Olvasmányok

Olvasmányok

Különösen fontos olvasmányélmények. A hivatkozások életművekhez, művekhez, szemelvényekre, vagy jegyzetekbe visznek. ( Arany, Ady és más közismertek műveire nem vezetnek linkek,  csak kevéssé ismert munkáikra.) Gondolkodtam kicsit, szabad-e ilyet tenni, egységes szövegtestekből szemelvényeket kiszakítani, de talán meghozhatja az olvasási kedvet. A kiadóktól minden esetben engedélyt kértem. Válasz persze többnyire nem érkezett, de a “hallgatás beleegyezés”. Nem hinném, hogy sértené üzleti érdekeiket. A lista erősen hiányos ( Főleg a költőké, meg a tudományos irodalomé, ami gyakorlatilag hiányzik.), minden alkalommal rájövök fontos szerzők hiányára, majd lassan pótolgatom. Felsorolom néhány gyermekkori, ifjúkori olvasmány élményemet is. ( Kedvenc költők egyes, nem túl PC nőverseitől, mások hasonló nacionálékat érintő megnyilatkozásaitól persze tekintsünk el, akkoriban más világ volt. Hasonlóképp tekintsünk el néhány író családi életétől, vagy pl. besúgó tevékenységétől. Egyik ok miatt sem vettem ki senkit a listából. ) Szerencsére egyre több az ingyen letölthető PDF formátumú szöveg. Fizetős oldalakon persze nyilván majdnem minden elérhető már. Egyéb olvasmányok: Könyveink. (Tízegynéhány évvel ezelőtti lista. Nem tévesztendő össze az “Eladó könyveink” fájllal!!!!) Szakmai ( Pedagógia, lélektan) olvasmányaimat lásd: Vázlatok az iskoláról, irodalomjegyzék. Néhány kihagyhatatlan “szakírót” azért ide is betettem.

 

Abe Kobo: A negyedik jégkorszak.

Ady Endre.

                            Prózai művei

Alex Comfort: A szex öröme

Ancsel Éva

André Lang: Szenvedélyes élet. Madame de Staél: (” „A mi feladatunk: szép ruhába öltöztetni eszméinket.”  Elgondolkodtató) /

Arany János.

                          Hátrahagyott iratai és levelezése.

Asimov

Babits Mihály Összegyűjtött versei.    Levelezése 1919-1921   

Balassi Bálint

Bánffy Miklós: Erdélyi Történet

Bari Károly 

Benedek Elek Édes anyaföldem

Benjamin Franklin  Franklin ​Benjámin önéletrajza

Bereményi Géza-Cseh Tamás 

Bradbury

Bucay Jorge

Buda Béla. Pl.: A közvetlen emberi kommunikáció

Buda Ferenc 

Bulgakov Mihail

Cicero Marcus Tullius. Hogyan nyerjük meg a választásokat?

                    Levelezései

Cook ( Utazások a világ körül) Róla: A tabu születése1 (Előleg egy fogalomtörténeti elemzésből) Bakró- Nagy Marianne.

Comenius Pl.:  A világ útvesztője és a szív paradicsoma

Dömötör Ákos: Az Orbis Pictus keletkezése.

Csalog Zsolt. Parasztregény

Csányi Vilmos Hiedelmeink / Tóth Balázs-Csányi Vilmos: Íme az ember

Csáth Géza

Csengey Dénes

Csokonai Vitéz Mihály

Csoóri Sándor Karácsonyi beszélgetés Alföldy Jenővel 

Arcanum kézikönyvtár. Kristó Nagy István: Csoóri Sándor.

Levél Gregory Corso amerikai költőnek

Danilo Kis   Radics Viktória„Ütött-kopott történelmi kofferünk”Danilo Kiš visszahívása.

Darwin  illetve: Egy természettudós utazásai

De Coster: Thyl Ulenspiegel    Onagy Zoltán: De Coster – a flamand forradalmár.

Debreceni Tibor Visszanéztem. Academia Lidi et Artis. Budapest. 2006.

