gyula

Kukorelly Endre

A felhő, a felleg és a fodor. A Dór állam. Lil(l)a legyező.  A  kortárs irodalom helyzete az oktatásban

Kundera

Ladik Katalin Fűketrec, Bestiárium

Laing R D

Leonardo da Vinci válogatott írásai

A festészetről. Első fejezet.

Machiavelli A fejedelem

Mán Várhegyi Réka

Mándy Iván

Marcus Aurelius. Részletek az Elmélkedésekből:

   Elmélkedések Teljes könyv

Egy adalék az elmélkedésekhez. UTÓSZÓ AZ ELMÉLKEDÉSEKHEZ. ÍRTA SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY.

Markis Simon: Rotterdami Erasmus.  MEK. Rotterdami Erasmus: Beszélgetések.

Marquez

Mérő László: Emberi matek. + Mindset pszichológia. Tag archívumok: Mérő László

Mészöly Miklós P.: Saulus.

Milne

Moldovától a Ferencvárosi koktél, meg a vasút. Az  Arrivederci Budapest (Tréfli kút.)  kötelező politikaelméleti olvasmány mindenkinek. Meg persze a Brian élete is kötelező megnézendő.

Momo Kapor ( Tisztviselő-galaxis)”A tisztviselő-galaxis régi törvénye, hogy ott tartják a legtöbb értekezletet, ahol a legkevesebbet dolgoznak.”

                           A kávé

Müller Péter  Sziámi

Nádas Péter

Nádasdy Ádám

Nagy Lajos

Nagy László

Egyéb versek.

Nehru

Odeschalchi Sándor

Pál Tamás Igazlátó nap

Páral: Harc a bestiával

Parászka Boróka

Parkinson N C

Peter Sagan: Az én világom. Scolar, 2019.

Petőfi Sándor MEK: Összes költeményei.

Összes prózai műve és levelezése

Petri György

Pilinszky János

Poe Edgar Allan

Polcz Alaine Kit siratok? Mit siratok?

Rákosi Jenő: Emlékezések.

Rakovszky Zsuzsa

Ráth-Végh István

Rejtő Jenő Sírfelirata

Reményi József – Tarján Tamás. Mindent hét lapra.Gombkötők felelnek.

Saint- Exupery ( Éjszakai repülés, Kis herceg)

Sartre Jean Paul

Seneca leveleiből

Shakespeare: A vihar. Prospero búcsúja.

Sienkiewicz

Sinka István

Spiró György ( Az X-ek / Fogság

Stanislaw Lem

Steinbeck ( Csatangolások Charleyval)

Stendhal: A szerelemről

Susan Sontag

Sütő András (Pl. Anyám könnyű álmot ígér

Sven Hedin. Tanulságul. Hogyan gondolkodott az 1920-as években a világ sorsán kétségbeesett svéd etnográfus-geográfus arisztokrata,  aki később Hitler híve lett. Milyen tévutakra vezetheti a vágy vezérelt gondolkodás az élet bizonyos területein komoly teljesítményekre képes tudóst, ha nincsenek hasonló mélységű társadalomtudományi ismeretei. ( Az ellenoldalon pedig legyen ott a kiváló klasszika filológus George Derwent Thomson, aki Mao Ce Tung híve lett.)  https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sven_Hedin?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=sc 

Swift

Szakolczay Lajos: Bulányi

Szávai Géza ( Nem rokon)

Szávai Katalin válogatás

Szávai Katalin: Scales Like Diamonds

Szávai Katalin: Népfőiskola

Szécsi Margit

Szemere Bertalan: Utazások külföldön

Szerb Antal

Szimonidesz Lajostól a világ vallásai

Sztrugackij

Takács Dániel ( Richard David Precht: Egy közéleti filozófus.)

Takács Géza: Egy Iskola problémái.  ( Iskolapróza  és még sok más)

Tamás Gáspár Miklós

Tamási Áron.  A Magyar Elektronikus könyvtárban sok minden fent van, csak egy olyan részletet teszek ide, amit minden pedagógusnak ismernie kellene. Ábel Amerikában.

Táncsics Mihály ( Életpályám)

Tar Sándor

Thomas Mann

Tisza Kata

Tisza Kata: A sírást nem lehet megúszni. Beszélgetés  Lázár Fruzsinával.

Tolsztoj Lev

Tóth Olivér

Ungváry Krisztián

Updike

Utassy József

Vermes Géza. Minden Jézus könyvét olvastam. A Zsidó Jézus

Verne

Victor Hugó ( Rajnai utazás)

Vidocq

Villon

Winkler Róbert

Voltaire

Vonnegut

Vörösmarty Mihály

Weöres Sándor

Zalán Tibor Ének pohárért Zalán Tibor – Seregély István

Závada Pál. Jadviga Párnája

Zrínyi Miklós

Zweig: Fouche ( Illés Béla: egy rendőrminiszter élete)

És néhány szöveg a legvégéről. Csak azok olvassák el, akiknek már elkerülhetetlen a szembenézés. A vég.