Bevezetés

Előszó

Köszönet

A gyermekrajz

Tantárgytörténet

A hazai vizuálpedagógia műhelyei. Tanárok.

Módszertan

A szakkör, a tábor

Csoportvezetés az alapfokú művészeti iskolában

Életkori sajátosságok

A művészettörténet tanítása

Egy tanmenet-megbeszélés

Word, GIMP,  stb. szerkesztési tanácsadó. Már persze elavult, csak a dokumentálás kedvéért hagyom itt.

Vélemények a Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyvről, a Metszőkörről, illetve a Szolnoki Széchenyi krt-i Általános Iskola tanulóinak munkáiról.

A régi html állomány tartalomjegyzéke.

Előszó                          2

A szerző rövid pályaképe                                                                    4

A könyv használata, szerkezete                                                 10

Technikai tanácsok:                                                                                                                                              10

Felhasználási tanácsok   

Pedagógiai, didaktikai alapvetés      

Pedagógiai, alapelvek       11

Didaktikai alapelvek       11

Klasszikus módszer         11

Gyik módszer                   11

A vizuálpedagógus szerepei  13

Intellektuálisan képző    13

Képcsináló                        13

Lélekgondozó                   13

A céhmester                      13

Versenyeztető                   14

Idomító                             14

A diktáló                            14

A padlón lévő                   14

A kártékony                      14

A csodabogár effektus   15

A gyerek túlfuttatása      15

Életgyávaságra nevelés  15

A kudarcok leggyakoribb okai:    15

A program határvonalai a fenti szerepek megvalósításában.    15

Kerülhet-e padlóra a feladatokat alkalmazó kolléga?      16

A tananyag tervezése, a tanterv, a tanmenet     16

Kell-e tanterv, tanmenet a tanításhoz?   16

Tervezés a nagykönyv szerint     17

Tervezés a gyakorlatban        18

Kezdő tanmenetek.                18

Iskolai szintű tervezés                     18

Kultúra azonos tervezés          19

Személyiségfüggő tervezés    19

A tanmenet                             20

Mit mond a tantervünk?         21

Didaktikai alapvetés               23

A látvány után történő rajzolás     25

A térábrázolás problémái     25

A perspektíva                       25

A képi – logikai feladatok.     26

Kreatív feladatok            26

A technikák.                    27

Hogyan vezessünk be egy új technikát?       27

Munkáltató, vagy alkotó művészettörténeti feladatok  28

Mentő feladatok            28

A helyettesített óra     28

A tanítási stratégia – tanári attitűd     29

A didaktikai program      30

Kell-e szakterem?            31

Eszközkészítő tevékenység        32

Kényszerből                      32

Szórakozásból                  32

Pedagógiai célokból        32

Óratípusok                        32

 

A gyermekrajz   46

A gyermek rajztevékenységének szakaszai         46

A firkakorszak                                                           46

Nyomhagyás                                                            46

Lengővonalas firka                                                   46

Fészek firkák                                                              47

A szórványos utánzás, (forma firkálás) szakasza     47

Hogyan rajzol a gyerek?                                             49

Mit rajzol a gyerek?                                                       52

A gyermekrajz tere                                                 59

Miért rajzol a kisgyerek?                                         61

Miért rajzol a felnőtt?                                            64

Egy különösen tehetséges kisfiú rajzai.               71

Jegyzetek                                                                 86

Gerő Zsuzsa: A gyermekrajzok esztétikuma.                                                                        86

Az óvoda (Nagyon régi szöveg, újraírandó)                    86

A kisgyermekkori rajzolás                                  86

Színkeverési gyakorlatok:                                          88

Építés:                                                                            88

Soralkotás térben:                                                       88

Ritmusképzés:                                                           89

Plasztikai munka során szerezhető tapasztalatok               89 Műveletek                                                                           89

Plasztikai munkafogások.                                         89

Tájékozódás a kép síkján.                                            89

Anyagok viselkedése.                                                 90

Technikai tapasztalatok:                                          90

Műveletek                                                                90

Környezetalakítás során szerezhető tapasztalatok.        90

Műveletei                                                                   90

Vizuális játékok                                                      90

Formatartó levegőrajzok                                      90

Mozgásutánzás: ( tükörkép )                              90

Megfigyelést fejlesztő játék                                 91

Szétdarabolt kép összerakása.                            91

A tantárgy története                                        93

A céhes idők elit oktatása.                                 93

Az ipari forradalom nyomán megjelenő tömeges igény.           93

Geometrikus segédábrák                                          93

Az élmény-vezérelt rajztól a látvány utáni rajzig.             94

Az avantgarde és a gyermekrajz                                100

Alkotásközpontú oktatás                                         100

Formanyelvi tanulmányok, a tanulók sajátos igényeihez alkalmazkodó stratégiák                             101

Vizuális kommunikáció                                                     101

A hazai vizuálpedagógia fontos műhelyei ( megkezdett )                 105

Barcsay kör, Dombiné Szántó Melánia                        107

Földi Péter                                                         107

Gyik műhely                                                              108

Győri Műhely ( Baranyay Zoltánné)                  108

Lantos Ferenc                                                        108

Leonardo program                                            108

Koltai Magdolna                                                           108

Molnár V. József                                                             109

Morvai László                                                                109

Kísérleti műhelyek és iskolák viszonya                          109

A gyerekek viszonya a rajzórákhoz                                                    114

Gyermekpályák                                                                               114

A szabadon fejlődő, belülről vezérelt gyerek                                                                                                  114

A mesterkedő, míveskedő rajzolás útját választó gyerek.                                                                           115

Emlékkönyv festegetés, rajzolgatás, látvány utáni illuzionisztikus rajzolgatás.                                     115

A személyiségében sérült, jól rajzoló gyerek                                                                                                  115

A személyiségében sérült, nyelvét vesztett gyerek                                                                                         115

Az értelmiségi kultúrába tartó, abban gyökerező gyerek.                                                                            115

Az ide tartó, de csak protokolláris érintkezési pontokkal rendelkező, “fogyasztói” gyerek.                116

A kézműves kultúrába tartó gyerek                                                                                                                 116

A lassan érő gyerek                                                                                                                                              116

A   nyelvében gátolt, visszamaradt gyerek                                                                                                     116

A nyolcadik után megtérő gyerek                                                                                                                     116

A szubkultúrák gyerekei.                                                                                                                                    116

A később érkezett gyerek                                                                                                                                    117

A “szürkék”                                                                                                                                                           117

Tanulói utak a Széchenyi Krt-i Általános Iskolában. Néhányan a legjobbak közül. ( Engedélyezték nevük szerepeltetését.)

Barabás János 118

Farkas Tibor 127

Novotny Nóra                                                                                                                                                       129

Enyedi T.amás                                                                                                                                                         129

Fecsó Andrea                                                                                                                                                             129

Egyéb képek                                                                                                 133

A leggyengébben teljesítő tanulók iskolai pályafutása képekben. (Félkész)

R M.                                                                                                                                                        135

B. 139

Ö. Z.                                                                                                                                                                        140

Hogyan oldják meg ugyanazt a feladatot különböző életkorú gyerekek? ( elkezdett)

  1. A legjobb- munkákból összeállított tanmentek képei 143

Legjobb munkák EGYEB/SORSOK/jokepek98.docEGYEB/SORSOK/JOKEPEK98. doc                                                                                                        143

Hetedik osztály                                                                                                                                                     162

  1. osztály 164

Gyenge képek sorozata (Megkezdett) EGYEB/SORSOK/roskepk.docEGYEB/SORSOK/ROSKEPK98. doc     166