 Defoe

Dékány András

Déry Tibor https://epa.oszk.hu/00000/00022/00251/07500.htm

Dosztojevszkij: A félkegyelmű. . Egy játékos naplója

Douglas Adams: Galaxis utikalauz stopposoknak,

Dsida Jenő

Esterházy Péter

Dylan Thomas

Elek István ( Pl.: Az elfogultságok kertjéből ) Elek Istvánról. A jobbközép mint politikai közösség. Kiss Balázs

Egon Friedell: Az újkori kultúra története (Hogy az alább következő Hannah Arendtnek legyen egy publicisztikai ellensúlya.) A francia forradalom története

Eörsi István

Eötvös József:  Kultúra és nevelés

               Magyarország 1514-ben.

Erasmus Rotterdami A fecsegő és a bölcs

                 A mennyből kizárt Gyula pápa

Erdős Virág. Én vétkem. Márciusi kesergő

Farkas Árpád

Fekete István

Fetter György: Egy gazember gyermekkora

Fülep Lajos. Mit mond a szemtanú? ( Illyés Gyula útijegyzeteihez.) Fülep Lajos lap

 

Gerard Durell. Családom és egyéb állatfajták.

Germanus Gyula 

Ginsberg

Gombrowitz: Ferdydurke  Varga Zoltán: Gombrowitz: A szerepjátszás kamaszregénye.

Gorkij: Mesék Itáliáról

Graves Robert: Isten hozzád Anglia ( katonaélmények)

iskolai élmények.

Gregory Corso 

Corso a Terebessen

Györe Balázs: Barátaim, akik besúgók is voltak.

Haavikko (Vaskor) Csak a Hosszúéletű Harald van fenn a neten. Balogh László: Vaskor: Haavikko újramesélt Kalevalája.

Hadas Miklós ( A modern férfi születése és sok más. Mi a magyar?

Hajnóczi Péter

Hankiss Elemér Kötéltánc

Hannah Arendt: A forradalom. Jegyzetek

Hasek Dekameron

Heine ( Útirajzok)

Heller Ágnes ( Néhány részlet a Reneszánsz emberből. )

Részlet a Reneszánsz emberből. A moralista és a politikus.

               Szeresd felebarátodat!

Nagyon jó volt olvasni a Reneszánsz embert, de hallgattassék meg egy másik fél is a második kiadásáról. Kiss Viktor: A Reneszánsz ember kétszer.

Hrabal Sörgyári capriccio

Humbold Alexander. Humboldról: Molnár Csaba: A világ legnagyszerűbb tudósa 200 éve felismerte a klímaváltozást, csak mindenki bagózott rá

Ibn Battuta

Sajnos más arab utazóktól csak részleteket olvastam. Pl.:

Abu-Hámid al-Garnáti: Nyugat országairól szóló világos beszámoló, A szívek ajándéka

Ilja Ilf Jevgenyij Petrov

Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról

Pusztulás. Úti jegyzetek

Jack London

James Herriot

Jókai Mór Pl: Válogatott elbeszélései

Jean Paul Sartre

Jónás Tamás

                       Kiút. Youtube.

József Attila Összes versei  

                                   Szabad ötletek jegyzéke

Kahil Gibrantól a Próféta

Kalevala Rácz István

Karinthy Frigyes

                                     Idomított világ 

Kassák Lajos: Egy ember élete

Keresztúry Tibor

Kerouac, de olvassuk mellé a lányát is. Jan Kerouac: Gázos Bébi

Kiss Anna, plusz: Kiss Anna https://docplayer.hu/25833840-Tartalom-centrum-kiss-anna.html

Kiss Judit Ágnes

Kiss Noémi Zoé

    Riport. ( Takács Márton) 

Egyszer lecsesztek, hogy mindig én akarom adni a gólpasszt

Koestler Sötétség délben

Kolozs Pál: Utazás Detektíviába

Konrád György Áramló leltár

Konrad Lorenz A civilizált emberiség nyolc halálos bűne

Kós Károly Székely Zsolt: Kiadatlan Kós Károly levelek.

Kosztolányi Dezső.

  Kosztolányi Dezső: Marcus Aurelius

Körmendi Lajos

Krúdy Gyula

Kukorelly Endre

A felhő, a felleg és a fodor. A Dór állam. Lil(l)a legyező.  A  kortárs irodalom helyzete az oktatásban

Kundera

Ladik Katalin Fűketrec, Bestiárium

Laing R D

Leonardo da Vinci válogatott írásai

A festészetről. Első fejezet.

Machiavelli A fejedelem

Mán Várhegyi Réka

Mándy Iván

Marcus Aurelius. Részletek az Elmélkedésekből:

   Elmélkedések Teljes könyv

Egy adalék az elmélkedésekhez. UTÓSZÓ AZ ELMÉLKEDÉSEKHEZ. ÍRTA SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY.

Markis Simon: Rotterdami Erasmus.  MEK. Rotterdami Erasmus: Beszélgetések.

Marquez

Mérő László: Emberi matek. + Mindset pszichológia. Tag archívumok: Mérő László

Mészöly Miklós P.: Saulus.

Milne

Moldovától a Ferencvárosi koktél, meg a vasút. Az  Arrivederci Budapest (Tréfli kút.)  kötelező politikaelméleti olvasmány mindenkinek. Meg persze a Brian élete is kötelező megnézendő.

Momo Kapor ( Tisztviselő-galaxis)”A tisztviselő-galaxis régi törvénye, hogy ott tartják a legtöbb értekezletet, ahol a legkevesebbet dolgoznak.”

                           A kávé

Müller Péter  Sziámi

Nádas Péter

Nádasdy Ádám

Nagy Lajos

Nagy László

Egyéb versek.

Nehru

Odeschalchi Sándor

Pál Tamás Igazlátó nap

Páral: Harc a bestiával

Parászka Boróka

Parkinson N C

Petőfi Sándor MEK: Összes költeményei.

Összes prózai műve és levelezése

Petri György

Pilinszky János

Poe Edgar Allan

Polcz Alaine Kit siratok? Mit siratok?

Rakovszky Zsuzsa

Ráth-Végh István

Rejtő Jenő Sírfelirata

Reményi József – Tarján Tamás. Mindent hét lapra.Gombkötők felelnek.

Saint- Exupery ( Éjszakai repülés, Kis herceg)

Sartre Jean Paul

Shakespeare: A vihar. Prospero búcsúja.

Sienkiewicz

Sinka István

Spiró György ( Az X-ek / Fogság

Stanislaw Lem

Steinbeck ( Csatangolások Charleyval)

Stendhal: A szerelemről

Susan Sontag

Sütő András (Pl. Anyám könnyű álmot ígér

Sven Hedin. Tanulságul. Hogyan gondolkodott az 1920-as években a világ sorsán kétségbeesett svéd etnográfus-geográfus arisztokrata,  aki később Hitler feltétlen híve lett.

Swift

Szakolczay Lajos: Bulányi

Szávai Géza ( Nem rokon)

Szávai Katalin válogatás

Szávai Katalin: Scales Like Diamonds

Szécsi Margit

Szemere Bertalan: Utazások külföldön

Szerb Antal

Szimonidesz Lajostól a világ vallásai

Sztrugackij

Takács Dániel ( Richard David Precht: Egy közéleti filozófus.)

Takács Géza: Egy Iskola problémái.  ( Iskolapróza  és még sok más)

Tamás Gáspár Miklós

Tamási Áron

Táncsics Mihály ( Életpályám)

Tar Sándor

Thomas Mann

Tisza Kata

Tisza Kata: A sírást nem lehet megúszni. Beszélgetés  Lázár Fruzsinával.

 

Tolsztoj Lev

Ungváry Krisztián

Updike

Utassy József

Vermes Géza. Minden Jézus könyvét olvastam. A Zsidó Jézus

Verne

Victor Hugó ( Rajnai utazás)

Vidocq

Villon

Winkler Róbert

Voltaire

Vonnegut

Vörösmarty Mihály

Weöres Sándor

Zalán Tibor Ének pohárért Zalán Tibor – Seregély István

Závada Pál. Jadviga Párnája

Zrínyi Miklós

Zweig: Fouche ( Illés Béla: egy rendőrminiszter élete)